Språk

2019 Vår

70 303 Digital fabrikasjon, teknologier og prosesser

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Digital fabrication, technologies and processes
Emnekode: 
70 303
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Forkunnskapskrav: Fullført grunnutdanning eller tilsvarende. Grunnleggende forkunnskaper i CAD-verktøy som Rhino, Solidworks, Alias, Blender osv. er påkrevd.

Anbefalt forkunnskap: Forkunnskap innen 3D-printing og beslektede teknologier anbefales.

Om emnet

Digital produksjon er i rask utvikling og brukes i stadig større grad i design- og arkitekturprosesser som et verktøy for prototyper og konstruksjon. Emnet retter seg mot design- og arkitektstudenter på masternivå som ønsker dypere innsikt i bruken av digital produksjon i studiene og på andre områder.

 

Emnet gir innsikt i bruk, begrensninger og muligheter knyttet til noen av disse teknologiene gjennom praktiske øvelser. Emnet er for både design- og arkitektstudenter som ønsker en praksisbasert forståelse av eksisterende og nye teknologier for digital produksjon. Emnet setter studentene i stand til å utforske mange av disse teknologiene gjennom mindre workshops og øvelser.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter endt kurs skal studenten

•             ha kunnskap om SLA, SLS, FDM, 3DP, laserkutting, knivkutting og 3D-skanning

•             ha praktisk kunnskap om hvordan de ulike maskinene brukes

•             kunne vurdere nytteverdien av de ulike prosessene.

FERDIGHETER
Etter endt kurs skal studenten

•             være bedre rustet til å utnytte det iboende potensialet i teknologien i forbindelse med produkt- og interaksjonsdesign så vel som arkitekturdesign

•             inneha den nødvendige kunnskapen som kreves for å forberede og etterbehandle digitale CAD-filer.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten bør kunne forklare og begrunne valg av metode for å realisere det fysiske objektet

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Som med andre valgfrie emner vil emnet bestå av ukentlige læringsaktiviteter, forelesninger, materialutforskning og bruk av tilgjengelige digitale produksjonsprosesser gjennom øvelser i verkstedene. Kurset avsluttes med en utstilling som viser utvalgte produkter fra emnet.

Pensum

Anderson, C. (2012). Makers: the new industrial revolution. Random House.

Hopkinson, N., Hague, R., & Dickens, P. (2006). Rapid Manufacturing: An Industrial Revolution for the Digital Age. John Wiley & Sons.

Thompson, R. (2007). Manufacturing processes for design professionals. Thames & Hudson.

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger 5Påkrevd Det er 7 små moduler i kurset med en leveranse i hver av dem. Minimum 5 av disse må være levert for å bestå kurset. I tillegg avsluttes kurset med en obligatorisk utstilling av modulene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav: 5
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar: Det er 7 små moduler i kurset med en leveranse i hver av dem. Minimum 5 av disse må være levert for å bestå kurset. I tillegg avsluttes kurset med en obligatorisk utstilling av modulene.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått Innleverte leveranser i modulene og slutt-utstilling er grunnlaget for bedømmelse.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Innleverte leveranser i modulene og slutt-utstilling er grunnlaget for bedømmelse.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes 100% oppmøte på kurset.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes 100% oppmøte på kurset.

Start semester

65 605 Lofoten Biosphere

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
Lofoten Biosphere
Emnekode: 
65 605
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS). 

The course is part of the Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies and requiers that the students live in Tromsø for the duration of the course.

Recommended prerequisite knowledge: Working knowledge of hand-drawing/sketching, Adobe InDesign/Illustrator/Photoshop, CAD (Civil 3D). Basic 3D modelling and GIS experience an advantage

Om emnet

This studio takes the local Lofoten initiative to become part of the UNESCO Biosphere as a point of departure. The students will develop projects that can support and promote sustainable development in the region with a particular focus on ecology and practises in the landscape.

 

Launched in 1971, UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB) is an Intergovernmental Scientific Programme that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationships between people and their environments.

MAB combines the natural and social sciences, economics and education to improve human livelihoods and the equitable sharing of benefits, and to safeguard natural and managed ecosystems, thus promoting innovative approaches to economic development that are socially and culturally appropriate, and environmentally sustainable.

