fbpx – For å gjøre optimale og bærekraftige endringer av historiske bygg, for fremtiden, må man vite mye om bygget man skal endre. | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

– For å gjøre optimale og bærekraftige endringer av historiske bygg, for fremtiden, må man vite mye om bygget man skal endre.

– For å gjøre optimale og bærekraftige endringer av historiske bygg, for fremtiden, må man vite mye om bygget man skal endre.

AHO har i sterk konkurranse fått tildelt nesten 12 millioner fra Norges Forskningsråd til forskningsprosjektet Provenance Projected ledet av professor Mari Lending. Prosjektet gjør noe helt nytt ved å overføre proviensbegrepet som garanterer eierskapshistorikken og autentisiteten til løse gjenstander som kunstverk og arkeologiske objekter til arkitekturfeltet. 

Norges Forskningsråd (NFR) utlyser hvert år midler til de beste forskningsprosjektene uavhengig disipliner i kategorien «fri prosjektstøtte (FRIPRO)». I år var konkurransen ekstra tøff fordi NFR måtte kutte i sine budsjetter. Av alle som i år søkte FRIPRO støtte i år var det kun 5 % av søknadene som ble innvilget støtte. Et av prosjektene som fagekspertene i NFR fant støtteverdig og som de ser på som fremragende forskning er forskningsprosjektet «Provenance Projected: Architecture Past and Future in the Era of Circularity» ledet av professor Mari Lending og koblet til The Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS) 

Ifølge Mari Lending ønsker OCCAS å gjøre noe helt nytt i arkitekturforskningen gjennom dette prosjektet

portrait_lending_s-h.x_web.png– Provenance Projected gjør noe helt nytt men ganske innlysende når man først har tenkt tanken. Vi overfører det kunsthistoriske og juridiske proveniensbegrepet som garanterer eierskapshistorikken og autentisiteten til løse gjenstander som kunstverk og arkeologiske objekter til arkitekturen. Det betyr at vi tar proveniens opp i skala, at vi anvender det om noe som tilsynelatende er stedfast men som i virkeligheten er del av globale nettverk, men mer dramatisk, at vi gir det en ny temporal innretning med tillegget «projected», forteller Lending.  

Det er alltid sterk konkurranse for å få forskningsmidler fra Norges Forskningsråd, men aldri har konkurransen vært tøffere enn i 2022 på grunn av budsjettkutt hos NFR. Så hva betyr det for OCCAS og Lending å lykkes i så sterk konkurranse med andre fremragende forskere i Norge?

– Det er uvurderlig. Det gir status og troverdighet til prosjektet, det lar oss operasjonalisere vår fremragende internasjonale forskergruppe av arkitekter, antropologer, kunstnere, kunst- og arkitekturhistorikere og andre, og det gir oss langt større autonomi i vår egen institusjon.

Bærekraft 
I følge AHOs strategi AGENDA 2025 er to av skolens hovedsatsningsområder de neste årene «bærekraft» og «fremragende ekspertise». Dette forskningsprosjektet plasseres seg midt i skolens mål om å fremme bærekraftige løsninger og det gjøres av et AHO-miljø som har hevdet seg sterkt internasjonalt med sine forskningsprosjekter, publikasjoner og utstillinger, nemlig OCCAS. Men hva er det egentlig Proveniens-prosjektet ønsker å gjøre? 

– Fremtidens arkitekter skal ikke først og fremst bygge nytt. De skal transformere eksisterende bygningsmasse, de skal gjøre kloke, bærekraftige og forhåpentligvis også interessante inngrep for fornyelse og gjenbruk. Når vi forutsetter at proveniens er noe som kan projiseres fremover i tid, tenker vi at det er noe som kan operasjonaliseres strategisk, noe som kan fungere som et kreativt instrument for å forstå historiske bygningers potensial – for tiden jobber vi mye med etterkrigstiden – og noe som også moralsk og etisk kan begrunne til dels radikal endring. Det gjør arkitekturhistorien akutt aktuell: For å gjøre optimale og bærekraftige endringer av historiske bygg, for fremtiden, må man vite mye om bygget man skal endre. Når det gjelder bygninger og bygningselementers innviklede biografier og sosiale liv, forløper ikke ting nødvendigvis lineært, men også syklisk, forteller Lending.

