fbpx Utveksling | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Utveksling

Utveksling

Som student ved AHO har du mulighet til å reise på utveksling ett eller to semester til en av AHOs over 50 samarbeidsskoler.

AHO har i dag utvekslingsavtaler med 50 ulike læresteder. De fleste av disse hører inn under Erasmus+ og Nordplus-programmene. I tillegg har vi frittstående bilaterale utvekslingsavtaler med læresteder i land utenfor EU. Avtalene forutsetter at utvekslingsoppholdet skal kunne innlemmes som en del av den endelige graden ved AHO, og ikke føre til forsinkelse. Du er dessuten fritatt fra å betale studieavgift til vertsinstitusjonen ved utveksling gjennom AHOs avtalenett.


Hvem kan dra?

Studenter som har tatt grunnstudiene (3 år) ved AHO:
 • Studenter på master i arkitektur kan reise på utveksling i 7., 8. og 9. semester (1., 2. eller 3. semester på masternivå)
 • Studenter på master i design kan reise på utveksling i 7. og 8. semester (1. og 2. semester på masternivå)
Studenter som begynner ved AHO på masternivå: 
 • Studenter på master i arkitektur kan reise på utveksling i 2. eller 3. semester på masternivå.
 • Studenter på master i design kan reise på utveksling i 2. semester på masternivå.
 • Studenter på master i landskapsarkitektur kan reise på utveksling i 3. semester på masternivå.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut søknadsskjema innen fristen Du har anledning til å føre opp inntil tre partnerinstitusjoner i prioritert rekkefølge. Om du blir nominert av AHO til å reise på utveksling, sender AHO søknaden din videre til det utenlandske lærestedet.

Kort tid etter AHOs søknadsfrister får du tilsendt informasjon om den videre søknadsprosessen. Studieadministrasjonen veileder deg gjennom søknadsprosessen, og fungerer som bindeledd mellom deg og det utenlandske lærestedet.

NB! Husk å laste opp portfolio i søknadsskjemaet.


Når er fristen?

 • Frist for å søke utveksling høstsemesteret og hele studieåret er 1. februar.
 • Frist for å søke utveksling vårsemesteret er 15. september.

Utvalg av søkere

Alle søkere må levere portfolio som en del av søknaden. Portfolioen blir vurdert av det relevante programutvalget. Programutvalgene forbeholder seg retten til å avslå søknader.

Utvekslingsavtalene gjelder for et begrenset antall studenter ved hver partnerinstitusjon. Dersom antallet søkere til en partnerinstitusjon overstiger antallet utvekslingsplasser må AHO foreta et utvalg av hvilke(n) søknad(er) som videresendes til den aktuelle partnerinstitusjonen. I slike tilfeller vil det først bli tatt hensyn til prioriteringsrekkefølge i de interne søknadene.


Mer om portefølje for studieprogrammene

Arkitektur

Porteføljen vurderes ut fra følgende kriterier:

Kunnskap om og sensibilitet overfor ulike aspekter ved arkitekturstudier
 • Romlighet
 • Tektonikk
 • Funksjonalitet
 • Utvalg av skalaer (interiør til urban)
Kvalitet og variasjon av ferdigheter:
 • Tekniske tegninger
 • Diagrammer, grafer, kart
 • 3D-illustrasjoner / Renders / Axonometri
 • Fysisk og digital modellering
Porteføljestruktur
 • Omfang
 • Klarhet
 • Utvikling

Retningslinjer for porteføljen:

 • Porteføljer bør inneholde minimum 5 skoleprosjekter, maksimalt 10
 • Det kan legges til 1-2 prosjekter som ikke er skoleprosjekter, f.eks. kontorarbeidserfaring, egeninitierte prosjekter Start med et av dine beste prosjekter, og avslutt med et annet av dine beste prosjekter
 • Porteføljer skal inneholde korte, beskrivende tekster (kontekst, prosjektperiode og din rolle i den, hvilket semester, lærer) Gjør det klart hvilke verk som er gruppearbeid og hvilke som er individuelle
 • Bruk én side per prosjekt, 2-3 sider på de beste prosjektene dine, inkludert prosessbilder
 • Skille tydelig mellom prosjekter, ved å starte en ny side eller annet.
 • Layout, luft, typografi, informasjonshierarki og komposisjon skal gjøre
 • Det enkelt å få oversikt PDF-format, liggende layout
 • Gjerne en nettside i tillegg
 • Legg ved CV som en del av porteføljen.
Design
 • Porteføljen skal inneholde minimum 5 skoleprosjekter, maksimum 10 prosjekter
 • Om dere ønsker, kan dere legge ved 1 – 2 prosjekter som ikke er skoleprosjekter, men dette må komme i tillegg til skoleprosjektene (og være tydelig beskrevet)
 • Start med ett av de beste prosjektene, avslutt med ett av de beste prosjektene
 • Porteføljen skal inneholde korte, beskrivende tekster (kontekst, lengden av- og din rolle i prosjektet, når i studiet har prosjektet funnet sted)
 • Det må komme tydelig frem hva som er individuelt arbeid og hva som er gruppearbeid
 • Bruk 1 side pr. prosjekt, 2-3 sider på ca. 3 av de beste prosjektene (inkluder prosessbilder)
 • Husk ny side eller andre tydelige skiller mellom prosjektene. Layout, luft, typografi og hierarki i informasjonen samt komposisjon bør gjøre det lett å få et overblikk
 • Bruk PDF liggende format, og helst en nettside i tillegg
 • CV i stående A4 format separat i tillegg.

Utenlandsopphold under studiet utenfor skolens regi

(free rider/gjestestudent/hospitant).

Det gis ikke anledning til å reise på utveksling utenfor AHOs avtalenett. Ønsker du å reise på et utenlandsopphold utenfor skolens regi må du søke om permisjon. Studenter ved AHO har anledning til å søke om permisjon for inntil ett år.
 
Etter endt utenlandsopphold har du anledning til å søke om godkjenning og innpass av de eksterne kursene. Søknaden må inneholde karakterutskrift, emnebeskrivelser og portfolio. Søknaden blir innvilget dersom fagene er relevante for graden din ved AHO, og dersom portfolioen har et nivå som forventes av studentarbeid ved AHO.

Søk om godkjenning av ekstern utdanning her.


Finansiering

Lånekassen gir ekstra lån og stipend til delstudier i utlandet. Delstudier er studieopphold i utlandet som er en del av en høyere utdanning du er i gang med i Norge. Utveksling ved AHO faller inn under denne ordningen.

I tillegg til vanlig lån og stipend kan du søke om reisestøtte og støtte til språkkurs. Les mer om hvor mye du kan få i støtte og hvordan du kan søke på Lånekassens nettsider.
 

Andre stipender

Studenter som utveksler gjennom Erasmus- eller Nordplusprogrammene får utbetalt Erasmus- eller Nordplusstipend. Disse stipendene kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Du kan også søke etter finansieringskilder i Legathåndboken.


Stipender for utvekling i USA

Skal du på utveksling til USA, så kan du søke på disse stipendene: 


Nyttig informasjon

Studer i utlandet er et offentlig nettsted for deg som vil studere i utlandet. Her får du hjelp og inspirasjon til å finne ønsket studiested, hjelp og tips til planlegging, og praktisk informasjon om det å bo i utlandet en periode, med mer.

ANSA – Association of Norwegian Students Abroad er en samskipnad, eller ”fagforening” for norske utenlandsstudenter. ANSA veileder deg gjennom hele prosessen fra planlegging og søknad til gjennomført studium, og har kontaktpersoner for alle utenlandske studiesteder der det finnes nordmenn. ANSA tilbyr dessuten forsikrings- og bankløsninger som er spesialtilpasset norske utenlandsstudenter. 