The studio will run parallelly and collaborate closely with the new theory course «Ecology for landscape architecture». This combination will inform the students in defining their design programs within the scope of the studio. The teachers of the ecology course will also tutor in the studio- work and be part of group reviews.

 

The Arctic face climate and industrial changes that affect the ecosystems and the human settlements. The knowledge and know-how that is produced by studying these changes closely where they happen transfers to a more general range of landscapes across the world.

Læringsutbytte

Knowledge: Local knowledge and site-specific project work will provide and produce knowledge especially on ecology concerning spatial conditions and human practices in the landscape, with particular focus on sub-arctic conditions included the northern social and political context for the practice of landscape architecture.

Skills: The studio seeks to develop the students’ ability to acquire knowledge and develop their sensitivity to input from site, science and culture as well as the specific local context. The studio aims at training the skill to make this knowledge instrumental to the development of strong concepts and design proposals with artistic quality. The studio will work with drawing/sketching, digital tools, physical models and presentation/communication of ideas/designs.

General competence: The students are expected to learn how to use their knowledge and skills to conceptualize, coordinate and execute integral designs rooted in the specific local context and the knowledge of human-made and natural systems with special awareness of approaches to development that is ecologically sustainable and socially and culturally appropriate. The studio aims to develop an awareness and critical reflection on topics that contribute to the general professional and public discourse and to position their work in relation to this.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The students will work with chosen localities in Lofoten and the themes described above. The studio will work with models, mapping, visualisation tools and design development. The students will also be involved in on-site field investigations at localities in Lofoten with a planned study-trip/site visit during the cod-fishing season in February. This field-work will also include collaboration with the ecology teachers as well as other scientists at the University of Tromsø.

 The studio will also include a ten-day study-trip to Canada where students will engage in fieldwork on ecological systems together with landscape architecture students from The University of Calgary. The trip is supported financially by funds from The Norwegian Centre for International Cooperation in Education.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveGruppeBestått / ikke beståttFinal studio work is presented in group review evaluated by external sensors. Details on deliverables will be provided with the detailed studio plan but usually includes digital presentation and exhibition of model work together with printed posters/boards.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Final studio work is presented in group review evaluated by external sensors. Details on deliverables will be provided with the detailed studio plan but usually includes digital presentation and exhibition of model work together with printed posters/boards.
AktivitetKommentar
EkskursjonLofoten (NO) and Calgary (CA).
OppmøteLectures, tutorials, workshops and group reviews have expected attendance at 90%.

Mandatory hand in of all designated deliverables.
Mandatory attendance to oral examination with external sensors.

Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Lofoten (NO) and Calgary (CA).
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Lectures, tutorials, workshops and group reviews have expected attendance at 90%.

Mandatory hand in of all designated deliverables.
Mandatory attendance to oral examination with external sensors.

Start semester

65 403 Ecology for Landscape Architecture

Studiepoeng: 
10
Full course name in English: 
Ecology for Landscape Architecture
Emnekode: 
65 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

The course is part of the Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies and requiers that the students live in Tromsø for the duration of the course.

Om emnet

An introduction to ecology for landscape architecture.

The terms ecology/ecological will be examined and defined. The focus will be on how ecology as science has relevance for landscape architects as inspiration, information and qualification in their work and their design.

Fundamental ecological theories, terms and concepts describing different plant types or plant forms, including their traits, coupling to soil, soil organisms and ecological function, are central to the course. It will be emphasized how ecological function is linked to plant form and thus how design based on plant form has a link to ecological function.

The course will also introduce the term biodiversity, including examples of how biodiversity is an integrated part of ecosystems and essential for ecosystem services. Examples of naturally vegetated areas in cold climates and borders towards these will be given particular focus.

Teaching and learning are centred on lectures, oral assignments, small laboratory and phytotron-based project work and includes training in and introduction to:

 • What is ecology
 • How plant form and function is linked
 • How plants, soil and soil organisms are coupled
 • Design and ecological interpretation
 • Biodiversity
 • How biodiversity, ecosystems and ecosystem services are linked

In addition, a significant amount of the course will be focused on the interpretation of existing landscape architecture projects, how they have integrated ecology and how ecology can be integrated more.

