fbpx 2019 Vår | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2019 Vår

70 303 Digital fabrikasjon, teknologier og prosesser

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Digital fabrication, technologies and processes
Emnekode: 
70 303
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Forkunnskapskrav: Fullført grunnutdanning eller tilsvarende. Grunnleggende forkunnskaper i CAD-verktøy som Rhino, Solidworks, Alias, Blender osv. er påkrevd.

Anbefalt forkunnskap: Forkunnskap innen 3D-printing og beslektede teknologier anbefales.

Om emnet

Digital produksjon er i rask utvikling og brukes i stadig større grad i design- og arkitekturprosesser som et verktøy for prototyper og konstruksjon. Emnet retter seg mot design- og arkitektstudenter på masternivå som ønsker dypere innsikt i bruken av digital produksjon i studiene og på andre områder.

 

Emnet gir innsikt i bruk, begrensninger og muligheter knyttet til noen av disse teknologiene gjennom praktiske øvelser. Emnet er for både design- og arkitektstudenter som ønsker en praksisbasert forståelse av eksisterende og nye teknologier for digital produksjon. Emnet setter studentene i stand til å utforske mange av disse teknologiene gjennom mindre workshops og øvelser.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter endt kurs skal studenten

•             ha kunnskap om SLA, SLS, FDM, 3DP, laserkutting, knivkutting og 3D-skanning

•             ha praktisk kunnskap om hvordan de ulike maskinene brukes

•             kunne vurdere nytteverdien av de ulike prosessene.

FERDIGHETER
Etter endt kurs skal studenten

•             være bedre rustet til å utnytte det iboende potensialet i teknologien i forbindelse med produkt- og interaksjonsdesign så vel som arkitekturdesign

•             inneha den nødvendige kunnskapen som kreves for å forberede og etterbehandle digitale CAD-filer.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten bør kunne forklare og begrunne valg av metode for å realisere det fysiske objektet

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Som med andre valgfrie emner vil emnet bestå av ukentlige læringsaktiviteter, forelesninger, materialutforskning og bruk av tilgjengelige digitale produksjonsprosesser gjennom øvelser i verkstedene. Kurset avsluttes med en utstilling som viser utvalgte produkter fra emnet.

Pensum

Anderson, C. (2012). Makers: the new industrial revolution. Random House.

Hopkinson, N., Hague, R., & Dickens, P. (2006). Rapid Manufacturing: An Industrial Revolution for the Digital Age. John Wiley & Sons.

Thompson, R. (2007). Manufacturing processes for design professionals. Thames & Hudson.

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Øvinger 5Påkrevd Det er 7 små moduler i kurset med en leveranse i hver av dem. Minimum 5 av disse må være levert for å bestå kurset. I tillegg avsluttes kurset med en obligatorisk utstilling av modulene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Påkrevde arbeidskrav: 5
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar: Det er 7 små moduler i kurset med en leveranse i hver av dem. Minimum 5 av disse må være levert for å bestå kurset. I tillegg avsluttes kurset med en obligatorisk utstilling av modulene.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke bestått Innleverte leveranser i modulene og slutt-utstilling er grunnlaget for bedømmelse.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Innleverte leveranser i modulene og slutt-utstilling er grunnlaget for bedømmelse.
AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes 100% oppmøte på kurset.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes 100% oppmøte på kurset.

Start semester

65 605 Lofoten Biosphere

Studiepoeng: 
20
Full course name in English: 
Lofoten Biosphere
Emnekode: 
65 605
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS). 

The course is part of the Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies and requiers that the students live in Tromsø for the duration of the course.

Recommended prerequisite knowledge: Working knowledge of hand-drawing/sketching, Adobe InDesign/Illustrator/Photoshop, CAD (Civil 3D). Basic 3D modelling and GIS experience an advantage

Om emnet

This studio takes the local Lofoten initiative to become part of the UNESCO Biosphere as a point of departure. The students will develop projects that can support and promote sustainable development in the region with a particular focus on ecology and practises in the landscape.

 

Launched in 1971, UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB) is an Intergovernmental Scientific Programme that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationships between people and their environments.

MAB combines the natural and social sciences, economics and education to improve human livelihoods and the equitable sharing of benefits, and to safeguard natural and managed ecosystems, thus promoting innovative approaches to economic development that are socially and culturally appropriate, and environmentally sustainable.

The studio will run parallelly and collaborate closely with the new theory course «Ecology for landscape architecture». This combination will inform the students in defining their design programs within the scope of the studio. The teachers of the ecology course will also tutor in the studio- work and be part of group reviews.

 

The Arctic face climate and industrial changes that affect the ecosystems and the human settlements. The knowledge and know-how that is produced by studying these changes closely where they happen transfers to a more general range of landscapes across the world.

Læringsutbytte

Knowledge: Local knowledge and site-specific project work will provide and produce knowledge especially on ecology concerning spatial conditions and human practices in the landscape, with particular focus on sub-arctic conditions included the northern social and political context for the practice of landscape architecture.

