fbpx Videreutdanningsmaster i urbanisme | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Ved å ta en videreutdanningsmaster i urbanisme styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse innen fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et unikt fagfellesskap. Du vil lære om byplanhistorie og nyere byteori, og om utfordringer, teorier og løsninger knyttet til urbanisering, byutvikling og bærekraft.  

_nytt_foto_til_videreutdanning_urbanisme.jpg
Foto: Vigleik Stusdal

Hvem kan søke?
Videreutdanningsmaster i urbanisme er relevant for fagpersoner som arbeider med byutvikling. De som kan søke er arkitekter, planleggere, geografer, byutviklere og tilsvarende, med ønske om en formell videreutdanning innen urbanisme. 
Har du en annen type utdanning, kan du likevel være aktuell for opptak. Mange av studentene på studiet har allerede en masterutdanning, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse. 

Hva lærer du?
Videreutdanningsmaster i urbanisme tar for seg bærekraftig byutvikling, urbanismehistorie, urbaniserte landskap og byforskning. Studiet vil gi deg kunnskap om bypolitikk, planlegging, faglige samtidspraksiser, feltarbeid m.m. Bærekraftig utvikling er grunnleggende i all byutvikling, planlegging og byforming, og derfor inngår bærekraft i alle deler av dette studiet – temaer og diskusjoner. 
Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du deg å utrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse urbane problemstillinger. Du vil opparbeide deg analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å drøfte, gi faglig kritikk og skrive presist. 

Hvordan lærer du?
Gjennom hele studiet tar vi for oss aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, urbane diskurser og byteorier. Vi trekker inn konstruktive og kritiske perspektiver, og diskuterer forskjellige byforståelser, byutviklingsstrategier, redskaper og løsninger.
Videreutdanningsmaster i urbanisme samarbeider med videreutdanningsmasteren i arkitekturvern. Studiene gir studentene en felles faglig plattform innen urbanisme, planlegging og bygningsvern. 
Hver student vil ha stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan være teoretisk, den kan ta form av et prosjektarbeid, eller være en kombinasjon. 

bilde_2_fotos_stusdal_vigleik_-_nantes_foto_videreutdanningsmater_urbanisme.jpg
Foto: Vigleik Stusdal

Et faglig forum
AHO tar opp om lag 20 kandidater til studiet. Her blir du innlemmet i et faglig fellesskap med representanter fra privat og offentlig virksomhet, samt fra forskningsmiljøene. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studentgruppen danner et faglig forum, og du er med i et bredt profesjonelt nettverk når du er ferdig med studiet.

Finansiering

  • En fullstendig videreutdanningsmaster i urbanisme ved AHO koster totalt NOK 200 000,- Studieavgiften deles opp i rater og faktureres i forkant av hvert semester. 
  • Det er også mulig å søke om opptak til enkeltmoduler. Å ta en modul – et 6 studiepoengs kurs – koster NOK 25 000,-
  • Studenter på videreutdanningsmasteren må signere en studiekontrakt når de takker ja til studieplassen. Studiekontrakten inngås alltid med deg, selv når arbeidsgiver betaler for studiet. 
  • Det kan være lurt å avklare med arbeidsgiver om du kan få støtte eller permisjon til studiene i forkant av søknadsprosessen. 
  • Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning. 

 

 


Søknadsfrist: 
1. oktober 2020

Oppstart:
Januar 2021

Kontakt:
evu@aho.no

Timeplan:
Vår 2021

Nyhetsbrev:
Meld deg på her


Videreutdanningsmaster i urbanisme er et erfaringsbasert masterstudium* over 3 år. Ved fullført utdanning får du tittelen Erfaringsbasert master i urbanisme.
Det er mulig å søke innpassing av enkeltmoduler

*En erfaringsbasert videreutdanningsmaster kvalifiserer ikke direkte til opptak til ph.d.