fbpx Arkitektstudenter lanserer AHO Podcast | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Arkitektstudenter lanserer AHO Podcast

Arkitektstudenter lanserer AHO Podcast

Denne høsten markerer lanseringen av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos første podkast, etter initiativ av arkitektstudenter Viktor Nordheim og Tord Mardoff Nielsen. 

Det er viktig at neste generasjon med arkitekter og designere tar del i dagens faglige diskusjoner. Ikke bare for en helhetlig forståelse av hvordan verden fungerer, men også for å starte en dialog med dagens yrkesaktive aktører om hva som er viktig for dem som med tiden skal overta. 
 
– AHO Podcast skal gi oss, studentene ved AHO, en plattform hvor vi kan diskutere dagsaktuelle temaer innen arkitektur, landskap og design. Vi ønsker å bringe relevante diskusjoner fra det eksterne inn, og knytte de opp mot det som skjer faglig på skolen, forteller Viktor og Tord. 
 
«Hva verdsetter vi i arkitekturen?» 
Den første pilotsesongen tar for seg temaene arkitektur og estetikk. For hva er egentlig vakker arkitektur? Og hva verdsetter vi i arkitekturen? Det var nettopp disse spørsmålene som sparket i gang ideen om å starte studentstyrte AHO Podcast. 
 
– Vi føler det har manglet et nyansert bilde av estetikken i debatten i det siste. Målet er å trekke inn flere synsvinkler, og prøve å diskutere verdibegrepet fra ulike perspektiver. 
 
Debatten studentene henviser til har gjerne oppstått rundt arkitekturopprøret, der diskusjonen handler om kvalitetene i utbyggingen av Norge i dag. Viktor og Tord gir flere eksempler på hvordan de ønsker å nyansere debatten. 

– Vi vil stille spørsmål om hvordan arkitekten manifesterer sine ideer i arkitekturen, og hvilket verdigrunnlag som ligger bak ideene. Vi spør utviklere om hva de ser etter i et prosjekt, og hvilken plassering estetikken har i deres prioriteringsliste. Og hva er egentlig akademikerens tanker rundt den etiske debatten, som ligger til grunn for estetikk- og verdispørsmål? 
 
De to arkitektstudentene håper at en slik vinkling kan bidra til å skape en åpen samtale, som belyser det mangfoldet av verdier som finnes i fagfeltene det undervises i på skolen. Og at de på den måten kan bidra til å etablere en tydeligere faglig identitet, og en følelse av fellesskap, på AHO. 

foto_nyhetssak_podcast.jpg

Inviterer medstudenter til å koble seg på 
Selv om initiativet til den den første pilotsesongen ble tatt av arkitekturstudenter, er målet at AHO Podcast med tiden også skal inkludere de to andre fagområdene på AHO – nemlig design og landskapsarkitektur. 
 
– Vi vil at podkasten skal utvides til å omfatte alle instituttene ved skolen. Det hadde for eksempel vært spennende om AHO Podcast kunne fungere som en plattform for kryssdebatter mellom arkitektur, design og landskapsarkitektur. 
 
Med dette inviterer Viktor og Tord medstudenter fra de andre studieprogrammene til å ta initiativ, for å få til nettopp dette. Henvendelser fra alle typer interessenter kan sendes på mail til podcast@aho.no

Første episode med Nordic Office of Architecture og her kan du høre podcasten: 
AHO Podcast i nettleseren
Apple Podcast
Spotify

869eb4a135f1f19bb049dce715351bb1a98a028e.png

Neste episode kommer mandag 22. november. 

En stor takk fra studentene til SiO, som har gjort det mulig å starte AHO Podcast. Podkasten er utviklet på grunnlag av innvilgede tiltaksmidler i forbindelse med korona.