USAstudier.no - nettportal for nordmenn som ønsker å studere i USA


Bolig i utlandet

Vertsskolene innenfor AHOs avtalenett bistår i de aller fleste tilfeller innkommende utvekslingsstudenter med å finne bolig. Noen steder bestilles det hybel til deg, andre steder får du en adresseliste over hybelformidlinger, og så må du selv gå rundt og finne noe.


Oppholdstillatelse

I EU/EØS-land som inngår i Schengen-samarbeidet kan du oppholde deg i tre måneder uten visum eller oppholdstillatelse. Kontakt internasjonalt kontor ved studiestedet du er tatt opp til for informasjon om hvordan du søker om oppholdstillatelse for utvekslingsstudier over mer enn tre måneder. Dette ordnes vanligvis ved den lokale politistasjonen. Skal du utveksle innenfor Norden, trenger du verken søke om visum eller oppholdstillatelse. Les mer på HalloNorden.

Vær oppmerksom på at for innreise og studier i mange land utenfor Europa må du søke om visum og oppholdstillatelse på forhånd. Finn innreiseinformasjon og generelle reiseråd for ulike land på UD’s landsider


Trygd og forsikringer

Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån og/eller stipend fra Lånekassen, er automatisk medlem i folketrygden. Les mer om rettighetene dine hos NAV. 

Når du studerer i et annet nordisk land er du dekket av de sosiale forsikringsordningene i landet du er forlkeregistrert i. Les mer på Nordic Social Insurance Portal.

Skal du studere i EU/EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg europeisk helsetrygdekort. Kortet kan bestilles her, og gir deg rett til øyeblikkelig medisinsk behandling ved studielandets offentlige helsevesen.

Reiseforsikring, tyveriforsikring eller annen forsikring ut over dette kan ordnes ved et vanlig forsikringsselskap. ANSA gir råd om forsikring, og tilbyr dessuten en forsikringspolise spesialtilpasset utenlandsstudenter


Språkkurs

I mange av landene der AHO har utvekslingsavtaler, for eksempel Frankrike og Tyskland, gis undervisningen hovedsakelig på morsmål, og i liten grad på engelsk. Skal du studere i et land der du ikke kan språket, er det er fordel å lære seg litt før semesteret starter. Du kan ta et språkkurs før du reiser, og/eller et intensivkurs i landet du reiser til. Les mer om støtteordninger for forberedende språkkurs hos Lånekassen.


Språktester

Dersom studiestedet du ønsker å utveksle til krever dokumentasjon på engelskkunnskaper, er det lurt å bestille en TOEFL- eller IELTS-test i god tid. Disse testene aksepteres ved studiesteder over hele verden.

Her kan du lese mer om TOEFL og finne aktuelle testdatoer i Oslo.
Her kan du lese mer om IELTS, og finne aktuelle testdatoer i Oslo.


Andre nyttige ressurser

CIRRUS - designutdanning i Norden
Cumulus - internasjonal sammenslutning av universiteter og høgskoler innen kunst, design og media
EAAE – European Association for Architectural Education
Archi-Students – portal for europeiske arkitekturstudenter
Erasmus Student Network - internasjonal organisasjon for erasmusstudenter
Erasmus Norge på Facebook
Campus France – tips og inspirasjon til studier i Frankrike
PLOTEUS - Europakommisjonens portal til studier i Europa 
Study in Europe- EU's profileringsportal for studier i Europa
Norske utenriksstasjoner
Sjømannskirken - også en slags utenriksstasjon

Stipender
Fulbright - stipend til studier i USA
Norge-Amerika Foreningen - stipend til studier i USA
Valle - stipend til studier ved University of Washington, Seattle
Legathåndboken - let etter skreddersydde stipender og legater for deg
Stipendbasen - søk etter stipend tilpasset din plan for utveksling