fbpx GK4 Norsk Arkitekturhistorie | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK4 Norsk Arkitekturhistorie

Full course name in English: 
GK4 Norwegian Architectural History
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 144
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2015 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

I dette kurset brukes begrepet ”arkitektur” som samlebetegnelse for både byggekunst og byggeskikk. 

Å lage god arkitektur tilpasset den kultur den bygges i, krever stor kunnskap, ikke bare om internasjonale strømninger, men også lokale arkitekturtradisjoner.
Kurset forklarer og drøfter norsk arkitektur som uttrykk for det den brukes til, og som resultat av lokale og nasjonale forutsetninger.
Et av flere spørsmål som stilles er om det finnes et særnorsk arkitektur-uttrykk?

Læringsutbytte

Kurset skal øke studentenes forståelse for norsk bygningstradisjon, og gjøre dem i stand til å:

- identifisere arkitekturobjektet i forhold til en relevant kulturell og arkitektonisk kontekst.

- beskrive arkitekturobjektet. 

- tolke arkitekturobjektene i forhold til relevante kontekster. 

- skrive en kort vitenskapelig artikkel med litteraturhenvisninger.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av forelesninger, seminarer, litteraturoppgaver og en ekskursjon i Norge.
Forelesningene beskriver epoker og fenomener i Norsk arkitektur fra Bronsealder til vår tid, og danner grunnlag for fem litteraturoppgaver.
Fire oppgaver er gruppearbeid og en er individuelt arbeid. 

På Norgesekskursjonen settes arkitekturobjekter inn i relevante kontekster.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning10Ikke påkrevdForelesningene er et viktig grunnlag for undervisningen
Øvinger4Gruppearbeid - skriving av bygningsanalyser
Ekskursjoner1Individuell litteraturoppgave
1Ekskursjonen kan erstattes med individuell litteraturoppgave.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:10
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Forelesningene er et viktig grunnlag for undervisningen
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav:4
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Gruppearbeid - skriving av bygningsanalyser
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Individuell litteraturoppgave
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Ekskursjonen kan erstattes med individuell litteraturoppgave.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellA-FIndividuell litteraturoppgave
GruppeA-FGruppearbeid - 4 litteraturoppgaver
-A-FDeltagelse på forelesninger og ekskursjon
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Individuell litteraturoppgave
Vurderingsform:
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:A-F
Kommentar:Gruppearbeid - 4 litteraturoppgaver
Vurderingsform:
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Deltagelse på forelesninger og ekskursjon
AktivitetKommentar
ForelesningerDeltagelse på forelesninger og diskusjoner
GruppearbeidDeltagelse på gruppearbeid
Individuell oppgaveløsningLevert individuell litteraturoppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Deltagelse på forelesninger og diskusjoner
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Deltagelse på gruppearbeid
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Levert individuell litteraturoppgave