Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er et erfaringsbasert masterstudium* som kombinerer praksis med teoretisk kunnskap. Studiet gir graden ”Erfaringsbasert master i arkitekturvern» og er tilrettelagt for å kombineres med jobb.


Videreutdanningsmaster i arkitekturvern tar for seg bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelsene og retter seg mot arkitekter og andre grupper som arbeider innenfor dette feltet.  Studiet vil gi deg kunnskap om arkitekturhistorie, verneideologi, teknisk konservering, håndverkskunnskap og forvaltningsrett.  Du vil opparbeide deg både teknisk, analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å gi faglig kritikk.

Masterstudiet øker din formelle kompetanse, styrker din faglige kunnskap og gir deg innsikt og kompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid innen arkitekturvern. Du vil være bedre rustet til å utvikle din karriere og til å delta aktivt i faglige og offentlige debatter.

Gjennom hele studiet tar vi for oss aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, urbane diskurser og arkitekturvernsteorier. Vi trekker inn konstruktive og kritiske perspektiver, samt diskuterer og deler kunnskap studentene mellom om forskjellige verneforståelser, byutviklingsstrategier, forvaltningsprinsipper og løsninger.

Master i arkitekturvern samarbeider med master i urbanisme og er en plattform for faggruppene innenfor urbanisme, planlegging og bygningsvern.

Studentene vil ha stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan både være et teoretisk arbeid eller et prosjektarbeid, eller en kombinasjon av begge.

Gjennomføring og omfang

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er et samlingsbasert deltidsstudium. Studiet omfatter 90 studiepoeng og går over tre år. Masterutdanningens seminarserie er delt inn i 9 selvstendige moduler som du tar over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven (Modul 10). De fleste modulene omfatter 2 seminarer á tre dager og inkluderer pensumlitteratur, selvstudium og hjemmeeksamen. En av modulene består av en ukes studietur i Europa. I tillegg legger vi enkelte seminardager utenfor skolen og kombinerer forelesninger og diskusjoner med befaringer og byvandringer.   

Studieplan 2021 - 2023

Se fullstendig studieplan her

Undervisningskrefter

Seminarseriene undervises av AHOs lærere samt en rekke forelesere hentet fra Institutt for form, teori og histories nasjonale og internasjonale nettverk. 


Et faglig forum

AHO tar opp omlag 20 kandidaterer til studiet. Her får du et faglig felleskap med representanter fra privat og offentlig virksomhet samt fra forskningsmiljøene. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studentgruppen danner et sterkt faglig forum og du har et byfaglig nettverk når du er ferdig med studiet.
 

Pensum

Artikler og kompendier blir lagt ut på AHOs læringsplattform i løpet av studiet i tillegg til et mindre utvalg pensumbøker som studentene kjøper.
 

Studieturer

En av modulene er en studietur til en by i Europa. Reise, opphold og bevertning ved byvandringer og studieturer bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften.
 

Fakturering og finansiering

  • Videreutdanningsmasteren ved AHO koster NOK 200 000,- Studieavgiften deles opp i rater og faktureres i forkant av hvert semester.
  • Det er også mulig å melde seg til enkeltmoduler. Hver modul koster NOK 25 000,-
  • Studenter på videreutdanningsmasteren må signere en studiekontrakt. Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver, selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  • Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

En erfaringsbasert videreutdanningsmaster kvalifiserer ikke direkte til opptak til phd.

Søknadsfrist: 
1. oktober 2020

Oppstart:
Januar 2021

Kontakt:
evu@aho.no

Timeplan:
Les her

Nyhetsbrev:
Meld deg på her