Skills: The studio seeks to develop the students’ ability to acquire knowledge and develop their sensitivity to input from site, science and culture as well as the specific local context. The studio aims at training the skill to make this knowledge instrumental to the development of strong concepts and design proposals with artistic quality. The studio will work with drawing/sketching, digital tools, physical models and presentation/communication of ideas/designs.

General competence: The students are expected to learn how to use their knowledge and skills to conceptualize, coordinate and execute integral designs rooted in the specific local context and the knowledge of human-made and natural systems with special awareness of approaches to development that is ecologically sustainable and socially and culturally appropriate. The studio aims to develop an awareness and critical reflection on topics that contribute to the general professional and public discourse and to position their work in relation to this.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The students will work with chosen localities in Lofoten and the themes described above. The studio will work with models, mapping, visualisation tools and design development. The students will also be involved in on-site field investigations at localities in Lofoten with a planned study-trip/site visit during the cod-fishing season in February. This field-work will also include collaboration with the ecology teachers as well as other scientists at the University of Tromsø.

 The studio will also include a ten-day study-trip to Canada where students will engage in fieldwork on ecological systems together with landscape architecture students from The University of Calgary. The trip is supported financially by funds from The Norwegian Centre for International Cooperation in Education.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveGruppeBestått / ikke beståttFinal studio work is presented in group review evaluated by external sensors. Details on deliverables will be provided with the detailed studio plan but usually includes digital presentation and exhibition of model work together with printed posters/boards.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Gruppe
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Final studio work is presented in group review evaluated by external sensors. Details on deliverables will be provided with the detailed studio plan but usually includes digital presentation and exhibition of model work together with printed posters/boards.
AktivitetKommentar
EkskursjonLofoten (NO) and Calgary (CA).
OppmøteLectures, tutorials, workshops and group reviews have expected attendance at 90%.

Mandatory hand in of all designated deliverables.
Mandatory attendance to oral examination with external sensors.

Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Lofoten (NO) and Calgary (CA).
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Lectures, tutorials, workshops and group reviews have expected attendance at 90%.

Mandatory hand in of all designated deliverables.
Mandatory attendance to oral examination with external sensors.

Start semester

65 403 Ecology for Landscape Architecture

Studiepoeng: 
10
Full course name in English: 
Ecology for Landscape Architecture
Emnekode: 
65 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2019
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

The course is part of the Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies and requiers that the students live in Tromsø for the duration of the course.

Om emnet

An introduction to ecology for landscape architecture.

The terms ecology/ecological will be examined and defined. The focus will be on how ecology as science has relevance for landscape architects as inspiration, information and qualification in their work and their design.

Fundamental ecological theories, terms and concepts describing different plant types or plant forms, including their traits, coupling to soil, soil organisms and ecological function, are central to the course. It will be emphasized how ecological function is linked to plant form and thus how design based on plant form has a link to ecological function.

The course will also introduce the term biodiversity, including examples of how biodiversity is an integrated part of ecosystems and essential for ecosystem services. Examples of naturally vegetated areas in cold climates and borders towards these will be given particular focus.

Teaching and learning are centred on lectures, oral assignments, small laboratory and phytotron-based project work and includes training in and introduction to:

 • What is ecology
 • How plant form and function is linked
 • How plants, soil and soil organisms are coupled
 • Design and ecological interpretation
 • Biodiversity
 • How biodiversity, ecosystems and ecosystem services are linked

In addition, a significant amount of the course will be focused on the interpretation of existing landscape architecture projects, how they have integrated ecology and how ecology can be integrated more.

The course will work in close collaboration with the parallel studio course “Lofoten Biosphere” and give ecological input applicable to the project. The integrative approach of both courses will be supported by tutoring and participation in group-reviews for the studio project by the teachers.

Læringsutbytte

Knowledge:

 • Definition and delimitation of the terms ecology and ecological
 • Basic knowledge of how exterior plant traits and form are linked to ecological function and how these change over a year
 • Basic knowledge of the relationship between plants and soil, with particular emphasis on:
  • Ecological niche as a term and how an ecological niche is reflected in anatomy, physiology and basic living conditions for individual species
  • The concept of ecological interaction and associated concepts such as competition, facilitation and symbiosis between species
  • The concept of ecological processes and related concepts such as decomposition and nutrient cycling in soil
 • Definition of the term biodiversity
 • Knowledge of how biodiversity is an integral part of an ecosystem and ecosystem services

   

 

 

Skills:

 • Confident with the definition of ecology as a term
 • Can explain differences in anatomy, physiology and ecological function for different growth forms such as forbs, grasses, shrubs and trees, at a basic level
 • Can integrate abstract ecological concepts into the understanding of how plants and soil work together in a system
 • Can provide an interpretation of ecological function based on the plants present in a given landscape
 • Confident with the definition of biodiversity, ecosystem and ecosystem services as terms
 • Can identify how and to what extent ecology is integrated into existing landscape architecture projects

 

General competence:

 • Basic understanding of ecology as a relevant discipline for landscape architecture
 • Knowledge of the climate laboratory and experimentation with plants and soil
 • Know examples of ecological concepts applied to plants and soil
 • Know examples of how biodiversity is central to ecosystem services
 • Explain ecological content, written and orally
 • Ability to be inspired by ecological concepts and theory in the development of landscape architecture
Praktisk organisering og arbeidsmåter
 • Teaching will be provided in the form of lectures, seminars/workshops and lab/field work
 • Joint reviews where students submit individual or group work will be an important part of the training
 • The contact between teachers and students takes place in one-on-one discussions, in groups or in plenum.
Pensum

The course responsible prepares the required reading list.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
RapportIndividuellBestått / ikke beståttWritten report to be discussed in an oral exam, assessed as passed/failed.
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Written report to be discussed in an oral exam, assessed as passed/failed.

