fbpx 70 502 Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 502 Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions

Full course name in English: 
Interaction Design 1: Tangible Interactions
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
70 502
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2020
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Nicholas Stevens
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Nyttige ferdigheter

Kurset bygger på visse ferdigheter innen interaksjonsprototyping, for eksempel Arduino, som AHO underviser i på bachelornivået. Kunnskap om dette og enkel elektronikk vil være nyttig, men er ikke et krav.

Om emnet

Interaksjonsdesign 1 forbedrer studentenes ferdigheter innen interaksjonsdesign, med fokus på sentrale ferdigheter og materialer som brukes ved design av fysiske og digitale løsninger. Kurset omfavner og utforsker de kreative mulighetene som oppstår gjennom nyere utvikling innen fysisk databehandling, sensorteknologier og mobile enheter, til å se på hverdagslige fysiske objekter (utstyrt med brytere, sensorer og mikrokontrollere) som utvidede grensesnitt for styring av digitale opplevelser.

Kurset er i hovedsak praktisk orientert og starter med en workshopserie som tar for seg ulike fysiske interaksjonsteknologier og -tilnærminger som leder inn i større prosjekter. Studentene får mulighet til å arbeide med Arduino-mikrokontrollere, smarttelefoner, Processing-kode og et stort utvalg sensorer for prototyping og designtesting. I tillegg til de praktiske sidene ved kurset vil det bli holdt en rekke forelesninger/foredrag og workshops med utøvere og spesialister på feltet.

 

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studentene vil:

 • Få en oversikt over forskning og prosjekter innenfor fysisk databehandling og historien til håndgripelig interaksjon.
 • Få en oversikt over tilnærminger, problemstillinger og utfordringer designere på området står overfor.
 • Oppnå en forståelse av historisk og moderne teknologi og praktiske bruksområder.
 • Utvikle kritiske rammeverk og tilnærminger til analyse og drøfting av feltarbeid.

 

 • FERDIGHETER
  Studentene vil:

 • Få økte ferdigheter innen elektronikk og Arduino. Alle studentene vil lære metoder og verktøy for å lage fungerende fysiske prototyper og få praktiske ferdigheter innen elektronikk.
 • Utforske og praktisere metoder for interaksjonsdesign, innebygd interaksjon, interaksjon i sanntid, og sosial databehandling og iterasjoner i en fysisk sammenheng.
 • Designe eksperimentelle interaktive objekter med fokus på engasjerende opplevelser for kommunikasjon, utdanning og lek.

   

  GENERELL KOMPETANSE
  Studentene vil:

 • Kunne utforske og forstå forbindelser mellom interaksjonsdesign og de andre designretningene.
 • Videreutvikle evnen til kontinuerlig å iterere og utforske konsepter for å kunne forbedre dem.
 • Videreutvikle vanlige designegenskaper som nysgjerrighet og et eksperimentelt, undersøkende perspektiv.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Utforsking og utvikling av eksperimentelle prototyper av konsepter er sentrale komponenter i kurset. Disse utvikles i løpet av kurset som flere mindre prosjekter som kulminerer i et større avsluttende prosjekt på slutten av semesteret. Det meste av arbeidet gjennomføres i par (ulike par for hvert prosjekt), mens noen prosjekter er individuelle og andre utføres i større grupper. Prosjektene har vanligvis flere presentasjoner underveis, slik at studentene kan se og kommentere hverandres arbeid.

En vanlig uke består av en presentasjon, ofte en forelesning eller en workshop, og deretter en eller to muligheter for veiledning. Enkelte prosjekter kan kreve en mer intensiv periode med flere timer i løpet av uken. Dette skisseres i begynnelsen av semesteret. Resten av tiden kan brukes slik studenten synes det er nødvendig for å utvikle prosjektet, men studentene oppfordres til å bruke mesteparten av tiden på arbeid i klassestudioet for å skape et inspirerende og oppmuntrende miljø.

Pensum

Shaping things - Bruce Sterling

Radical Technologies - Adam Greenfield

Where the action is - Paul Dourish

Making things talk - Tom Igoe

Digital by Design - Troika

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger Påkrevd.Studentene må presentere og levere inn alle prosjekter for å ta del i avslutningsprosjektet og bli vurdert for kurset. Studentene informeres om hvorvidt de har utestående innleveringer når hvert enkelt prosjekt fullføres. Ved manglende levering, uansett årsak (medisinsk fravær osv.), gis studentene en mulighet til å levere senere i semesteret, men før det avsluttende prosjektet starter (med mindre administrasjonen har innvilget en utsettelse).

Studenter som opplever vanskeligheter eller konflikter i paret eller gruppen, må informere kursansvarlig, slik at vi kan finne en løsning.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:.Studentene må presentere og levere inn alle prosjekter for å ta del i avslutningsprosjektet og bli vurdert for kurset. Studentene informeres om hvorvidt de har utestående innleveringer når hvert enkelt prosjekt fullføres. Ved manglende levering, uansett årsak (medisinsk fravær osv.), gis studentene en mulighet til å levere senere i semesteret, men før det avsluttende prosjektet starter (med mindre administrasjonen har innvilget en utsettelse).

Studenter som opplever vanskeligheter eller konflikter i paret eller gruppen, må informere kursansvarlig, slik at vi kan finne en løsning.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveGruppeBestått / ikke beståttDet avsluttende prosjektet vurderes som bestått / ikke bestått av en ekstern sensor, og dette utgjør karakteren for kurset.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det avsluttende prosjektet vurderes som bestått / ikke bestått av en ekstern sensor, og dette utgjør karakteren for kurset.