fbpx AHO fordømmer de krigshandlingene som rammer sivilbefolkningen i Palestina, og krever umiddelbar våpenhvile i Gaza. | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO fordømmer de krigshandlingene som rammer sivilbefolkningen i Palestina, og krever umiddelbar våpenhvile i Gaza.

AHO fordømmer de krigshandlingene som rammer sivilbefolkningen i Palestina, og krever umiddelbar våpenhvile i Gaza.

Det er med stor sorg vi bevitner de krigshandlingene som utspiller seg i Gaza, det høye antall drepte og de enorme ødeleggelsene som følge av krigen. 
 
AHO står sammen med de andre norske utdanningsinstitusjonene som på det sterkeste fordømmer de brutale angrepene som den israelske staten har gjennomført mot sivile liv og infrastruktur, og alle former for brudd på Folkeretten. Dette er handlinger som ikke kan rettferdiggjøres, ei heller i lys av Hamas’ angrep på israelske sivile, som vi også fordømmer på det sterkeste. 

AHO har ingen formelle forsknings- eller utdanningssamarbeid med hverken palestinske eller israelske utdanningsinstitusjoner. Men vi uttrykker vår solidaritet med den palestinske befolkningen og særlig de studentene, forskerne og lærerne som er rammet av krigens handlinger. Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for å gjenoppbygge de områdene og den infrastrukturen på Gaza som har blitt ødelagt på grunn av krigføringen. AHO vil derfor minne regjeringen om at Norge har initiert og forpliktet seg til FN-erklæringen om å sikre skoler ( ref Erklæringen om trygge skoler (Safe Schools Declaration fra 2015)