fbpx Videreutdanningsmaster i arkitekturvern | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Ved å ta en videreutdanningsmaster i arkitekturvern styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et bredt fagfellesskap. Du vil lære om vernehistorie, nyere verneteori og -praksis, og få et innblikk i utfordringer og løsninger knyttet til bærekraft, transformasjon og gjenbruk av eksisterende bebyggelse.
 

arkitekurvern_foto_1_2022.jpg
Foto:Tom Davies

Hvem kan søke?

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er relevant for fagpersoner som arbeider med historisk bebyggelse. De som kan søke er sivilarkitekter, kunsthistorikere, konservatorer, interiørarkitekter, kulturminneforvaltere, kulturhistorikere, arealplanleggere eller tilsvarende, med ønske om en formell videreutdanning innen arkitekturvern. 

Studentene kan ha erfaring fra arkitektur, kulturminneforvaltning, planlegging, museologi, kunst- og kulturhistorie, design, geografi eller andre fagområder der man arbeider med historisk bebyggelse. Har du en annen type utdanning, kan du allikevel være aktuell for opptak. Mange av studentene på studiet har en masterutdanning allerede, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse.
 

Hva lærer du?

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern tar for seg bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelsene. Studiet vil gi deg kunnskap om arkitekturhistorie, verneteori, vernefagets historie, byplanhistorie, bærekraftig gjenbruk, transformasjon, teknisk konservering, håndverkskunnskap, forvaltningsrett m.m. Undervisningen skjer med bevissthet om bygninger, bygningsmiljøer og planområder som historiske og sosiokulturelle fenomen og som resultat av arkitektoniske og håndverksmessige intensjoner. Du vil opparbeide deg både teknisk, analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å gi faglig kritikk og skrive presist.


Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du å uttrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse faglige problemstillinger. Du vil tilegne deg erfaring med formidling av fagkunnskap, og få trening i å holde muntlige presentasjoner.

Hvordan lærer du?

Studiet tar opp aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, stedsdiskurser og arkitekturvernsteorier. Vi trekker inn konstruktive og kritiske perspektiver, og studentene deltar aktivt og deler kunnskap i form av presentasjoner og diskusjoner om forskjellige verneforståelser, verdisyn, byutviklingsstrategier, forvaltningsprinsipper og løsninger. 

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern samarbeider med videreutdanningsmasteren i urbanisme, og er en plattform for faggruppene innenfor urbanisme, planlegging og bygningsvern. Studentene har stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan både være teoretisk, praktisk i form av et prosjektarbeid, eller en kombinasjon av begge. 

20211028_145301.jpg
Foto: Even Smith Wergeland

Et faglig forum

Som student ved videreutdanningsmaster i arkitekturvern tar du del i et faglig fellesskap med representanter fra privat og offentlig sektor, samt ulike forskningsmiljø. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil delta i interessante utvekslinger av fagkunnskap. Studentgruppen danner et faglig forum, og du har et bredt profesjonelt nettverk når du er ferdig med studiet.

Finansiering av studiet

  • Videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved AHO koster 33 500 kr per semester. Studieavgiften faktureres i forkant av hvert semester.
  • Det er også mulig å søke om opptak til enkeltemner. Ett emne koster 25 000 kr.
  • Nye studenter til videreutdanningsmasterne må signere en studiekontrakt når de takker ja til studieplassen. Studiekontrakten inngås alltid med studenten, selv når arbeidsgiver betaler for studiet.
  • Vi anbefaler søkere å avklare med arbeidsgiver om mulighet for støtte eller permisjon til studiene i forkant av søknadsprosessen.
  • Studiet er godkjent for tildeling av stipend og lån fra Lånekassen (lanekassen.no).
 

arkitekturvern_foto_2_2022.jpg
Foto: Even Smith Wergeland

Varighet: 3 år

Omfang: Samlingsbasert deltidsstudium

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Antall studieplasser: 25

Studiestart: Januar 2025

Søknadsfrist: 5. november 2024

Programansvarlig: Even Smith Wergeland


Nyhetsbrev: Motta informasjon om studieprogrammet, søknadsprosess og relevante arrangementer. Abonner her.