fbpx Videreutdanningsmaster i urbanisme | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Ved å ta en videreutdanningsmaster i urbanisme styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid, og blir en del av et unikt fagfellesskap. Du vil lære om byplanhistorie og nyere byteori, og om utfordringer, teorier og løsninger knyttet til urbanisering, byutvikling og bærekraft.
 

_nytt_foto_til_videreutdanning_urbanisme.jpg
Foto: Vigleik Stusdal

Hvem kan søke?

Videreutdanningsmaster i urbanisme er relevant for fagpersoner som arbeider med byutvikling. Det inkluderer arkitekter, planleggere, geografer, eiendomsutviklere, by- og stedsfaglige rådgivere, og andre med relevant bakgrunn, som ønsker en formell videreutdanning innen urbanisme.

Mange av studentene på studiet har allerede en masterutdanning, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse.

Hva lærer du?

Videreutdanningsmaster i urbanisme tar for seg bærekraftig byutvikling, urbanismehistorie, urbaniserte landskap og ny byforskning. Studiet gir deg kunnskap om bypolitikk, planlegging, faglige samtidspraksiser, feltarbeid m.m. Bærekraftig utvikling er grunnleggende i all byutvikling, planlegging og byforming, og inngår derfor i alle deler av dette studiet.

Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du å utrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse urbane problemstillinger. Du vil opparbeide deg analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å drøfte, gi faglig kritikk, og skrive presist.

Hvordan lærer du?

Gjennom hele studiet tar vi for oss aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, urbane diskurser og byteorier. Vi trekker inn tverrfaglige perspektiver, både konstruktive og kritiske, og diskuterer forskjellige byforståelser, byutviklingsstrategier, redskaper og løsninger.

Videreutdanningsmaster i urbanisme samarbeider med videreutdanningsmasteren i arkitekturvern. Det gir studentene en felles faglig plattform innen urbanisme, planlegging og bygningsvern.

Hver student får stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan være teoretisk, den kan ta form av et prosjektarbeid, eller den kan være en kombinasjon.

bilde_2_fotos_stusdal_vigleik_-_nantes_foto_videreutdanningsmater_urbanisme.jpg
Foto: Vigleik Stusdal

Et faglig forum

Som student blir du innlemmet i et faglig fellesskap med representanter fra privat og offentlig virksomhet, samt fra forskjellige forskningsmiljøer. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studentgruppen danner et faglig forum, og du har et bredt profesjonelt nettverk når du er ferdig med studiet.

Finansiering av studiet

  • Videreutdanningsmaster i urbanisme ved AHO koster 33 500 kr per semester. Studieavgiften faktureres i forkant av hvert semester.
  • Det er også mulig å søke om opptak til enkeltemner. Ett emne koster 25 000 kr.
  • Nye studenter til videreutdanningsmasterne må signere en studiekontrakt når de takker ja til studieplassen. Studiekontrakten inngås alltid med studenten, selv når arbeidsgiver betaler for studiet.
  • Vi anbefaler søkere å avklare med arbeidsgiver om mulighet for støtte eller permisjon til studiene i forkant av søknadsprosessen.
  • Studiet er godkjent for tildeling av lån og stipend fra Lånekassen (lanekassen.no).
Varighet: 3 år

Omfang: Samlingsbasert deltidsstudium

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Antall studieplasser: 25

Studiestart: Januar 2025

Søknadsfrist: 5. november 2024
 
Programansvarlig: Lisbet Harboe
Nyhetsbrev: Motta informasjon om studieprogrammet, søknadsprosess og relevante arrangementer. Abonner her.