Fremtidens hjemmesykehus

Fremtidens hjemmesykehus

I åtte uker var Oslo universitetssykehus vertskap for åtte servicedesignstudenter samt veiledere fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Studentene gjennomførte dybdeintervjuer med fagfolk, pasienter og pårørende samt besøkte sengeposter og inviterte fagfolk til workshops. Hvordan skal hjemmesykehus se ut i fremtiden med utgangspunkt i pasientenes reise?

Les hele artikkelen "En reise inn i framtidas hjemmesykehus" av Jonathan Romm – Stipendiat på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Senter for fremtidig helse (C3) - her

Se også filmen "Hospital at Home":