Språk

Arkitektutdanningen skiller seg positivt ut i nasjonal undersøkelse

Arkitektutdanningen skiller seg positivt ut i nasjonal undersøkelse

Mens lærerne i høyere utdanning er godt fornøyde med sin egen innsats, synes de fleste at studentene legger for liten og ujevn arbeidsinnsats inn i studiene.  Unntaket er lærerne på AHO som er godt fornøyd med studentenes arbeidsinnsats, skriver Khrono i dag.
Undersøkelsen som er gjennomført for første gang, er et pilotprosjekt der utdanningene for grunnskolelærer, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, historisk-filosofiske fag, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi er med.

Arkitekturstudiet skiller seg ut
Dette går det fram av en undersøkelse som NOKUT legger fram i dag.Det er et generelt trekk i undersøkelsen at underviserne, det vil si de vitenskapelig ansatte ved utdanningene, mener at årsakene til utfordringer og problemer med kvaliteten på studiene ligger hos studentene og deres forutsetninger og innsats.

Arkitekt skiller seg ut som den utdanningen som har høyest grad av tilfredshet med kvaliteten. Dette gjenspeilet seg også i Studiebarometeret fra i fjor, der det gikk fram at arkitektstudentene er de som legger aller mest innsats inn i studiet.
Etter arkitektutdanningene er det samfunnsøkonomi som får høyest score av underviserne, mens grunnskole og sosiologi gjennomgående gjør det dårligere på de ulike kvalitetsindikatorene i undersøkelsen.