70 403 Rethinking Development and Sustainable Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Rethinking Development and Sustainable Design
Emnekode: 
70 403
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Håkan Edeholt
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng. Åpent for alle studieprogram.

Om emnet

Det valgfrie emnet “Rethinking Development and Sustainable Design” er et lesekurs som ser med kritisk og granskende blikk på både “utvikling” og “bærekraft” slik den offentlige debatten tilsynelatende anser disse to relaterte konseptene i dag. Målet er å avdekke og drøfte hvilke utviklingsmessige paradigmer debatten typisk prøver å opprettholde, og om det finnes andre alternativer som også kan løftes frem og brukes. Den endelige innleveringen består av en mappe (reader) med gjennomgang av litteratur som er lest, og diskusjoner som har blitt holdt.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha:

KUNNSKAP

 • bedre kunnskap om utvikling og bærekraftig design.
 • kunnskap om og erfaring i kritisk lesing av tekster.

FERDIGHETER

 • utviklet sine ferdigheter til å skrive egne tekster.
 • utviklet sine ferdigheter til å beskrive og diskutere egne og andres tekster innenfor en akademisk seminarramme.

 

GENERELL KOMPETANSE

 • utviklet en kritisk og reflekterende holdning overfor samfunnet, trender, utvikling og design.

 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen består av alt fra praktisk arbeid med tekster, til forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og den endelige innleveringen (mappen). Det forventes at studentene leverer to gjennomganger hver, av to bøker eller andre relevante kilder, en fra litteraturlisten og en selvvalgt (som er funnet gjennom egne undersøkelser).

Pensum

no value

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke beståttEgenvurdering og vurdering av: medstudenter, intern sensor og forelesere på kurset. I tillegg til aktiv deltakelse vil de viktigste vurderingsfaktorene være students enkeltbidrag til kurset og hvordan de svarer til læringsutbyttet.

Den endelige innleveringen kan være en rapport eller mappe som inneholder oppsummeringer av diskusjoner gjennom kurset og pensumlitteratur.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Egenvurdering og vurdering av: medstudenter, intern sensor og forelesere på kurset. I tillegg til aktiv deltakelse vil de viktigste vurderingsfaktorene være students enkeltbidrag til kurset og hvordan de svarer til læringsutbyttet.

Den endelige innleveringen kan være en rapport eller mappe som inneholder oppsummeringer av diskusjoner gjennom kurset og pensumlitteratur.

AktivitetKommentar
OppmøteDet forventes aktiv deltakelse i kurset og involvering i arbeidet med produksjon av den endelige innleveringen.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det forventes aktiv deltakelse i kurset og involvering i arbeidet med produksjon av den endelige innleveringen.

Start semester

80 611 AHO futures

Full course name in English: 
AHO futures
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
80 611
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

Om emnet

Background

The Oslo School of Architecture and Design (AHO) currently resides in Maridalsveien 29. Since moving there in 2001 both the organisation and the number of students has increased by roughly 250 to a total of 650 people. The school, now filled to the brim with employees and students, has begun to feel an ever-increasing pressure upon its premises. In addition, politicians and authorities have for a long time made plans for a new art university, a merge between KHIO, AHO and Musikkhøyskolen. Some claim this scenario is put on ice, while other say it is just a matter of time before the schools are merged together. 

Challenge- what's at stake.

A lot of work has been done to investigate how these challenges can be met. In order to broaden the discussion, AHO Futures- School of tomorrow wish to operate beyond the immediate needs of the school in and explore freely how the institution can change and adapt to the future. How can the premises be developed? How is the relation to the city.

 • Urban strategies: A part of the studio will be to develop urban strategies for the school. These will be translated into specific architectural proposals
 • Integration: The school’s location by Akerselva is in an environment of buildings and landscape with various levels of listing. The urban context is transformed and in transformation. How can the institution integrate (or not) architecturally and professionally, what components does it consist of? What and who is it relating to?  Position in the city, separation vs unions of different professions.
 • Internal and external organization: We will develop alternative organigrams. Under this topic how architecture relate to pedagogics and aim for the role of the professions. What kind of spatial qualities and atmosphere should the future school of architecture and design have?

The goal is that this work can develop and establish visions for the future of the school through a variation of specific architectural responses.

Læringsutbytte

The course will provide skills/tools for formulating frames for a complex architectural proposal: What, for whom, where?

The course will provide tools for the translation from an overall intention to a more specific program for design; setting up a room program, controlling dimensions, relational diagrams, studying reference projects, identifying site specific conditions and possibilities.  

