fbpx Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Interaksjonsdesign 1: Tangible Interactions

Full course name in English: 
Interaction Design 1: Tangible Interactions
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
70 502
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav

Bestått grunnutdanningen.Eksterne studenter må ha egnet interaksjonsdesignserfaring.NB: Dette kurset er nødvending for Master of Design (Interaction) spesialisering

Om emnet

Interaksjonsdesign 1 - Tangible Interactions - kaster studenter inn i verden av
interaksjonsdesign ved å fokusere på kjernekompetanse og materialer brukt i
utformingen fysiske og digitale interaksjoner.
Kurset tar utgangspunkt i et paradigmeskifte innenfor interaksjonsdesign, hvor
utviklingen av såkalt “physical computing”, sensorteknologier og mobile enheter
gjør det mulig å behandle det fysiske rommet og dagligdagse objekter (med
integrerte brytere, sensorer og mikrokontrollere) som grensesnitt for å kontrollere
digitale mediaopplevelser.
Dette relativt nye feltet har et stort potensiale for fri og kreativ utfoldelse som
studentene blir oppfordret til å utforske. Kurset fokuserer på hvordan mennesker
interagerer med disse dagligdagse objektene, omgivelsene og objekter som
snakker sammen og med internett. Kurset gir studentene mulighet til å ta del
i utforskningen av nye mønstre for sosiale interaksjoner, til å konseptualisere
og designe demonstratorer og fungerende prototyper som utforsker spesifikke
problemstillinger.
Tangible Interactions er et praktisk rettet kurs. Det begynner med en rekke mindre
workshops som tar for seg “physical computing”-teknologier og metoder, og
så noen større prosjekter. De praktiske aspektene i kurset blir komplementert
av en rekke forelesninger og samtaler fra utøvere og spesialister innen feltet.
Kurs oppgaver vil fokusere på spesifikke områder rundt konkrete samhandling,
i tidligere år har dette inkludert museums installasjoner, leker og musikk
installasjoner.
Studentene kan med dette kurset fortsette til 'Interaction 2 Design' kurset, hvor
de vil jobbe med alt fra analyse og presentasjon av informasjon, til interaktive og
audiovisuelle plattformer - for eksempel offentlige multitouch skjermer og mobile
enheter.

Læringsutbytte

Studentene skal:
● få innsikt i kryssningspunktet mellom interaksjonsdesign og produktdesign
● oppnå innsikt over forskning, prosjekter, historie og tilnærminger og
utfordringer for designere innen feltet
● få en forståelse for tidligere og nåværende teknologier og praktiske
bruksområder, og danne seg et bilde av fremtidige muligheter
● skal kunne utforske og praktisere interaksjonsdesignmetodikk,
innovasjonsprosesser, sanntids interaksjoner (musikk) og sosiale teknologier i
en fysisk kontekst
● tilegne seg et kritisk rammeverk og tilnærming for å analysere og disuktere
arbeid innenfor feltet
● kunne forstå mulighetene i å jobbe med interkasjonsdesign innenfor spesifikke
områder
● kunne designe interaktive installasjoner med fokus på engasjerende
opplevelser for kommunikasjon, læring og lek.
Studentene vil også lære metoder og verktøy for å kunne lage fysiske prototyper,
og tilegne seg kunnskap med elektronikk. Studentene vil ha mulighet til å arbeide
med arbeide med Arduino mikrokontrollere, smarttelefoner og en rekke sensorer til
bruk i prototyper og brukertesting.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset har en praktisk tilnærming til læring gjennom eksperimentering med
fysiske interaksjoner: bruke sensorer, behandle data og utforme tilbakemeldinger
og respons. Kurset starter har en serie ukentlige workshops som vil gi
studentene en grunnleggende forståelse for fysisk interaksjon og praktisk erfaring
med elektronikk, sensorer og andre komponenter. Det er også større oppgaver.
I workshopene, oppfordrer kurset til eksperimentering og refleksjon. Studentene
oppfordres til å leke med interaktive prototyper ved å bruke både forskjellige
fysiske materialer og digital programmering. Målet er å reevaluere tradisjon og
utvikle nye, naturlige og relevante løsninger.
Områder som blir dekket:
● designe fysiske interaksjoner og nye måter å bruke dem på
● bruk av en rekke forskjellige grensesnitteknologier
● bruk av forskjelliger sanser for interaksjon, som f.eks lyd og bevegelse
● inkorporering av sensorer i objekter, omgivelser
● design av systemer som varierer i størrelse fra hånholdte objekter, til systemer
du kan styre med kroppen, til systemer på størrelse med bygninger eller til og
med byer
● designmetodikk for interaksjonsdesign og “physial computing”
De praktiske aspektene i kurset blir komplementert av en rekke forelesninger og
samtaler fra utøvere og spesialister innenfor feltet.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
GrupperingKarakterskala
-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått