fbpx Videreutdanningsmaster i arkitekturvern | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Ønsker du å oppdatere deg faglig innenfor arkitekturvern, samtidig som du innlemmes i et unikt fagfellesskap og styrker kompetansen din i jobbsammenheng?  Da er en videreutdanningsmaster i arkitekturvern noe for deg.

bilde_1_stavanger_2018b_videreutdanningsmaster_i_arkitekturvern.jpg
Foto: Even Smith Wergeland

Hvem kan søke?
Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er relevant for fagpersoner som arbeider med historisk bebyggelse. De som kan søke er sivilarkitekter, kunsthistorikere, kulturminneforvaltere, kulturhistorikere, arealplanleggere eller tilsvarende, med ønske om en formell videreutdanning innen arkitekturvern. 
Studentene kan ha erfaring fra arkitektur, kulturminneforvaltning, planlegging, museologi, kunst- og kulturhistorie, design, geografi eller andre fagområder der man arbeider med historisk bebyggelse.
Har du en annen type utdanning, kan du allikevel være aktuell for opptak. Mange av studentene på studiet har en masterutdanning allerede, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse. 

Hva lærer du?
Videreutdanningsmaster i arkitekturvern tar for seg bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelsene. Studiet vil gi deg kunnskap om arkitekturhistorie, verneteori, vernefagets historie, byplanhistorie, bærekraftig gjenbruk, transformasjon, teknisk konservering, håndverkskunnskap, forvaltningsrett m.m. Undervisningen skjer med bevissthet om bygninger, bygningsmiljøer og planområder både som historiske og sosiokulturelle produkter og som resultat av arkitektoniske og håndverksmessige intensjoner. Du vil opparbeide deg både teknisk, analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å gi faglig kritikk og skrive presist. 

Hvordan lærer du?
Gjennom hele studiet tar vi for oss aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, stedsdiskurser og arkitekturvernsteorier. Vi trekker inn konstruktive og kritiske perspektiver, samt diskuterer og deler kunnskap studentene mellom om forskjellige verneforståelser, byutviklingsstrategier, forvaltningsprinsipper og løsninger. 
Videreutdanningsmaster i arkitekturvern samarbeider med videreutdanningsmasteren i urbanisme, og er en plattform for faggruppene innenfor urbanisme, planlegging og bygningsvern. 
Studentene vil ha stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan både være teoretisk, i form av et prosjektarbeid eller en kombinasjon av begge. 

bilde_2_london_2019_videreutdanningsmaster_i_arkitekturvern_ved_aho.jpg
Foto: Even Smith Wergeland

Et faglig forum
AHO tar opp om lag 20 kandidater til studiet. Her blir du innlemmet i et faglig fellesskap med representanter fra privat og offentlig virksomhet, samt fra forskningsmiljøene. Dine medstudenter bringer med seg ulik kompetanse, og du vil ta del i interessante og utviklende fagutvekslinger. Studentgruppen danner et faglig forum, og du har et bredt profesjonelt nettverk når du er ferdig med studiet.

Finansiering

  • En fullstendig videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved AHO koster NOK 200 000,- Studieavgiften deles opp i rater og faktureres i forkant av hvert semester. 
  • Det er også mulig å søke om opptak til enkeltmoduler. Hver modul koster NOK 25 000,-
  • Studenter på videreutdanningsmasteren må signere en studiekontrakt når de takker ja til studieplassen. Studiekontrakten inngås med deg og ikke arbeidsgiver, selv om arbeidsgiver kan betale for studiet. 
  • Det kan være lurt å avklare med arbeidsgiver om du kan få støtte eller permisjon til studiene i forkant av søknadsprosessen. 
  • Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning. 

 

 

Søknadsfrist: 
1. oktober 2020

Oppstart:
Januar 2021

Kontakt:
evu@aho.no

Timeplan:
Kull 2021-2023

Nyhetsbrev:
Meld deg på herVidereutdanningsmaster i arkitekturvern er et erfaringsbasert masterstudium* over 3 år. Ved fullført utdanning får du tittelen Erfaringsbasert master i arkitekturvern.
Det er mulig å søke innpassing. 
*En erfaringsbasert videreutdanningsmaster kvalifiserer ikke direkte til opptak til ph.d.