På grunn av budsjettsituasjonen til NFR vil ikke selve prosjektet starte opp før tidligst sommeren 2023. Lending og kollegaer har allerede startet å undervise i proveniens ved AHO og prosjektet som allerede har tre Ph.d.-stipendiater later til å bli omfavnet både av studenter, fagmiljøet og samfunnet generelt. Det betyr at målsetningen om at dette virkelig skal bli et prosjekt som setter spor både i akademia og samfunnet har gode muligheter til å oppnås 

– I tillegg til doktoravhandlinger og et batteri av publikasjoner vil vi lage en stor utstilling om arkitektur og proveniens i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter som har vist et unikt internasjonalt engasjement innenfor proveniensforskning. Vi håper å nå et stort publikum utenfor de involverte fagdisiplinene også underveis.

– Erik Langdalen og jeg med gode kolleger har allerede undervist i proveniens noen semestre, og det har vært nesten komisk å se hvordan våre master- og diplomstudenter umiddelbart har grepet proveniensbegrepets potensial når de jobber praktisk med transformasjonsprosjekter og når de så overbevisende klarer å anvende arkiver for å forstå bygningene de skal reprogrammere på eksperimentelle måter. I vår verden har proveniens blitt en del av samtidsarkitekturens vokabular over natten, med helt åpenbare metodologiske, praktiske implikasjoner: Jeg tror rett og slett fordi det gir så mye mening. Jeg er overbevist om at det vil få ringvirkninger i langt større kretser når vi nå får hele den superbe internasjonale forskergruppen i sving. Dette er et genuint con amore-prosjekt, og det er vidunderlig at NFRs ekspertlesere så klart forsto hva vi ønsker å etablere.
 

Kort informasjon om prosjektet som ble finansiert av Norges Forskningsråd 

Provenance Projected. Architecture Past and Future in the Era of Circularity
Prosjektperiode: 01.07.23 – 30.06.27
Prosjekteier: AHO
Prosjektleder: Mari Lending , ARK
Partnere: Manchester University, UK

The need to reuse and renew the existing building stock poses new challenges to the operations of an unsustainable building industry and an unprepared architectural profession. Situated in the distinctly multidisciplinary field of architecture, and involving leading experts from anthropology, art history, art, and digital humanities, our ambition is to theorize and demonstrate a new operative field through comprehensive studies of specific buildings and building materials.

With the architectural object placed center stage, an overall objective is to transpose debates on provenance into architecture based on the hypothesis that the concept is ripe to be rethought on a different scale, and that it can become instrumental in changing our attitude towards the obsolescence of buildings. Differently from art and archaeology, architectural provenance reaches beyond historical ownership records, and may be discussed as a dynamic process and as a creative instrument, applicable to understanding lost, present and future potentials of historical buildings that also involves the social trajectory of architectural works. A central hypothesis is that provenance may be understood as a cyclic and multi-trajectorial phenomenon rather than as a linear, retrospective documentation. This conceptual relocation will allow us to focus on materials and components rather than the completed work, and to establish useful tools for recycling the meaning and function of existing buildings. 

The complex relationship between thinking and doing that characterizes architectural practice defines the scope of the project. Provenance Projected will contribute new theoretical insight as to how material culture is distributed, appropriated, altered, reinvented and evaluated according to various ideals and ethics. We insist that changing the state of things is dependent on new knowledge, new concepts, new vocabularies, new perspectives, and importantly, authoritative examples.


Prosjektet har en total kostnadsramme på 13 035 000 NOK. Hvorav 11 671 000 NOK går direkte til AHO.