Språk

Studieadministrasjon

Studieadministrasjon

Studieadministrasjonen har det administrative ansvaret for skolens studieprogrammer og er en støttefunksjon for studenter, faglig ansatte og skolens ledelse.

Ansvarsområder er blant andre studentservice, opptak, utveksling og internasjonalisering, eksamensadministrasjon, evalueringer, tilrettelegging for en bedre studiehverdag og studierelatert regelverk.

Tlf.: 22 99 70 00
E-post: studieinfo@aho.no 
Ansatte