fbpx Diplom | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Diplom

The Diploma is the final project in AHO's Master programs. Here you will find information about your Diploma from start to finish. 
 
Masterstudiene på AHO avsluttes med en diplomoppgave. Her finner du informasjon om diplomoppgaven din fra start til slutt. 
 

Diplomkalender: Kommende aktiviteter

11. desember, 2024

Diplom: Innlevering av modell


12. desember, 2024

Diplom: Innlevering digitalt


06. januar, 2025 to 10. januar, 2025

Diplomgjennomganger


17. januar, 2025

Diplomseremoni


Before diploma

Overview for the requirements you need to meet before you begin your Diploma semester.
 

Diploma daily

Do you need any equipment from the IT, or information about the library, the workshop or external supervision? Find more information on this here. 

Før diplom

Her finner du oversikt over krav du må oppfylle før diplomsemesteret starter.
 

Diplomhverdag

Hvordan er hverdagen som diplomstudent? Her finner du svar på vanlige spørsmål. 


Diplomeksamen

Praktisk og formell informasjon om din diplomeksamen.
 

Diplomutstilling

Diplomutstillingen er presentasjonen av eksamensprosjektet, og blir vurdert av sensor. Etter sensur åpner vi dørene for publikum til AHO WORKS.
 

Etter diplom

Gratulerer med å fullføre diplomoppgaven! Les mer om om hva som skjer etterpå, slik som tilgang til AHO, e-postadresser og publisering. 
 

 


Diploma submission

Submission info specified for each study program.
 


Innlevering av diplomprosjektet


Do you have any questions?


Har du spørsmål?

Academic Services 

Please contact the Academic Services if you have questions related to:
 • Adapted studies or special examination arrangements
 • Extended deadline
 • Counseling
 • Other non-academical topics
Contact: infosenter@aho.no
Please find more information about the Academic Services here.
 

Studieadministrasjonen 

Kontakt studieadministrasjonen hvis du har spørsmål relatert til:
 • Tilrettelegging
 • Utsettelse
 • Rådgiving
 • Spørsmål av ikke-faglig art
Kontakt: infosenter@aho.no

Contact the Institute 

 • Innlevering
 • Mer
 • Mer
Lenke. 

Instituttet 

Du kan kontakte instituttet dersom du har spørsmål relatert til:
 • Faglige innleveringskrav
 • Veileder

Kontaktpersoner:

Exhibition and AHO WORKS

Contact: Jeppe.Sophus.Lai@adm.aho.no

Utstilling og AHO WORKS

Kontakt: Jeppe Lai