 • Context: The course will provide experience in various contextual approaches: social, political, geographical, physical, energy, economy etc
 • Situation: The course will provide experience in several approaches to relationship between the project and place.
 • Program to project: The courses provide experience in translating program / intentions into architectural proposals with specific architectural qualities and atmospheres.
 • References: Students will during the courses become familiar with and analyse references.
 • Construction: Become familiar with constructive and technological principles and bring this into their proposals.
 • Process: Be familiar with various process tools, working methods and approaches.
 • Communication / presentation: The courses will provide experience in tools and techniques of presentation. Here, the development of narrative of the project will be crucial.
 • Multidisciplinary workshop: Be familiar on the input that may come from other disciplines. How do we involve both students and teachers from landscape and design

The courses will give experience in architectural representation relevant to the tasks at hand.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course will be studio based. There will be teachers present at least 2 days a week and there will be individual and group tutorials, and course reviews.

The course will be divided in 2 parts:

1) FRAME(s) will deal with establishing the overall intentions. The intention is translated into specific ideas for interventions, choosing field of interest, programme, and setting up a world of relevant references both collectively and related to specific proposals.

2: PROPOSAL(s) Will deal with translation of FRAME into specific design proposals.  In this phase there will be workshops with input and deliveries on specific topics: Intuitive models, Situation, Structure and Architecture, Material Philosophy, Essential detail.

The students may work in groups or individually.

Study trip:  

Flight Rotterdam train Delft, Ghent, Paris, Nantes. Flight Paris – Oslo

Work to see(preliminary list) : Architect school Delft, Architect school Ghent, Versailles. School of architecture Nantes ENSA.

Pensum

As part of FRAME we will study relevant theory/ readings in Workshopform.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdAttendance and participation in announced reviews, lectures, meetings, seminars and workshops is mandatory.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Attendance and participation in announced reviews, lectures, meetings, seminars and workshops is mandatory.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke bestått The students may work in groups or individually.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: The students may work in groups or individually.
AktivitetKommentar
EkskursjonThose who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:Those who do not have the opportunity to participate in excursion will receive a task / a project that replaces this.

12 803 Diplom Landskapsarkitektur

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Diplom Landskapsarkitektur
Emnekode: 
12 803
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Successful completion of 90 ECTS and successful completion of a pre-diploma report, approved by an advisor and the head of department.

Om emnet

The diploma semester at AHO is an independent research and design task on a theme chosen by the candidate. In consultation with a chosen advisor, the candidate is to produce a complete work of exceptional quality contributing to the discipline’s dis-course.

Læringsutbytte

∙ An ability to give form to architecture through artistic and scientific research
∙ An understanding of the given natural, social, cultural and technological conditions that govern architectural, urban and landscape design work
∙ A mastery of the methods, tools and media inherent in architectural, urban and landscape design
∙ An awareness of architecture’s, urban and landscape design’s historical, societal and theoretical underpinnings
∙ An ability to communicate ideas and results to professional and laypersons
∙ An independent and responsible attitude to individual learning
∙ An understanding of one’s own individual position with the discipline

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The diploma semester is an independent study whose methods and topics are to be outlined in an approved pre-diploma brief. Interim presentations and a final presentation is mandatory.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Påkrevd2 mid term reviews
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:2 mid term reviews
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttReport and presentation of diploma project. External censors
Delinnlevering-Bestått / ikke beståttHovedmodell og potteklare plansjer, samt abstract 1-4 A4-sider med tekst og bilder. Etter denne innleveringen kan studenten kun jobbe med formidling av prosjekt, ikke utvikling.
Delinnlevering-Bestått / ikke beståttOppheng av prosjekt og innlevering av skissebøker, utstillingsmateriell, prosessmateriale etc.

Ved teoretisk prosjekt leveres trykket utgave.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Report and presentation of diploma project. External censors
Vurderingsform:Delinnlevering
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Hovedmodell og potteklare plansjer, samt abstract 1-4 A4-sider med tekst og bilder. Etter denne innleveringen kan studenten kun jobbe med formidling av prosjekt, ikke utvikling.
Vurderingsform:Delinnlevering
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Oppheng av prosjekt og innlevering av skissebøker, utstillingsmateriell, prosessmateriale etc.

Ved teoretisk prosjekt leveres trykket utgave.

65 701 Pre-Diploma Landscape Architecture (Tromsø)

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Pre-Diploma Landscape Architecture (Tromsø)
Emnekode: 
65 701
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Successful completion of 60 credits. Last semester before diploma.

Om emnet

The pre-diploma semester at AHO is an independent research task on a theme chosen by the candidate. In consultation with the course teacher, fellow students and a chosen advisor, the candidate is to produce a report that details a topic to be studied, an approach or methodology, a spatial program and a plan of work. This report is the foundation of the diploma work.

