fbpx AHO-studenter til topps i arkitektkonkurranse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

AHO-studenter til topps i arkitektkonkurranse

lost-found-housing-at-veterinaerhogskolen_5.jpg

AHO-studenter til topps i arkitektkonkurranse

Enya Aamo Aspen og Rikke Christine Nyruds vant pris i den internasjonale studentkonkurransen European Architectural Medals for the Best Diploma Projects, med prosjektet "Lost & Found - Housing at Veterinærhøgskolen".
100 diplomprosjekter fra 22 europeiske land deltok i konkurransen. Videre ble 30 prosjekter shortlistet etter vurdering av juryen, som deretter kåret fire vinnerprosjekter og tre Honorable mentions.

Den årlige konkuransen mellom de beste arkitekturdiplomene i Europa arrangers av Architect Council of Europe (ACE), European Association of Architectural Education (EAAE) og Ion Mincu, University of Architecture and Urbanism i Buchuresti.
 
AHO-studentene Enya Aamo Aspen og Rikke Christine Nyrud ble tildelt en av de fire prisene – ACE Prize for Societal Impact – for prosjektet "Lost & Found - Housing at Veterinærhøgskolen".

AHO prosjektet handler om vekst, bevaring og boligkvaliteter i by. Bygningsmassen i Norge fornyes med kun 1% per år, noe som betyr at 70% av bygningene vi vil bruke i 2025 allerede er bygget. Den fremtidige byutviklingen må skje innenfor den eksisterende byveven og gjennom transformasjon av eksisterende bygninger. Hvordan kan vi oppnå økt tetthet og kvalitet i boligområder? Hvordan kombinere utvikling med kulturarv? Hvordan kan tilpasningsdyktig gjenbruk gi merverdi?

lost-found2.jpg

shortcode_lost-found_1.jpg

shortcode_lost-found3.jpg

shortcode_lostfound3.jpg

Prosjektet undersøker disse spørsmålene med området rundt Veterinærhøgskolen i Oslo som case. Ved å utvikle en metode for omfattende kartlegging av eksisterende bygninger og uteområder, kommer en frem til begreper som tolker identiteten til stedet og styrker eksisterende kvaliteter. Dette resulterer i et nytt nabolag med verdier knyttet til historie, stemning, materialitet, struktur og romlige sekvenser.
 
Den tidligere enklaven er forbundet med de omkringliggende områdene gjennom fire åpne plasser og en rekke program for fellesrom. Nye volumer som er lagt til de eksisterende bygningene utgjør et nettverk av lukkede hager/gårdsplasser; et semi-offentlig rom som fungerer både som gate og bakgård. Disse er igjen forbundet med passasjer langs trappene som er plassert i krysningsfeltet mellom nytt og gammelt.
 
Juryen bestod av Arch. Luciano Lazzari (president i ACE og jurypresident), Prof.Arch. Karl Otto Ellefsen (professor i urbanisme ved AHO og president i EAAE), Prof.Ph.D.Arch. Zeno Bogdanescu, (Rektor UAUIM), Arch. Wolf Prix (Coop Himmelb(l)au) og Arch. Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck).
 
Juryen kommenterer AHO prosjektet slik:

"Raffinert gjenbruk er nå et kjernetema i europeisk byutvikling. Prosjektet viser hvordan man kan oppnå høy tetthet, samtidig som høy kvalitet blir tatt vare på og nye urbane områder fortettes uten at den kulturelle arven går tapt. Prosjektet begynner med å analysere et urbant nabolag og utvikler en løsning som håndterer alle aspekter av design. Med utgangspunkt i den grundige analysen av området utvikles det strategier og masterplaner. Prosjektet føres helt fram til detaljerte konstruksjonsdetaljer, og gir oss et komplett, gjennomarbeidet og følsomt produkt. Juryen mener at dette prosjektet definitivt kan holdes frem som et eksempel på god praksis og ansvarlig intervensjon."
 
 
0