fbpx AHO delte ut Norsk pris for 3D-printing | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO delte ut Norsk pris for 3D-printing

AHO delte ut Norsk pris for 3D-printing

AHO, ved Prorektor Espen Surnevik, har hatt gleden av å dele ut pris til gode prosjekter for bruk av 3D-printing i byggenæringen. Juryen har vært representert med professor Steinar Killi fra Institutt for Design, og førstepremien på 150.000,- ble tildelt prosjektet «Radix».

Om Prisen
I samarbeid med OBOS og SINTEF inviterer vi til en idékonkurranse, som skal sette søkelyset på hvordan additiv tilvirkning (3D-printing) kan brukes til å effektivisere byggeprosesser, redusere bransjens klimaavtrykk og/eller øke bokvaliteten. De tre beste bidragene mottar pengepremier og rådgivningstimer – samt muligheten til å stille ut løsningen på Oslo Innovation Week!
Utfordringen
 
Bakgrunn for Prisen
BAE-næringen står for om lag 15 prosent av klimagassutslippene i Norge, og samtidig ser vi at produktiviteten i en rekke sektorer står på stedet hvil. Additiv tilvirkning åpner for nye muligheter for produksjon av komponenter, moduler og materialer, og kan bidra til betydelige effektiviserings- og klimagevinster. Tar du utfordringen, og utvikler en modell som kan utgjøre en forskjell?
 
Juryens begrunnelse for 1ste og 2dre premie

Førsteplass: Radix
Vinnerkonseptet bruker topologioptimalisering,  en metode for å redusere unødvendig masse og dermed både vekt og ikke minst materiale. Metoden er godt kjent for optimalisering av mindre produkter som for eksempel braketter og sykler. Juryen ser at det her er et stort, ikke utnyttet potensiale innenfor byggebransjen, hvor nettopp 3D printing har sin styrke. I forslaget er besparelsen anslått til hele 70% noe som vil kunne redusere fotavtrykket signifikant. I tillegg benyttes et materiale som også kan minske fotavtrykket ytterligere innenfor en bransje hvor dette i høyeste grad er en stor utfordring. Siden løsningen skal stå stort sett under jorden vil det heller ikke være behov for dyr etterbehandling av estetiske hensyn. Bidragsyteren har etablert et interessant konsortium med kompetanse innen feltet – vi gleder oss til fortsettelsen.
 
Andreplass: Triform
Konseptet videreutvikler et kjent konsept med printing av forskalinger, men tar dette et langt steg videre. De doble forskalingene med muligheter for både isolasjonsmateriale og evnt betong separat kan synes særlig tilpasset til norske forhold, med interessante muligheter for skalering. Løsningen viser også et potensiale i en øket styrke pga utformingen av selve materialet, PUR, gjennom dysen Juryen synes konseptet er interessant.
 
Mer om prisen
Construction City | 3D-printing konkurranse