Språk

Diplomkandidatene er klare for verden!

Diplomkandidatene er klare for verden!

Lange år med studier og hardt arbeid er over for 49 kandidater ved AHO. 

12 arkitekturkandidater, 11 kandidater i landskapsarkitektur, 22 i design, 1 videreutdanningsmaster i Arkitekturvern og 5 doktorander står klare for å ta fatt på sitt profesjonelle liv.

Ikke lengre studenter men arkitekter, landskapsarkitekter og designere. Er de klare til å ta fatt på oppgavene, er de rustet for å møte verden?

– Ja, sa en stolt rektor Ole Gustavsen i sin tale. For hva er det arbeidslivet krever? Evnen til å samarbeide, jobbe i tverrfaglige grupper, evnen til å tilegne seg ny kunnskap, kommunikasjonsferdigheter, å kunne jobbe under press, å tenke kritisk og uavhengig, evnen til å omsette teoretisk kunnskap i praksis, og det å kunne bruke kunnskap på nye områder, sa Gustavsen, og ga dem følgende råd med på veien: kjenn deg selv, unngå å legge en livsplan og husk at feil, mangler, flauser og skuffelser er nødvendig erfaringer for å bli klok.

Julie Helgeland Davidsen og Monica Tomescu-Rohde fra Norges musikkhøgskole spilte, Berit Lindquister talte på vegne av AHOs lærere, og Hans-Martin Erlandsen hold en siste tale på vegne av 2017-kullet.

Henrik Syse la i sin tale til kandidatene vekt på det moralske ansvaret som følger av å ha og bruke sin kunnskap.

– Med faglige ferdigheter kommer anledningen til å delta og bevirke på godt og vondt. Med kunnskap må det følge klokskap og etisk bevissthet, sa han, før han rådet kandidatene til å lytte til de gamle grekerne: «Festina Lente – skynd deg langsomt.

Med vitnemålene i hånden er de nyslåtte diplomkandidatene klare for å møte arkitektur, design og landskapsarkitekturens utfordringer. 

Som rektor Ole Gustavsen sa så vet vi ikke hva fremtiden vil bringe – men vi vet at skolen vil savne dem!
 


UTEKSAMINERTE STUDENTER VÅR 2017


PHILOSOPHIAE DOCTOREM/PH.D:

Alice Labadini
Halvor Weider Ellefsen
Noel Japhet Omollo Okello
Anna Svingen-Austestad
Charlotte Blanche Myrvold

ERFARINGSBASERT MASTER I URBANISME 

Tina Kvammen Mjøs Sinclair

MASTER I LANDSKAPSARKITEKTUR OSLO

Elise Brændaas
Ka Yeung Chi
Wing Hang Winza Choi
Kjell Sæland Hafnor
Chin Wai Kong
Akie Kono
Zhiyuan Liu
Abhijna Ramachandra
Junjia Yu
Hang Zhang
Yan Zou

MASTER I LANDSKAPSARKITEKTUR TROMSØ

Élisabeth Baril
Annie Breton
Heidi Marja Komonen

MASTER I ARKITEKTUR  

Kathrine Atterås Galtung
Pia Cathrin Habostad
Sarah Rønning Hansen
Brit Kristin Heltne
Einar Elton 
Daniel Aarset Loe
Matteo Lomaglio
Uku Miller
Jenny Rognli Mohn
Roger Stemsrudhagen
Cecilie Schjetlein Sundt
Kinga Rusin

MASTER I DESIGN 

Rasmus Agerup
Leo Boe Bendvold
Kan Chen
Marthe Marie Christensen
Ingrid Alice Clausen
Hans-Martin Birkelund Erlandsen
Petrit Holmgaard Gerx-haliu
Sidonie Bernadine Marie Lasseron
Yuanrui Li
Håkon Jor L'orange
Marie Løken
Ragnhild Nordgård
Ulrikke Johanne Nordseth
Peder Riegel
Benjamin Ngoma Rodahl
Dyre Ekeberg Schjerve
Ralf Martin Sieber
Tea Skog
Jannicke Gullvik Solgaard
Aslak Sødal
Jingjing Wang
Yafei Ma