The course will work in close collaboration with the parallel studio course “Lofoten Biosphere” and give ecological input applicable to the project. The integrative approach of both courses will be supported by tutoring and participation in group-reviews for the studio project by the teachers.

Læringsutbytte

Knowledge:

 • Definition and delimitation of the terms ecology and ecological
 • Basic knowledge of how exterior plant traits and form are linked to ecological function and how these change over a year
 • Basic knowledge of the relationship between plants and soil, with particular emphasis on:
  • Ecological niche as a term and how an ecological niche is reflected in anatomy, physiology and basic living conditions for individual species
  • The concept of ecological interaction and associated concepts such as competition, facilitation and symbiosis between species
  • The concept of ecological processes and related concepts such as decomposition and nutrient cycling in soil
 • Definition of the term biodiversity
 • Knowledge of how biodiversity is an integral part of an ecosystem and ecosystem services

   

 

 

Skills:

 • Confident with the definition of ecology as a term
 • Can explain differences in anatomy, physiology and ecological function for different growth forms such as forbs, grasses, shrubs and trees, at a basic level
 • Can integrate abstract ecological concepts into the understanding of how plants and soil work together in a system
 • Can provide an interpretation of ecological function based on the plants present in a given landscape
 • Confident with the definition of biodiversity, ecosystem and ecosystem services as terms
 • Can identify how and to what extent ecology is integrated into existing landscape architecture projects

 

General competence:

 • Basic understanding of ecology as a relevant discipline for landscape architecture
 • Knowledge of the climate laboratory and experimentation with plants and soil
 • Know examples of ecological concepts applied to plants and soil
 • Know examples of how biodiversity is central to ecosystem services
 • Explain ecological content, written and orally
 • Ability to be inspired by ecological concepts and theory in the development of landscape architecture
Praktisk organisering og arbeidsmåter
 • Teaching will be provided in the form of lectures, seminars/workshops and lab/field work
 • Joint reviews where students submit individual or group work will be an important part of the training
 • The contact between teachers and students takes place in one-on-one discussions, in groups or in plenum.
Pensum

The course responsible prepares the required reading list.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttWritten report to be discussed in an oral exam, assessed as passed/failed.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Written report to be discussed in an oral exam, assessed as passed/failed.

70 401 Interaktive rom og miljøer

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Interactive Spaces and Environments
Emnekode: 
70 401
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Nicholas Stevens
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning på AHO (BA-nivå) eller tilsvarende, 180 studiepoeng.

Åpent for alle studieprogram ved AHO.

Om emnet

Kurset ser på den stadig økende overlappingen mellom interaksjonsdesign, arkitektur og mediekunst, for å utforske hvordan ideer og metoder innen interaksjonsdesign kan anvendes i større rom og miljøer. Kurset undersøker fremvoksende trender innen responsive rom og installasjoner, miljøer og interaktiv arkitektur med fokus på opplevelser i større skala, med fysiske rom som interaksjonsarena. Disse undersøkelsene går lenger enn direkte pek og klikk‐interaksjon og ser på mindre direkte former.

Kurset er rettet mot både design- og arkitektstudenter, i tverrfaglig samarbeid, og har som mål å fremme tenking og design utover det materielle.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studentene vil

 • få en oversikt over en rekke ulike eksisterende verk og teorier innen sanselige rom, interaktiv arkitektur, virtuelle miljøer og digital installasjonskunst.
 • få en innføring i grunnleggende sensor- og interaksjonsteknologier og hvordan disse kan brukes for å skape reaktive og interaktive opplevelser.
 • bygge et teoretisk og praktisk rammeverk for å forutsi hvordan mennesker kan komme til å reagere på slike intervensjoner.

FERDIGHETER
Studentene vil

 • kunne bruke verktøy og metoder for å lage prototyper av interaksjonskonsepter og -problemer.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studentene vil 

 • kunne anvende kunnskap og ferdigheter (som definert over) på selvstendig vis i ulike situasjoner, og samarbeide innenfor og på tvers av fagfelt.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Ulike workshops og prosjekter arrangeres i henhold til aktivitetsplanen. Under hovedprosjektet og i eksamensuken forventes det at studentene deltar i et større gruppearbeid med å bygge et eksperimentelt og interaktivt rom/miljø. Prosjektet må dokumenteres med en kort, skriftlig rapport. Flere mindre moduler vil bli gjennomført i løpet av kurset, noen individuelle og andre i grupper, samt en modul som ender med et skriftlig arbeid. Alt arbeid innleveres og vurderes deretter.

