fbpx MURB7 Studio | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

MURB7 Studio

Studiepoeng: 
12
Full course name in English: 
Studio
Emnekode: 
MURB7
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Om emnet

Studentene arbeider i fellesskap med en oppgave som omhandler aktuelle problemstillinger i byutvikling. Det faglige temaet og det konkrete opplegget vil bli fastlagt i løpet av 2024 slik at oppgavens innhold kan være dagsaktuelt og utformes i samarbeid med studentene.

Læringsutbytte

Læringsbytte er ikke klart før temaet for modulen er nærmere fastlagt

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av tre seminarer og omfatter feltarbeid, gruppearbeid, litteraturstudier, presentasjoner, tekstlig og visuell framstilling, samt formidling.

I forkant av modulen:

  • Studentene leser pensum og forbereder seg

Seminar I:

  • Feltarbeid, tekstutvikling, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar II:

  • Feltarbeid, presentasjoner og diskusjoner.

Seminar III:

  • Ferdigstillelse, presentasjoner, gjennomgang og diskusjoner.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttSkriftlig og muntlig oppgave som gjennomføres underveis i modulen. Studentene arbeider med oppgaven både på seminarene og mellom seminarene. Arbeidet presenteres, gjennomgås og sensureres på Seminar III.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Skriftlig og muntlig oppgave som gjennomføres underveis i modulen. Studentene arbeider med oppgaven både på seminarene og mellom seminarene. Arbeidet presenteres, gjennomgås og sensureres på Seminar III.