fbpx GK4 Norsk Arkitekturhistorie | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
GK4 Norwegian Architectural History
Emnekode: 
80 144
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Den norske arkitekturhistorien.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha fått en oversikt over holdninger og sentrale arkitekter i den norske arkitekturhistorien.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha lært å skrive et vitenskapelig essay med fotnoter og litteraturliste.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten være i stand til å presentere en arkitekt, en sak eller et arkitekturverk på en vitenskapelig måte i en historisk og arkitektonisk kontekst.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av: En rekke forelesninger om norsk arkitekturhistorie, litteraturoppgaver og en ukes ekskursjon i Norge.

Obligatorisk arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
EkskursjonerIkke påkrevdKurset består av forelesninger og diskusjoner om norsk arkitektur, byggeskikk og historie. Studentene skriver tre litteraturoppgaver i grupper som gjennomgås og diskuteres på tre litteraturseminarer. Sluttinnlevering er et individuelt essay.
Kurset avsluttes med en ukes ekskursjon i Norge.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Kurset består av forelesninger og diskusjoner om norsk arkitektur, byggeskikk og historie. Studentene skriver tre litteraturoppgaver i grupper som gjennomgås og diskuteres på tre litteraturseminarer. Sluttinnlevering er et individuelt essay.
Obligatorisk arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Kurset avsluttes med en ukes ekskursjon i Norge.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FDeltakelse på forelesninger, litteraturseminarer og ekskursjon, samt skriving av essay i grupper og innlevering av individuelt essay. Karakteren i faget baseres på en vurdering av alt arbeid + kvaliteten på essays.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Deltakelse på forelesninger, litteraturseminarer og ekskursjon, samt skriving av essay i grupper og innlevering av individuelt essay. Karakteren i faget baseres på en vurdering av alt arbeid + kvaliteten på essays.
Aktivitet
Forelesninger
Gruppearbeid
Skriftlige oppgaver
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Aktivitet:Gruppearbeid
Aktivitet:Skriftlige oppgaver