Pensum

Recommended reading:

Grau, O. (2003). Virtual art: from illusion to immersion. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Fox, Michael & Kemp, Miles (2009) Interactive Architecture. Princeton Architectural Press.

Ihde, Don (2010) Embodied Technics. Automatic Press / VIP.

Novak, Marcos (1991) ‘Liquid Architectures in Cyberspace’, Cyberspace: First Steps. (PDF)

Shepard, Mark (2011) Sentient City. MIT press.

Schwartzman, Madeline (2011) See Yourself Sensing – redfining human perception.  Black Dog Publishing, London/UK.

 

Bullivant, L. (2005).4dspace: interactive architecture. London: Wiley‐Academy.

Bullivant, L. (2007) 4dsocial: interactive design environments. London: Wiley.

Noel, S., Rucki, E., & Freyer, C. (2008) Digital by design: crafting technology for products and environments. London: Thames & Hudson.

Fox, M. and Kemp, M. (2009) Interactive Architecture. Princeton University Press

Roosegaarde, D. (2010) Interactive Landscapes. Amsterdam.

NAi Bullivant, L. (2006) Responsive Environments: Architecture, art and design. London: V&A Contemporary.

Stenslie, Ståle (2010) Virtual Touch. AHO.

Uexküll, J. v. (1936). Niegeschaute Welten: die Umwelten meiner Freunde : ein Erinnerungsbuch. Berlin: Fischer.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttHver student velger et område innen for interaksjon i rom og miljø de er interessert i og jobber med et forskningsbasert fokus i dette.

Studentens arbeid vurderes etter følgende fordeling:
80% Design prosjekt, presentasjoner, digitale innleveringer, workshops og passende presentasjonsmateriale til AHO Works utstillingen i slutten av semesteret. Prosjektene vil bli vurdert ut i fra kreativitet, uttrykk, invasjon, brukervennlighet og formålstjenlig design.
20% Evalueringsrapport.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hver student velger et område innen for interaksjon i rom og miljø de er interessert i og jobber med et forskningsbasert fokus i dette.

Studentens arbeid vurderes etter følgende fordeling:
80% Design prosjekt, presentasjoner, digitale innleveringer, workshops og passende presentasjonsmateriale til AHO Works utstillingen i slutten av semesteret. Prosjektene vil bli vurdert ut i fra kreativitet, uttrykk, invasjon, brukervennlighet og formålstjenlig design.
20% Evalueringsrapport.
AktivitetKommentar
OppmøteStudentene forventes å ha et generelt oppmøte igjennom semesteret på 80%, og 90% på forelesninger og workshops.
Gruppearbeid
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Studentene forventes å ha et generelt oppmøte igjennom semesteret på 80%, og 90% på forelesninger og workshops.
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:

70 403 Rethinking Development and Sustainable Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Rethinking Development and Sustainable Design
Emnekode: 
70 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Håkan Edeholt
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng. Åpent for alle studieprogram.

Om emnet

Det valgfrie emnet “Rethinking Development and Sustainable Design” er et lesekurs som ser med kritisk og granskende blikk på både “utvikling” og “bærekraft” slik den offentlige debatten tilsynelatende anser disse to relaterte konseptene i dag. Målet er å avdekke og drøfte hvilke utviklingsmessige paradigmer debatten typisk prøver å opprettholde, og om det finnes andre alternativer som også kan løftes frem og brukes. Den endelige innleveringen består av en mappe (reader) med gjennomgang av litteratur som er lest, og diskusjoner som har blitt holdt.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha:

KUNNSKAP

 • bedre kunnskap om utvikling og bærekraftig design.
 • kunnskap om og erfaring i kritisk lesing av tekster.

FERDIGHETER

 • utviklet sine ferdigheter til å skrive egne tekster.
 • utviklet sine ferdigheter til å beskrive og diskutere egne og andres tekster innenfor en akademisk seminarramme.

