fbpx 80 414 OCCAS om stil | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

80 414 OCCAS om stil

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
OCCAS on Style
Emnekode: 
80 414
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
10
Emneansvarlig
Mari Hvattum
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og fullført tre års studier på bachelornivå (180 studiepoeng).

Kurset er åpent for alle masterstudenter på AHO, men vil passe best for teoriglade studenter.

Om emnet

‘Stil’ har lenge vært et forhatt ord blant arkitekter. Ludwig Mies van der Rohe mente all stil var formalisme, mens Rem Koolhaas mimet Le Corbusiers berømte påstand om at ‘Stilene er løgner’ i boka S,M,L,XL. Stilbegrepet er stadig vekk mistrodd. Bortsett fra et kortvarig comeback på 1980-tallet, synes stil å være ensbetydende med løgn og maskerade.

Slik har det ikke alltid vært. I århundrer var stil en sofistikert måte å hanskes med mening i arkitekturen på, og et redskap for å forstå og analysere arkitekturens forhold til historie og samtid. Om man studerer 1800-tallets stilteorier eller de hissige stildebattene i det tjuende århundre, blir det raskt klart at stil var og er et sentralt begrep i moderne arkitektur.

Dette kurset undersøker stil som teori og praksis. Gjennom forelesninger og leseseminarer forfølger vi det moderne stilbegrepets historie og studerer hvordan stil har fungert i arkitekturen.

Kurset er del av forskningsprosjektet Printing the Past (PriArc) som drives av Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS)

Læringsutbytte

Ved fullført kurs vil studentene ha opparbeidet seg forståelse av og kunnskap om et kjernebegrep i arkitekturen. De vil ha fått øvelse i akademisk skriving, og trening i å analysere historiske og teoretiske tekster.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset er organisert som en serie forelesninger og seminarer. Studentene leser og diskuterer tekster i ukentlige leseseminarer. Kursevalueringen er basert på seminardeltagelse og et 3000-ord essay som leveres på slutten av semesteret. Essayet vurderes utifra originalitet, kildebruk, og akademisk håndverk.

Pensum

Pensum legges ut på moodle gjennom semesteret. Noen kjernetekster er:

 

Boffrand, Germain, Book of Architecture: Containing the General Principles of the Art, red. C. van Eck. Aldershot: Ashgate 2002.

 

Joseph Mordaunt Crook, The Dilemma of Style. Architectural Ideas from the Picturesque to the Post-Modern. London: John Murray 1987.

Caroline van Eck m.fl. (red.), The Question of Style in Philosophy and the Arts. Cambridge: Cambridge University Press 1995.

Gottfried Semper, Gottfried, «Über Baustile» (1869). In: H Semper and M Semper (eds), Kleine Schriften. Mittenwald: Mänder Kunstverlag 1979. pp. 395–426.

Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, “Style”, fra Dictionnaire historique d'architecture (1832), trans. Samir Younés, The True, the Fictive, and the Real: The Historical Dictionary of Architecture of Quatremère de Quincy. London: Papadakis 1999.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttKursevalueringen er basert på seminardeltagelse og et 3000-ord essay som leveres på slutten av semesteret. Essayet vurderes utifra originalitet, kildebruk, og akademisk håndverk.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Kursevalueringen er basert på seminardeltagelse og et 3000-ord essay som leveres på slutten av semesteret. Essayet vurderes utifra originalitet, kildebruk, og akademisk håndverk.