fbpx Å bygge med stokker og studenter | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Å bygge med stokker og studenter

Studenter som bygger en jurte med stokker og en student

Foto: Solveig Sandness

Å bygge med stokker og studenter

Studenter som bygger en jurte med stokker og en student

Jurten

Arkitekt og formidler Alf Howlid besøkte andreklasse i arkitektur i faget konstruksjoner. Gjennom 20 år har han utviklet undervisningskonseptet «Inn i arkitekturen», som AHO-studentene fikk en smakebit av.

Howlid har lang erfaring med arkitekturundervisning på alle alderstrinn, og har tidligere undervist på Steinerskolen og ved arkitekturverkstedet FORMlab hos DOGA. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Nasjonalmuseet, med Eli Solsrud som deltager fra museet.
 

Byggeoppdrag fra arkitekturhistorien

Gjennom skisser, historier og praktiske øvelser introduserte Howlid ulike konstruktive prinsipper fra arkitekturhistorien for studentene. De fikk blant annet bygge jurten, som nomadene i Sibir og Sentral-Asia bringer med seg fra bosted til bosted, og som må kunne settes opp av relativt få personer. Andre byggeoppdrag var den gotiske katedralen, med sine pilastere, støttepilarer og strebebuer, og Eiffeltårnets tetraederkonstruksjoner.

Konstruksjonene ble bygget med stokker og studenter, og studentene fikk virkelig kjenne kreftene på kroppen. Noen tok trykk, andre tok strekk, mens atter andre brukte sin egen vekt til å teste konstruksjonenes lastbærende egenskaper.
 

Avbrekk fra teori og tavleundervisning

Det er liten tvil om at workshopen var et kjærkomment avbrekk fra den ordinære tavleundervisningen i faget. Studentene gikk fra passive tilhørere til aktive deltagere, og teoretisk kunnskap ble erstattet med kroppslige opplevelser. De fikk eksperimentere og fundere, undres og forundres – det hele kombinert med en positiv følelse av å skape noe i fellesskap.

Vi håper workshopen bidro til økt kunnskap og forståelsen for faget. Studentene ga heldigvis uttrykk for at de trodde det. Takk til Alf Howlid og Nasjonalmuseet for besøket!