 

GENERELL KOMPETANSE

 • utviklet en kritisk og reflekterende holdning overfor samfunnet, trender, utvikling og design.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen består av alt fra praktisk arbeid med tekster, til forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og den endelige innleveringen (mappen). Det forventes at studentene leverer to gjennomganger hver, av to bøker eller andre relevante kilder, en fra litteraturlisten og en selvvalgt (som er funnet gjennom egne undersøkelser).

Pensum

no value

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttEgenvurdering og vurdering av: medstudenter, intern sensor og forelesere på kurset. I tillegg til aktiv deltakelse vil de viktigste vurderingsfaktorene være students enkeltbidrag til kurset og hvordan de svarer til læringsutbyttet.

Den endelige innleveringen kan være en rapport eller mappe som inneholder oppsummeringer av diskusjoner gjennom kurset og pensumlitteratur.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Egenvurdering og vurdering av: medstudenter, intern sensor og forelesere på kurset. I tillegg til aktiv deltakelse vil de viktigste vurderingsfaktorene være students enkeltbidrag til kurset og hvordan de svarer til læringsutbyttet.

Den endelige innleveringen kan være en rapport eller mappe som inneholder oppsummeringer av diskusjoner gjennom kurset og pensumlitteratur.

AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes aktiv deltakelse i kurset og involvering i arbeidet med produksjon av den endelige innleveringen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes aktiv deltakelse i kurset og involvering i arbeidet med produksjon av den endelige innleveringen.

Start semester

80 611 AHO futures

Full course name in English: 
AHO futures
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
80 611
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Om emnet

Background

The Oslo School of Architecture and Design (AHO) currently resides in Maridalsveien 29. Since moving there in 2001 both the organisation and the number of students has increased by roughly 250 to a total of 650 people. The school, now filled to the brim with employees and students, has begun to feel an ever-increasing pressure upon its premises. In addition, politicians and authorities have for a long time made plans for a new art university, a merge between KHIO, AHO and Musikkhøyskolen. Some claim this scenario is put on ice, while other say it is just a matter of time before the schools are merged together. 

Challenge- what's at stake.

A lot of work has been done to investigate how these challenges can be met. In order to broaden the discussion, AHO Futures- School of tomorrow wish to operate beyond the immediate needs of the school in and explore freely how the institution can change and adapt to the future. How can the premises be developed? How is the relation to the city.

 • Urban strategies: A part of the studio will be to develop urban strategies for the school. These will be translated into specific architectural proposals
 • Integration: The school’s location by Akerselva is in an environment of buildings and landscape with various levels of listing. The urban context is transformed and in transformation. How can the institution integrate (or not) architecturally and professionally, what components does it consist of? What and who is it relating to?  Position in the city, separation vs unions of different professions.
 • Internal and external organization: We will develop alternative organigrams. Under this topic how architecture relate to pedagogics and aim for the role of the professions. What kind of spatial qualities and atmosphere should the future school of architecture and design have?

The goal is that this work can develop and establish visions for the future of the school through a variation of specific architectural responses.

Læringsutbytte

The course will provide skills/tools for formulating frames for a complex architectural proposal: What, for whom, where?

The course will provide tools for the translation from an overall intention to a more specific program for design; setting up a room program, controlling dimensions, relational diagrams, studying reference projects, identifying site specific conditions and possibilities.  

 • Context: The course will provide experience in various contextual approaches: social, political, geographical, physical, energy, economy etc
 • Situation: The course will provide experience in several approaches to relationship between the project and place.
 • Program to project: The courses provide experience in translating program / intentions into architectural proposals with specific architectural qualities and atmospheres.
 • References: Students will during the courses become familiar with and analyse references.
 • Construction: Become familiar with constructive and technological principles and bring this into their proposals.
 • Process: Be familiar with various process tools, working methods and approaches.
 • Communication / presentation: The courses will provide experience in tools and techniques of presentation. Here, the development of narrative of the project will be crucial.
 • Multidisciplinary workshop: Be familiar on the input that may come from other disciplines. How do we involve both students and teachers from landscape and design

The courses will give experience in architectural representation relevant to the tasks at hand.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will be studio based. There will be teachers present at least 2 days a week and there will be individual and group tutorials, and course reviews.

The course will be divided in 2 parts:

1) FRAME(s) will deal with establishing the overall intentions. The intention is translated into specific ideas for interventions, choosing field of interest, programme, and setting up a world of relevant references both collectively and related to specific proposals.

2: PROPOSAL(s) Will deal with translation of FRAME into specific design proposals.  In this phase there will be workshops with input and deliveries on specific topics: Intuitive models, Situation, Structure and Architecture, Material Philosophy, Essential detail.

The students may work in groups or individually.

Study trip:  

Flight Rotterdam train Delft, Ghent, Paris, Nantes. Flight Paris – Oslo

Work to see(preliminary list) : Architect school Delft, Architect school Ghent, Versailles. School of architecture Nantes ENSA.

Pensum

As part of FRAME we will study relevant theory/ readings in Workshopform.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdAttendance and participation in announced reviews, lectures, meetings, seminars and workshops is mandatory.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Attendance and participation in announced reviews, lectures, meetings, seminars and workshops is mandatory.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått The students may work in groups or individually.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: The students may work in groups or individually.
AktivitetKommentar
EkskursjonThose who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.

12 803 Diplom Landskapsarkitektur

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Diplom Landskapsarkitektur
Emnekode: 
12 803
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Successful completion of 90 ECTS and successful completion of a pre-diploma report, approved by an advisor and the head of department.

Om emnet

The diploma semester at AHO is an independent research and design task on a theme chosen by the candidate. In consultation with a chosen advisor, the candidate is to produce a complete work of exceptional quality contributing to the discipline’s dis-course.

Læringsutbytte

∙ An ability to give form to architecture through artistic and scientific research
∙ An understanding of the given natural, social, cultural and technological conditions that govern architectural, urban and landscape design work
∙ A mastery of the methods, tools and media inherent in architectural, urban and landscape design
∙ An awareness of architecture’s, urban and landscape design’s historical, societal and theoretical underpinnings
∙ An ability to communicate ideas and results to professional and laypersons
∙ An independent and responsible attitude to individual learning
∙ An understanding of one’s own individual position with the discipline

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The diploma semester is an independent study whose methods and topics are to be outlined in an approved pre-diploma brief. Interim presentations and a final presentation is mandatory.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Påkrevd2 mid term reviews
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:2 mid term reviews
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttReport and presentation of diploma project. External censors
Delinnlevering-Bestått / ikke beståttHovedmodell og potteklare plansjer, samt abstract 1-4 A4-sider med tekst og bilder. Etter denne innleveringen kan studenten kun jobbe med formidling av prosjekt, ikke utvikling.
Delinnlevering-Bestått / ikke beståttOppheng av prosjekt og innlevering av skissebøker, utstillingsmateriell, prosessmateriale etc.

Ved teoretisk prosjekt leveres trykket utgave.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Report and presentation of diploma project. External censors
Vurderingsform:Delinnlevering
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hovedmodell og potteklare plansjer, samt abstract 1-4 A4-sider med tekst og bilder. Etter denne innleveringen kan studenten kun jobbe med formidling av prosjekt, ikke utvikling.
Vurderingsform:Delinnlevering
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Oppheng av prosjekt og innlevering av skissebøker, utstillingsmateriell, prosessmateriale etc.

Ved teoretisk prosjekt leveres trykket utgave.

65 701 Pre-Diploma Landscape Architecture (Tromsø)

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Pre-Diploma Landscape Architecture (Tromsø)
Emnekode: 
65 701
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Successful completion of 60 credits. Last semester before diploma.

Om emnet

The pre-diploma semester at AHO is an independent research task on a theme chosen by the candidate. In consultation with the course teacher, fellow students and a chosen advisor, the candidate is to produce a report that details a topic to be studied, an approach or methodology, a spatial program and a plan of work. This report is the foundation of the diploma work.

