fbpx Rethinking Development and Sustainable Design. | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Rethinking Development and Sustainable Design.

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Rethinking Development and Sustainable Design.
Emnekode: 
70 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Fordypningskurset ”Rethinking Development and Sustainable Design” ser med kritiske og granskende blikk på dagens offentlige diskurser omkring begrepene "Development" og "Sustainable Design". Målet er å utforske og ta opp til diskusjon hva slags utvikling den typiske forståelsen tenderer å opprettholde og om det kan finnes andre alternativer en kan støtte opp om og handle ut fra. Eksterne samarbeidspartnere som Design without Borders (DwB) og School of the Arts and Design (StAD) ved Universitetet i Nairobi vil bidra med innhold i kurset.

Læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studentene:
- ha styrket sine kunnskaper om begrepene "Development" og "Sustainable Design".
- ha kjennskap til og erfaring med kritisk lesing av en tekst.
- ha utviklet sine ferdigheter i å skrive egen tekst.
- ha utviklet seg i, under seminar- liknende former, å beskrive og diskutere egne og andres tekster.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kursdagenes innhold spenner fra praktisk arbeid med tekster til forelesninger, seminar-liknende diskusjoner, film og studentpresentasjoner.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd