fbpx Institutt for arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Institutt for arkitektur

Institutt for arkitektur anerkjenner arkitekturfagets fulle bredde, og innfører studentene i et vidt spekter av metoder, teknikker og arbeidsmåter gjennom en individuell tilnærming til faget. En grunnleggende tradisjonsforståelse kombineres med eksperimentelle og fremtidsrettete perspektiver. Slik legges grunnlaget for å skape arkitektur av høyeste kvalitet. Instituttets undervisning og forskning forener teori og praksis i en studiobasert undervisning som representerer faglig bredde og er nært knyttet til arkitekturpraksis. 

Arkitekturprogrammets grunnundervisning inkluderer prosjektering, materialteknologi, frihåndstegning, verkstedarbeid, ex.phil. og arkitekturhistorie. På masternivå tilbyr vi praksisnære studio- og fordypningskurs som spenner fra bærekraft, tektonikk og kunstnerisk arbeid til transformasjon, arkivstudier og historiske undersøkelser. Kursporteføljen bygger på forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning i overbevisningen om at den beste arkitekturen er både konkret og konseptuell.

Forskningssenteret Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS) er del av Institutt for arkitektur, og våre ph.d.-studenter deltar i aktuelle forskningsprosjekter. Vi tilbyr profesjonsrettet videreutdanning i form av AHOs velrennomerte master i arkitekturvern og den nordiske etterutdanningsmasteren NORDMAK.  

Staben omfatter omkring 50 arkitekter, ingeniører, arkitekturhistorikere, kunstnere og filosofer.   

Institutt for arkitektur har tre faggrupper 


Instituttleder: Hege Maria Eriksson

Se en oversikt over ansatte her.