Læringsutbytte

∙ An understanding of the complexity of a chosen urban or landscape site and topic ∙ An ability to frame artistic and scientific research ∙ An understanding of the given natural, social, cultural and technological conditions that govern urban or landscape design work ∙ An awareness of the topic’s historical, societal, theoretical and methodological ramifications ∙ An ability to communicate ideas and plan work ∙ An understanding of one’s own individual position with the discipline

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course is an individual research assignment with group discussions and interim presentations of the different research components. It concludes with a pre-diploma report containing the following elements: - Topic description - Site presentation - Maps of selected issues - Reviews and discussions of relevant literature - Summaries and discussions of interviews with experts - Reference projects presentations and discussions

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport--
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar:

Start semester

70 405 Design drevet innovasjon i offentlig sektor

Full course name in English: 
Design Driven Innovation in the Public Sector
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 405
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Simon Clatworthy
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Kurset er anbefalt for studenter som tar tjenestedesign. En stor del av kurset er basert på norske forhold, derfor er kjennskap til norsk språk en fordel, men ikke et krav.

Om emnet

Kurset vil gi en introduksjon til design for offentlig sektor og handle om rollen, mandatet og nettverket til noen av de mest kjente aktørene i Norge.

Innhold:

Forelesninger, oppgaver, diskusjoner og arbeid med et bredt spekter av aktører fra den offentlige sektoren, samt designere og andre som også jobber innenfor offentlig sektor.

Individuelle oppgaver og lesing av pensum mellom forelesninger.

Kurset dekker følgende tema:

Introduksjon til offentlig administrasjon, ledelse og statlig styring: Introduksjon til konsepter og grunnleggende forståelse av offentlig administrasjon og tjeneste. Hvordan er de offentlige tjenestene organisert, levert og betalt? Hvordan oppstår nye tjenester? Hvilken effekt har det bestående styrende paradigmet på design og leveranse av offentlige tjenester?

Brukervennlighet: Hva betyr dette for offentlige instanser? Hvem er brukerne?

Hvilke reguleringer legger staten på ledelse og administrasjon når det gjelder brukervennlighet? Håndtering av etiske spørsmål og personvern i offentlige innovasjons prosjekter, samt sensitive personopplysninger og lovverk i helsesektoren.

Brukerundersøkelser: Hva vet vi om brukeren/borgeren? Hvordan utvikle og trekke ut kunnskap om brukeren og samhandlng med offentlige instanser? Hvilke kilder er tilgjengelig for innsamling av data?

Offentlige anskaffelser: Hvilke aktører er relevante (Innovasjon Norge, Difi, DogA, Forskningsrådet), hvordan samarbeider de, hvilke lover gjelder for offentlige anskaffelser innen nyskapning? Hva fremmer og kjennetegner denne nyskapningen og hvilken rolle kan design spille?

Innovasjon i kommuner: Introduksjon til Samveis metodikk. Introduksjon til evaluering av påvirkning, verdiskapning og samspill mellom dette og tjenestedesign.

Innovasjon og ledelse:Eksempler på kultur og tradisjon. Introduksjon til "Stimuleringsordningen" og liknende tjeneste- innovasjonsprosjekter initiert av staten.

Innovasjon i Staten:Hvordan design blir brukt i offentlig sektor på internasjonalt nivå gjennom f. eks. "labs" La27e Region i Frankrike, MindLab iDanmark, Policy Lab i England, Laboratorio de Goberno i Chile, Grounded Space i Canada) for å sammenlikne "the Scandinavian way" med andre land.

Digitalisering som verktøy for innovasjon i offentlig sektor, f.eks. velferdsteknologi.

 

 

Læringsutbytte

Studentene vil få en forståelse av hvordan utvikling av offentlige tjenester skjer i dag, og hvordan denne skiller seg fra utvikling av kommersielle tjenester. Rollen design kan ha som støttespiller i offentlige prosesser og i å utvikle effektive, bærekraftige og brukerorienterte tjenester, vil bli utforsket i kurset.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, oppgaver og diskusjoner med et bredt spekter av aktører fra den offentlige sektoren, samt designere og andre som jobber innenfor den offentlige sektoren.

Det vil bli gitt individuelle oppgaver og lesing av pensum mellom forelesninger.

