fbpx MURB8 Bypolitikk, planlegging og styring | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB8 Bypolitikk, planlegging og styring

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring
Emnekode: 
MURB8
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2024 Høst
Eksamenssemester: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2024
Emneansvarlig
Peter Hemmersam
Om emnet

Modulen diskuterer politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring. Det inkluderer roller og rolleforståelse, prosessuelle redskaper, medvirkning, gjennomføringsstrategier, maktstrukturer og uformell makt. Vi ser på offentlig og privat samspill, eiendomsutvikling og former for offentlig styring. Modulen gir forskningsbasert kunnskap, konkrete erfaringer og ekskursjon til konkrete byutviklingsområder/byer i Norge. Modulen spenner fra store, overordnede diskusjoner til konkrete strategier og styringsverktøy.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om aktuelle temaer og diskusjoner om politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføringsstrategier, inkludert offentlig og privat samspill. Studentene har utvidet sin rolleforståelse og kjenner flere operasjonelle muligheter for styring. De kan ta et kritisk perspektiv for å diskutere politikk, roller, makt og konsekvenser. De kan anvende kunnskapen i egen praksis samt i faglig-akademiske diskusjoner.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og prosjektoppgave

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II:

  • Ekskursjon, forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.