Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Videreutdanningsmaster i urbanisme er et erfaringsbasert masterstudie som kombinerer praksis med teoretisk kunnskap. Studiet gir graden Erfaringsbasert master i urbanisme og er tilrettelagt for å kombineres med jobb. 


Masterstudiet øker din formelle kompetanse, styrker din faglige kunnskap og gir deg innsikt og kompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid innen urbanisme. Du vil lære om byplanhistorie og nyere byteori, og om utfordringer, teorier og løsninger knyttet til urbanisering, byutvikling og bærekraft. Studiet vil bidra til din faglige utvikling og karriere samt gjøre deg bedre rustet til å delta aktivt i faglige og offentlige debatter.

Gjennom hele studiet tar vi for oss aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, urbane diskurser og byteorier. Vi trekker inn konstruktive og kritiske perspektiver, og diskuterer forskjellige byforståelser, byutviklingsstrategier, redskaper og løsninger. Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving, trenes studentene i å utrykke seg både muntlig og skriftlig om komplekse urbane problemstillinger.

Videreutdanningsmasteren i urbanisme samarbeider med videreutdanningsmasteren i arkitekturvern og har noen felles seminarer.
 

Gjennomføring og omfang

Videreutdanningsmaster i urbanisme er et samlingsbasert deltidsstudium. Studiet omfatter 90 studiepoeng og går over tre år. Masterutdanningens seminarserie er delt inn i 9 selvstendige moduler som du tar over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven (Modul 10). De fleste modulene omfatter 2 seminarer á tre dager og inkluderer pensumlitteratur, selvstudium og hjemmeeksamen. En av modulene består av en ukes studietur i Europa. I tillegg legger vi enkelte seminardager utenfor skolen og kombinerer forelesninger og diskusjoner med befaringer og byvandringer.   

  

Studiemodell 2019 - 2021

SEMESTER MODUL STUDIEPOENG
Vår 2019 MURB1 - Introduksjon // Urbanisme: Utfordringer og posisjoner 6 studiepoeng
  MURB2 - Den europeiske byen 6 studiepoeng
  MURB3 - Studietur 6 studiepoeng
Høst 2019 MURB4 - Urbaniserte landskap 6 studiepoeng
  MURB5 - Byforskning: Posisjoner, teorier og praksis 6 studiepoeng
Vår 2020 MURB6 - 6A: Vern, byutvikling og transformasjon - 6B: Urbanitet, offentlighet og fellesskap 6 studiepoeng
  MURB7 - Studio 12 studiepoeng
Høst 2020 MURB8 - Bypolitikk, samspill, styring og gjennomføring 6 studiepoeng
  MURB9 - Forberedelse til masteroppgave 6 studiepoeng
Året 2021 MURB10 - Masteroppgave 30 studiepoeng


Studieplan

 

Undervisningskrefter

Seminarseriene undervises av AHOs lærere samt en rekke forelesere hentet fra Institutt for urbanisme og landskaps nasjonale og internasjonale nettverk. 


Et faglig forum

AHO tar opp omlag 20 kandidaterer til studiet. Her får du et faglig felleskap med representanter fra privat og offentlig virksomhet samt fra forskningsmiljøene. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studentgruppen danner et sterkt faglig forum og du har et byfaglig nettverk når du er ferdig med studiet.
 

Pensum

Artikler og kompendier blir lagt ut på AHOs læringsplattform i løpet av studiet i tillegg til et mindre utvalg pensumbøker som studentene kjøper.
 

Studieturer

En av modulene er en studietur til en by i Europa. Reise, opphold og bevertning ved byvandringer og studieturer bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften.
 

Fakturering og finansiering

  • Videreutdanningsmasteren ved AHO koster NOK 200 000,- Studieavgiften deles opp i rater og faktureres i forkant av hvert semester.
  • Det er også mulig å melde seg til enkeltmoduler. Hver modul koster NOK 25 000,-
  • Studenter på videreutdanningsmasteren må signere en studiekontrakt. Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver, selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  • Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

En erfaringsbasert videreutdanningsmaster kvalifiserer ikke direkte til opptak til phd. 


Søknadsfrist: 
15. oktober

Oppstart:
Januar 2019.

Kontakt:
evu@aho.no

Timeplan:
Vår 2019

Nyhetsbrev:
Meld deg på her.