Pensum
 1. Design for Policy (Christian Bason, 2014)
 2. Transforming Public Services by Design (Sabine Junginger, 2017)
 3. Civic Service Design Tools + Tactics (City of New York, 2017): http://www1.nyc.gov/assets/servicedesign/index.html
 4. Designing for Public Services (IDEO, Design for Europe & Nesta, 2016): http://5a5f89b8e10a225a44ac-ccbed124c38c4f7a3066210c073e7d55.r9.cf1.rackcdn.com/files/pdfs/Nesta_Ideo_Guide_DesigningForPublicServices_100117.pdf
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttStudenten blir vurdert på alle mindre innleveringer, deltakelse og bidrag i diskusjoner gjennom hele kurset. Det vil være en avsluttende presentasjon og skriftlig refleksjon på selvvalgt tema. Innholdet skal formidles med bruk av riktig vokabular og med fremheving av hva som er karakteristisk og hva potensialet er for design i offentlige tjenester med målgruppe.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten blir vurdert på alle mindre innleveringer, deltakelse og bidrag i diskusjoner gjennom hele kurset. Det vil være en avsluttende presentasjon og skriftlig refleksjon på selvvalgt tema. Innholdet skal formidles med bruk av riktig vokabular og med fremheving av hva som er karakteristisk og hva potensialet er for design i offentlige tjenester med målgruppe.

AktivitetKommentar
OppmøteDet er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger

Start semester

80 413 Portfolios and Political Compasses

Full course name in English: 
Portfolios and Political Compasses
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 413
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
10
Emneansvarlig
Joao Doria de Souza
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Course participants must be able to keep a steady workflow, iterating in every week in order to build complexity over time. The course methodology will facilitate for that but it is each student's own responsibility to assure continuity in their participation.

Om emnet

Portfolios and Political Compasses is a part-seminar part-workshop elective course dedicated to discussing the dynamic relationship between a student's own set of intentions and the multiple ways in which their portfolio-object/thing can enable, enhance, expand and create an actual experience of said intentions.

Inspired by Alejandro Zaera Polo's "Well Into the 21st Century: Architectures of Post-Capitalism?" reflections already initiated in 1998 and revisited in an article published in El Croquis in 2015, the course will equip its participants with a modest cross-media publishing toolkit through a series of exercises to speculate an own political compass for their Design and Architecture practices.

In short: what's involved in showing your work in public, and how to make it personal while at the same time relevant to others?

Some practitioners have an online presence, some don’t. Some write for newspapers, some don’t. Some make collages, other make photoshoots, other make 3D renderings. Some film videos, some do livestreams. Some write articles, some use memes. Some do all of it together and more. Some say nothing should be done. Great things have been done through sketching on napkins in bar conversations (we won’t drink in class).

Guest faculty in Art History, Graphic Design, Architecture, Journalism, Curatorial Studies and Public Programming will join us over Skype, enhancing our collective investigation.

Læringsutbytte

Our collective speculation on Portfolios and Political Compasses will be articulated through prototyping portfolio formats in different media (print, film, web and performance) together with discussions about dissemination strategies that can establish one's set of ideas as a thing in the world.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Course participants will exercise short writing, documentation methods, collective critique and intensive editing of their own body of work, iterating presentations to their colleagues with increasing complexity towards a final prototype to be critiqued by an expert panel by the end of the semester. 

Short software tutorials will be offered in class regarding methods for image collection and catalogging, together with simple techniques for harnessing AHO's own print lab infrastructure with a particular focus on rethinking objects such as boards, post-it walls, and xerox printing.

The course will also present current / pre-existing tools for online publishing and problematize public presentation formats such as Pecha Kucha and Keynote/Powerpoint/TED-talks, discussing the match between intentions with presentation situations.

Students are encouraged to bringing their own/previous portfolios (if existent) as an initial body of content.

Pensum

Zaera-Polo, Alejandro. Well Into the 21st Century: Architectures of Post-Capitalism? El Croquis 187: Sergison Bates Architects 2004–16, 2016.

Manovich, Lev. “Database as Symbolic Form.” Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 1 June 1999, doi:https://doi.org/10.1177/135485659900500206.

Wall, Jeff. Pictures of Architecture - Architecture of Pictures: a Conversation between Jacques Herzog .. Walter De Gruyter & Co, 2004.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd80 % presence required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80 % presence required
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått— 30% presence
— 50% iterative exercises
— 20% final delivery
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:— 30% presence
— 50% iterative exercises
— 20% final delivery

Sider