fbpx MURB8 Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB8 Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring
Emnekode: 
MURB8
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Modulen diskuterer politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring. Vi ser på offentlig og privat samspill i dagens byutvikling. Det inkluderer roller og rolleforståelse, prosessuelle redskaper, gjennomføringsstrategier, maktstrukturer og uformell makt. Vi ser på offentlig og privat samspill, eiendomsutvikling og former for offentlig styring. Vi bringer inn forskningsbasert kunnskap og konkrete erfaringer. Vi henter vi fram noen av strategiene, prosessene og verktøyene fra tidligere moduler for å diskutere dem i nye sammenhenger. Modulen spenner fra store, overordnede diskusjoner til konkrete strategier og styringsverktøy.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføringsstrategier inkludert offentlig og privat samspill. Studentene har utvidet sin rolleforståelse og kjenner flere operasjonelle muligheter for styring, men kan samtidig ta et kritisk perspektiv for å diskutere politikk, roller, makt og konsekvenser.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av enkelte eksamensbesvarelser.

Seminar II:

  • Forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.