fbpx Videreutdanningsmaster i urbanisme | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Ved å ta en videreutdanningsmaster i urbanisme styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid, og blir en del av et unikt fagfellesskap. Du vil lære om byplanhistorie og nyere byteori, og om utfordringer, teorier og løsninger knyttet til urbanisering, byutvikling og bærekraft.

 

_nytt_foto_til_videreutdanning_urbanisme.jpg
Foto: Vigleik Stusdal

Hvem kan søke?

Videreutdanningsmaster i urbanisme er relevant for fagpersoner som arbeider med byutvikling. Det inkluderer blant annet arkitekter, planleggere, geografer, byutviklere og tilsvarende, med ønske om en formell videreutdanning innen urbanisme.

Har du en annen type utdanning, kan du likevel være aktuell for opptak. Mange av studentene på studiet har allerede en masterutdanning, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse. 

Hva lærer du?

Videreutdanningsmaster i urbanisme tar for seg bærekraftig byutvikling, urbanismehistorie, urbaniserte landskap og ny byforskning. Studiet gir deg kunnskap om bypolitikk, planlegging, faglige samtidspraksiser, feltarbeid m.m. Bærekraftig utvikling er grunnleggende i all byutvikling, planlegging og byforming, og inngår derfor i alle deler av dette studiet.

Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du å utrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse urbane problemstillinger. Du vil opparbeide deg analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å drøfte, gi faglig kritikk, og skrive presist. 

Hvordan lærer du?

Gjennom hele studiet tar vi for oss aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, urbane diskurser og byteorier. Vi trekker inn konstruktive og kritiske perspektiver, og diskuterer forskjellige byforståelser, byutviklingsstrategier, redskaper og løsninger.

Videreutdanningsmaster i urbanisme samarbeider med videreutdanningsmasteren i arkitekturvern. Studiene gir studentene en felles faglig plattform innen urbanisme, planlegging og bygningsvern. 

Hver student får stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan være teoretisk, den kan ta form av et prosjektarbeid, eller den kan være en kombinasjon. 

bilde_2_fotos_stusdal_vigleik_-_nantes_foto_videreutdanningsmater_urbanisme.jpg
Foto: Vigleik Stusdal


Et faglig forum

AHO tar opp om lag 20 kandidater til studiet. Her blir du innlemmet i et faglig fellesskap med representanter fra privat og offentlig virksomhet, samt fra forskningsmiljøene. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studentgruppen danner et faglig forum, og du er med i et bredt profesjonelt nettverk når du er ferdig med studiet.

Finansiering av studiet

  • En fullstendig videreutdanningsmaster i urbanisme ved AHO koster totalt NOK 200 000,- Studieavgiften deles opp i rater og faktureres i forkant av hvert semester. 
  • Det er også mulig å søke om opptak til enkeltmoduler. Å ta en modul – et 6 studiepoengs kurs – koster NOK 25 000,-
  • Studenter på videreutdanningsmasteren må signere en studiekontrakt når de takker ja til studieplassen. Studiekontrakten inngås alltid med deg, selv når arbeidsgiver betaler for studiet. 
  • Det kan være lurt å avklare med arbeidsgiver om du kan få støtte eller permisjon til studiene i god tid. 
  • Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning. 

Neste oppstart

Januar 2025

Kontaktperson

evu@aho.no, eller fagansvarlig Lisbet Harboe

Nyhetsbrev:

Meld deg på her


Videreutdanningsmaster i urbanisme er et erfaringsbasert masterstudium* over 3 år. Ved fullført utdanning får du tittelen Erfaringsbasert master i urbanisme.

*En erfaringsbasert videreutdanningsmaster kvalifiserer ikke direkte til opptak til ph.d.