Læringsutbytte

∙ An understanding of the complexity of a chosen urban or landscape site and topic ∙ An ability to frame artistic and scientific research ∙ An understanding of the given natural, social, cultural and technological conditions that govern urban or landscape design work ∙ An awareness of the topic’s historical, societal, theoretical and methodological ramifications ∙ An ability to communicate ideas and plan work ∙ An understanding of one’s own individual position with the discipline

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The course is an individual research assignment with group discussions and interim presentations of the different research components. It concludes with a pre-diploma report containing the following elements: - Topic description - Site presentation - Maps of selected issues - Reviews and discussions of relevant literature - Summaries and discussions of interviews with experts - Reference projects presentations and discussions

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport--
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar:

70 405 Design drevet innovasjon i offentlig sektor

Full course name in English: 
Design Driven Innovation in the Public Sector
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 405
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Simon Clatworthy
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Kurset er anbefalt for studenter som tar tjenestedesign. En stor del av kurset er basert på norske forhold, derfor er kjennskap til norsk språk en fordel, men ikke et krav.

Om emnet

Kurset vil gi en introduksjon til design for offentlig sektor og handle om rollen, mandatet og nettverket til noen av de mest kjente aktørene i Norge.

Innhold:

Forelesninger, oppgaver, diskusjoner og arbeid med et bredt spekter av aktører fra den offentlige sektoren, samt designere og andre som også jobber innenfor offentlig sektor.

Individuelle oppgaver og lesing av pensum mellom forelesninger.

Kurset dekker følgende tema:

Introduksjon til offentlig administrasjon, ledelse og statlig styring: Introduksjon til konsepter og grunnleggende forståelse av offentlig administrasjon og tjeneste. Hvordan er de offentlige tjenestene organisert, levert og betalt? Hvordan oppstår nye tjenester? Hvilken effekt har det bestående styrende paradigmet på design og leveranse av offentlige tjenester?

Brukervennlighet: Hva betyr dette for offentlige instanser? Hvem er brukerne?

Hvilke reguleringer legger staten på ledelse og administrasjon når det gjelder brukervennlighet? Håndtering av etiske spørsmål og personvern i offentlige innovasjons prosjekter, samt sensitive personopplysninger og lovverk i helsesektoren.

Brukerundersøkelser: Hva vet vi om brukeren/borgeren? Hvordan utvikle og trekke ut kunnskap om brukeren og samhandlng med offentlige instanser? Hvilke kilder er tilgjengelig for innsamling av data?

Offentlige anskaffelser: Hvilke aktører er relevante (Innovasjon Norge, Difi, DogA, Forskningsrådet), hvordan samarbeider de, hvilke lover gjelder for offentlige anskaffelser innen nyskapning? Hva fremmer og kjennetegner denne nyskapningen og hvilken rolle kan design spille?

Innovasjon i kommuner: Introduksjon til Samveis metodikk. Introduksjon til evaluering av påvirkning, verdiskapning og samspill mellom dette og tjenestedesign.

Innovasjon og ledelse:Eksempler på kultur og tradisjon. Introduksjon til "Stimuleringsordningen" og liknende tjeneste- innovasjonsprosjekter initiert av staten.

Innovasjon i Staten:Hvordan design blir brukt i offentlig sektor på internasjonalt nivå gjennom f. eks. "labs" La27e Region i Frankrike, MindLab iDanmark, Policy Lab i England, Laboratorio de Goberno i Chile, Grounded Space i Canada) for å sammenlikne "the Scandinavian way" med andre land.

Digitalisering som verktøy for innovasjon i offentlig sektor, f.eks. velferdsteknologi.

 

 

Læringsutbytte

Studentene vil få en forståelse av hvordan utvikling av offentlige tjenester skjer i dag, og hvordan denne skiller seg fra utvikling av kommersielle tjenester. Rollen design kan ha som støttespiller i offentlige prosesser og i å utvikle effektive, bærekraftige og brukerorienterte tjenester, vil bli utforsket i kurset.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger, oppgaver og diskusjoner med et bredt spekter av aktører fra den offentlige sektoren, samt designere og andre som jobber innenfor den offentlige sektoren.

Det vil bli gitt individuelle oppgaver og lesing av pensum mellom forelesninger.

Pensum
 1. Design for Policy (Christian Bason, 2014)
 2. Transforming Public Services by Design (Sabine Junginger, 2017)
 3. Civic Service Design Tools + Tactics (City of New York, 2017): http://www1.nyc.gov/assets/servicedesign/index.html
 4. Designing for Public Services (IDEO, Design for Europe & Nesta, 2016): http://5a5f89b8e10a225a44ac-ccbed124c38c4f7a3066210c073e7d55.r9.cf1.rackcdn.com/files/pdfs/Nesta_Ideo_Guide_DesigningForPublicServices_100117.pdf
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttStudenten blir vurdert på alle mindre innleveringer, deltakelse og bidrag i diskusjoner gjennom hele kurset. Det vil være en avsluttende presentasjon og skriftlig refleksjon på selvvalgt tema. Innholdet skal formidles med bruk av riktig vokabular og med fremheving av hva som er karakteristisk og hva potensialet er for design i offentlige tjenester med målgruppe.

Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Studenten blir vurdert på alle mindre innleveringer, deltakelse og bidrag i diskusjoner gjennom hele kurset. Det vil være en avsluttende presentasjon og skriftlig refleksjon på selvvalgt tema. Innholdet skal formidles med bruk av riktig vokabular og med fremheving av hva som er karakteristisk og hva potensialet er for design i offentlige tjenester med målgruppe.

AktivitetKommentar
OppmøteDet er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Det er forventet tilstedeværelse og aktiv deltagelse på sal, forelesninger, og gruppearbeid. Det er forventet oppmøte på presentasjoner, workshoper og formelle veiledninger

Start semester

80 412 asBuilt: Munchmuseet

Full course name in English: 
asBuilt: Munchmuseet
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
80 412
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
5
Emneansvarlig
Amandine Kastler
Erlend Skjeseth
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS). 

The course is open for all students on Master level. Since most of the archive material is in Norwegian we will make a prioritization that ensures that a considerable part of the students command a Scandinavian language.

Om emnet

This elective will pursue archival research to investigate the building history of the Munch Museum in Tøyen, designed by architects Myklebust and Fougner and completed in 1963. The work will culminate in an asBUILT publication. The book will cover the entire life span of the building, from its inception, after Edvard Munch bequeathed his estate to the city of Oslo in the 1940’s, to its final phase through its fifty-five-year history as a museum and research institution. The book will use the building as a lens for investigating cultural and political decision-making in post-war Oslo. Moreover, as well as a commentary on the contemporary drive towards centralization of culture manifest in the decision to move the museum to Oslo’s newly developed harbour area in 2019. Just as other notable examples of post-war architecture in Norway, the Munch Museum stands on the threshold of an uncertain future and the book will aim to raise awareness of the qualities of the original design and the historical importance of the building.

The material available in the archives span the entire procurement and construction processes, including early tender documents; specifications; original and annotated drawings documenting extensions in successive interventions; correspondence between the architects, the city and the museum’s director, and extensive reference material from museums around the world. These physical and material archives are a treasure throve of historical evidence and offers a unique insight into how the building was conceived, amended, expanded and ultimately left behind in the political processes of the last decade.

Læringsutbytte

The course will provide students with the methodological tools for sorting and analysing large quantities of archival material, employing scholarly methods, writing about architectural history, curatorial conceptualization, exhibition history, analysing modernist architecture, as well as lending valuable insight into the processes of planning a publication. 

Praktisk organisering og arbeidsmåter

The aim for the course will be to organize and disseminate the vast information embedded in the archives and attempt to present the most telling pieces of evidence. The course is seminar-based, involving lectures, presentations and discussions. The students will work individually with archival material, interviews, and investigations into the structure. Part of the deliverables for each student will be to write an essay and to create a tableau of items based on a selection of specific objects in the archive, to tell a story of the life of a building through forensic exemption of archival fragments. The course will also revisit the work produced by the Re Store Studio in the spring semester of 2017, which featured analysis of the building and its immediate context, as well as a multitude of visions for its potential future use.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Ekskursjoner PåkrevdExcursions to archives
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Ekskursjoner
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Excursions to archives
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
AktivitetKommentar
Oppmøte
Forelesninger
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:

Start semester

80 610 Re-store - Field work

Full course name in English: 
Re-store - Field Work
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
80 610
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2019
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Amandine Kastler
Erlend Skjeseth
Forkunnskapskrav

Admission to AHO and successful completion of three years bachelor level studies (180 ECTS).

 • Good understanding of written and spoken English.
 • Intermediate to good level of digital modeling and drafting.
 • Experience with and interest in building large-scale material models.
Om emnet

In architecture books we are bombarded with statistics confirming the ubiquity of the urban condition,

while the symmetrical question is ignored – what are those moving to the city leaving behind?”

Rem Koolhaas, ICON Magazine September 2014: Countryside, “Koolhaas in the country”

This year’s Re Store studio course will continue to creatively analyze and transform existing buildings. The studio will move out of the city to investigate disused buildings in rural Norway. The countryside is a rapidly changing environment that is often overlooked by architects. Critiquing the tendency to romanticise abandoned buildings as nostalgic markers of a bygone era, students will delve into the subject’s material, spatial, and operational qualities. Forensic examination of obsolete architecture will be the first step to understanding the building´s value as an asset to its context. Engaging with the history of the site, both architectural and social, we will re-imagine a future use through deconstruction, repurposing and recycling. Re Store - Field Work studio will collaborate with Tristan Boniver from Rotor, a cooperative design practice based in Brussels that investigates the organisation of the material environment. (http://rotordb.org/)

Seen purely through the lens of the market driven economy, the Norwegian countryside is being kept alive on life support. The agricultural sector contributes to less than 1% of the gross national product and only 1% of the country’s working population is employed in agricultural industries. In Norway however, the countryside is a cultural anchor situated at the core of the nation’s origin myth and identity. Hence, the agricultural industry acts as a conduit for the funnelling of state funds from an increasingly centralised government to the periphery through subsidies. This in turn means that the vast majority of farms are sustained for a sociocultural purpose rather than for a commercial one. This situation is precarious and, financially speaking, unsustainable in the long run. Since the turn of the century, around a third of the agricultural businesses in Norway has closed down, leaving millions of square meters of buildings obsolete and vacant.

