fbpx Arkitektur på utstilling | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

Arkitektur på utstilling

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Arkitektur på utstilling
Emnekode: 
80 501
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning - opptak til masternivå

Om emnet

"Arkitektur på utstilling" er et forskningsbasert studiokurs organisert i samarbeid med Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS) og Nasjonalmuseet, avdeling for arkitektur. Kurset studerer forholdet mellom arkitektur og offentlig debatt og ser spesielt på arkitektkonkurransen som massemedium. Fra stortingskonkurransen i 1856 til konkurransen om nytt Munch-museum i 2009, har arkitektkonkurranser stadig satt i gang forrykende debatter om identitet, selvuttrykk, kunst og modernitet, og har vært avgjørende faktorer i arkitektur- og byutviklingen. Gjennom studier av noen utvalgte konkurranser undersøker dette kurset arkitektkonkurransen som medium for offentlig forhandling og debatt.

Kurset skal resultere i en utstilling bygget og designet av studentene, samt en antologi med studentskrevne tekster. Gjennom litteratur- og arkivstudier, modellbygging, utstillingskuratering og essayskriving setter kurset seg fore å undersøke forholdet mellom offentlig debatt og arkitektur i det moderne Norge. Kurset er knyttet til OCCAS’ nye forskningsprosjekt "The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe."

Læringsutbytte

Studentene skal kuratere en utstilling på AHO, deler av hvilke skal stilles ut på Arkitekturmuseet i 2015. De skal også skrive essays til en antologi. Gjennom dette arbeidet vil studentene få praktisk erfaring med utstillingsdesign og modellbygging og kjennskap til ulike strategier og konsepter for å stille ut arkitektur. De vil få øving i teoretisk tenkning og akademisk skriving, inkludert arkivforskning og andre humanistiske forskningstradisjoner. Kurset er sånn sett en liten forskerutdanning som introduserer studentene for forskningshåndverket og grunnleggende forskningsteoretiske problemstillinger.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Prosjektering, forelesninger, leseseminarer, institusjons- og arkivbesøk, individuell forskning, akademisk skriving, modellbygging og utstillingsdesign.

Pensum

Elser, Oliver and Peter Cachola Schmal (eds.) The Architectural Model: Tool, Fetish, Small UtopiaFrankfurt: Deutsches Architekturmuseum, 2012.

Habermas, Jürgen Borgerlig offentlighet: dens fremvekst og forfall (utdrag), Oslo:Gyldendal 1991.

Lending, Mari og Mari Hvattum, Vor Tids Fordringer: norske arkitekturdebatter 1818-1919, Oslo: Pax 2012.

Lipstadt, Hélène (red.), The Experimental Tradition. Essays on Competitions in Architecture, NY: Princeton Architectural Press 1989.

Obligatorisk arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltetIkke påkrevdAkademisk essayskriving
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Akademisk essayskriving
Obligatorisk arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttEssayoppgave
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke bestått
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Essayoppgave
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:
Aktivitet
Forelesninger
Prosjekteringsoppgave
Skriftlige oppgaver
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Aktivitet:Skriftlige oppgaver