fbpx Kurslitteratur og Leganto | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kurslitteratur og Leganto

Kurslitteratur og Leganto

Kopinor-avtalen tillater bruk av opphavsretts beskyttet materiale i undervisning, med noen begrensninger. Dersom du har kapitler og artikler på litteraturlista til kurset og ønsker å gi studentene enkel tilgang til PDF, må dette avklareres før semesterstart. AHO kan bli tatt i å bryte opphavsretten dersom kapitler, artikler og bøker deles med studenter uten å avklare retten til bruk.   

Praktisk

Kurs- og pensumlister opprettes i Leganto av forelesere og sendes til biblioteket for behandling (rettighetsklarering, innkjøp og ferdigstilling). Fysiske bøker merkes med Kursbok - lånetid 1 uke og settes i hovedsamlingen. Tilgjengelighet er synlig for studentene i Oria/Leganto og listene er koblet til kursrommet i Moodle. Vi setter ikke lengre kursbøker på egne hyller da vi vil at studentene skal lære seg å finne fram i samlingene og oppdage flere bøker om samme emne.

Dersom listene inneholder flere bokkapitler og artikler kan det ta opptil 14 dager å avklare rettighetene i henhold til Kopinor-avtalen. Rettighetene avklares i Bolk og filene som skal legges ved kurset i Leganto skal merkes med en tekst som avklarer bruken. AHO betaler for bruk utover de 15% som er inkludert i Kopinor-avtalen.

Leganto (pensumlistesystem)

Vi bruker pensumlistesystemet Leganto til å håndtere litteraturlister. Leganto henter informasjon fra FS og kobles til kursrommet i Moodle. 

E-bøker på kurslister

De fleste e-bøkene har samme vilkår som trykte bøker - en låner om gangen i 28 dager. Dette kan endres til 7 dager og utvide antall samtidige bruker dersom vi får beskjed om dette.

Innkjøp av fysiske bøker

Vi kjøper inn bøker på kurslistene så langt det lar seg gjøre. Innkjøp av fysiske bøker kan ta alt fra 7 dager til 3 måneder.

Leganto for forelesere

For å få tilgang til Leganto må du være koblet til kurset i Felles studentsystem (FS). Ta kontakt med studieadministrasjonen for koblinger til kurs. 
"Leganto reading list" i Moodle skal kobles til rett kursliste i Leganto. 

For detaljer se  Leganto how to

Spørsmål? Kontakt biblioteket!

Leganto for studenter

Hvordan finner jeg kurslitteratur-listene?


Om kurset ditt har en publisert litteraturliste i Leganto, finner du den i Moodle. Da kommer du rett inn på listen din.Her finner du også alle andre litteraturlister som har blitt laget i Leganto. Husk å endre "Course Status" til "Active" om du vil finne semesterets lister.

Hvordan får jeg tilgang til kurslitteraturen?


Du kan finne ut om biblioteket har tilgang til elektronisk versjon av boken/artikkelen eller om den er tilgjengelig i fysisk format.Klikk på lenken for flere detaljer.Under "Lenker & tilgjengelighet" finner du informasjon om hvor dokumentet er og du kan bestille bøker om de er utlånt.

Her får du også opp en lenke dersom dokumentet er tilgjengelig digitalt.Om du vil finne en fysisk bok på hylla i biblioteket trykker du på Lokaliser - så får du opp et kart over biblioteket.