The studio will work with the most commonly found building across the Norwegian countryside, the ‘combined unit barn’ (Enhetslåve in Norwegian). The result of nationwide land reforms during the mid-nineteenth century, all these buildings were centrally designed by seven architects. Locally built and refined, the structures were initiators of modernity in rural areas of Norway. The barns were buildings that engaged with the landscape in the most direct way possible, as organisms receiving the growth of the soil and then converting it into fodder, which in turn went back into the fields as manure. This cyclical process, and its refinement over time, shaped the cultural landscape of Norway into its current form.

Designed as large mechanical operations with each floor of the building catering towards a specific part of the nutritional circle, these barns were in effect highly mechanized instruments for a more rational way of farming, resulting in a much greater yield. Advancements in industrialised farming through the twentieth-century led these agricultural structures to became superseded technology. Too expensive to maintain or demolish, today these places of production have come to a standstill. They are now (mere) objects in the landscape they previously formed. The studio will cultivate universally applicable approaches for re-use and transformation of these obsolete giants by activating their finely tuned relationship to the surrounding context and harnessing the potential in their tectonic composition.  

The Enhetslåve at Billerud Farm in Toten, an area well known for its agricultural output and fertile soil, will serve as the case study for the studio. The building is a model example of the typology. The barn is not in active use and the studio will have access to it throughout the semester. The farm at Billerud is an old farm with houses dating back to the 18th century and the main manor house is a fully listed building containing wall murals by the landscape painter and decorator Peder Balke (1804-1887). The visionary painter was not only a romanticist but an interpreter of landscapes through memory and repetition. The studio will make use of a wide range of perspectives in its approach to Billerud Farm. From local history and natural history to the study of contemporary ideas concerning the development and future of the rural countryside. Students will reside in the area for several weeks throughout the semester and will actively be a part of the ongoing discussions with local stakeholders about the future of the building. The studio will address the question of how history, mythology and memory can inform the transformation of well-known architectural structures.

Læringsutbytte
 • Approaching the re-use and transformation of existing structures at varying scales.
 • Formulate individual architectural proposals based on close observation and analysis of present conditions.
 • Analyze and adapt existing infrastructure to develop operational forms of architecture.
 • Utilizing precise surveying technology in both analogue and digital form.
 • Engaging actively with real stake holders including community groups, local municipality, and heritage authorities.
 • Learning how to navigate and write requirements and regulatory framework.
 • Experiencing historic craft methods and Scandinavian vernacular building tradition.
 • Reading basic theory on typology and preservation.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

The studio will lend considerable attention to to understanding context through fieldwork. Students will be expected to stay in Toten and work on site for parts of the semester, including but not limited to, one week at the beginning of the semester and two weeks during the studio excursion week. The region is around one and a half hours’ drive north of Oslo along the largest lake in Norway, Lake Mjøsa. The local municipality will be a stakeholder in the project and will contribute with lodging, work facilities and local expertise.

The studio does not consider research to be a separate exercise from propositional thinking, rather, it asserts that the act of surveying is propositional by nature and therefore inherent to design thinking. The studio will work with precise structural and material analysis of the existing building. The initial survey assignment will combine physical sampling with digital recording.

The analysis will lead to the making of a physical fragment of the building at a detailed scale. The fragment model is a physical and material manifestation of an essential component or junction. The fragment interprets the primary modular node in the structural logic of the building, an intersection containing the main material ingredients or a composition which captures specific tectonic qualities.

Projects for the re-use of the Enhetslåve will be developed through large-scale material models and architectural drawings throughout the semester. Learning from what has already been built, traditional craft will inform contemporary construction methods. Rather than looking for the answers in niche programming, the studio will aim to develop applicable and universal approaches.

The designs will be informed by reading contemporary theories on the current cultural and political development of rural areas and the countryside. There will be a lecture series running through the whole semester on preservation and the history of agricultural systems.

The studio will work with other architects, archaeologists, historians, agronomists, planners and engineers. Workshops on digital surveying and building in historic environments will be held with Architect Jacob Schroll from Gamle 3 Hus (https://gamle3hus.no/). Writer Tore Engelsen Espedal and Artist Johannes Engelsen Espedal (http://www.johannesespedal.com/) will also be active participants.

When in Oslo, students are expected to work in the studio. Teaching will consist of twice-weekly desk tutorials, seminars, pin-ups and reviews with invited critics. Students are expected to be active participants, to attend all trips, studio meetings, pin-ups and reviews, while keeping up with a rigorous level of production. The studio will be evaluated by assignments and participation, and judged as “passed” or “not passed” (according to AHO regulations for master studies).

Pensum

The curriculum will be given out closer to the start date.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttPass/Fail, based on the following criteria in relation to the given assignments:

The final grade in the course will be given based on:
- Attendance and design production for twice-weekly studio meetings: 30%
- Mid review and Interim review presentation: 30%
- Final review presentation: 40%
The oral presentation is a part of the portfolio assessment.

Mid review, Interim review and Final review: Work presented for the Mid review, the Interim review and the Final review will be evaluated according to the following criteria:

- Conceptual Clarity: Students should demonstrate proactive engagement with the material and self-motivated intellectual pursuits that enhance their own design ambitions. Students are expected to clearly articulate their ambitions and the intellectual underpinnings of their work in pin-ups and desk crits.

- Technique: Students are expected to execute all assignments with care and precision.

Assignments will be evaluated not only on the basis of the ideas, but also to a large degree on the quality of the execution. Students are responsible for planning sufficient time for developing appropriate and thorough representations.

Portfolio: The care taken in the compilation and design of the portfolio the presentation of physical models will be considered in the final assessment. The portfolio is to be formatted and printed at A2 or larger. Each student will also be required to design a portfolio booklet at A3 to accompany the printed portfolio.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Pass/Fail, based on the following criteria in relation to the given assignments:

The final grade in the course will be given based on:
- Attendance and design production for twice-weekly studio meetings: 30%
- Mid review and Interim review presentation: 30%
- Final review presentation: 40%
The oral presentation is a part of the portfolio assessment.

Mid review, Interim review and Final review: Work presented for the Mid review, the Interim review and the Final review will be evaluated according to the following criteria:

- Conceptual Clarity: Students should demonstrate proactive engagement with the material and self-motivated intellectual pursuits that enhance their own design ambitions. Students are expected to clearly articulate their ambitions and the intellectual underpinnings of their work in pin-ups and desk crits.

- Technique: Students are expected to execute all assignments with care and precision.

Assignments will be evaluated not only on the basis of the ideas, but also to a large degree on the quality of the execution. Students are responsible for planning sufficient time for developing appropriate and thorough representations.

Portfolio: The care taken in the compilation and design of the portfolio the presentation of physical models will be considered in the final assessment. The portfolio is to be formatted and printed at A2 or larger. Each student will also be required to design a portfolio booklet at A3 to accompany the printed portfolio.
AktivitetKommentar
GruppearbeidStudents are expected to regularly work in the studio and to be active participants in the collaborative studio environment. Sharing knowledge, techniques, and ideas with your fellow students is incredibly important to your own creative development and to your success in this studio. Students are expected to keep the studio space orderly and to and to collectively organise and maintain a large table and wall space for group meetings and pin-ups.

Students are expected to work independently and to show initiative in locating the resources and supplies they need to complete their work. Since this course involves site visits outside of the school, students are expected to behave maturely and respectfully when dealing local communities.
Individuell oppgaveløsningDeadlines and required deliverables are indicated on the syllabus and on individual project assignments and are not negotiable. Students must complete assignments by the given deadline.

Students are responsible for managing their own print schedules and for backing up files. Loss of data will not be considered a valid justification for submitting incomplete project work.

Deadlines can only be extended in cases of illness or special circumstances, and requests for extensions must be submitted to the tutor before the deadline in writing, accompanied by a medical certificate when necessary.
OppmøteStudents are expected to be present and working during all studio meetings, which occur twice a week. Students are also expected to be present during all seminars and reviews. Absences for social engagements, holidays, etc. will not be accepted. Absences from studio meetings and reviews will affect the final grade and multiple unexcused absences will result in course failure.
EkskursjonThe studio will travel to Palermo, Sicily with Tristan Boniver to visit Rotor´s project for Manifesta 12 titled From up here, it’s a whole other story. (http://m12.manifesta.org/monte-gallo/).
The studio will also take a trip to Belgium for a workshop with Rotor in Brussels. There will be visits to places of interest along the way.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Students are expected to regularly work in the studio and to be active participants in the collaborative studio environment. Sharing knowledge, techniques, and ideas with your fellow students is incredibly important to your own creative development and to your success in this studio. Students are expected to keep the studio space orderly and to and to collectively organise and maintain a large table and wall space for group meetings and pin-ups.

Students are expected to work independently and to show initiative in locating the resources and supplies they need to complete their work. Since this course involves site visits outside of the school, students are expected to behave maturely and respectfully when dealing local communities.
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Deadlines and required deliverables are indicated on the syllabus and on individual project assignments and are not negotiable. Students must complete assignments by the given deadline.

Students are responsible for managing their own print schedules and for backing up files. Loss of data will not be considered a valid justification for submitting incomplete project work.

Deadlines can only be extended in cases of illness or special circumstances, and requests for extensions must be submitted to the tutor before the deadline in writing, accompanied by a medical certificate when necessary.
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Students are expected to be present and working during all studio meetings, which occur twice a week. Students are also expected to be present during all seminars and reviews. Absences for social engagements, holidays, etc. will not be accepted. Absences from studio meetings and reviews will affect the final grade and multiple unexcused absences will result in course failure.
Aktivitet:Ekskursjon
Kommentar:The studio will travel to Palermo, Sicily with Tristan Boniver to visit Rotor´s project for Manifesta 12 titled From up here, it’s a whole other story. (http://m12.manifesta.org/monte-gallo/).
The studio will also take a trip to Belgium for a workshop with Rotor in Brussels. There will be visits to places of interest along the way.

Sider