(Gjen)bruk eller kast?

Eksempel på vellykket gjenbruk: Holmlia Idretts- og Svømmehall. Foto: Even Smith Wergeland

(Gjen)bruk eller kast?

I Klassekampen 26. september sier førsteamanuensis Even Smith Wergeland på Institutt for form, teori og historie ved AHO: "De siste femten årene har den norske forbrukskulturen eskalert veldig." Han savner en mer seriøs og grundig utredning når det gjelder gjenbruk og utbedring av eldre bygninger.

Wergeland fortsetter: "... gamle bygg forlates uten at det settes inn ressurser for å skaffe nye eiere eller leietakere. De blir stående og forfalle, og blir tapsprosjekter... Man er redd for å ikke bli med på lasset når «alle andre» får nybygg,"

I programmet Nyhetslunsj på NRK P2 møter han kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til debatt om NRKs planer om å flytte virksomheten fra Marienlyst. Her poengterer Wergeland med at potensialet i gjenbruk er stort, også med hensyn til miljøet. "Klimatiltak er nå i langt større grad mulig å gjennomføre på eldre bygg enn det man trodde bare for kort tid siden."

Kringkastingssjefen svarer med at man må ta hensyn til flere faktorer som bl.a. sikkerhet og beredskap og at det å frigjøre plassen på Marienlyst (utenom de bygningene som er fredet) vil ha stor samfunnsnyttig verdi for Oslo. "Vi driver 24/7 hele året og det er klart at for vår organisasjon innebærer det stor risiko - både til driften og til økonomi - å bygge om til et moderne kringkastingshus mens vi gjør den samfunnsoppgaven som vi skal... Totalverdien både på miljø og NRKs utvikling er ... å bygge et nytt bygg et annet sted".

Wergeland savner et oppriktig ønske om at man på forhånd går inn for en mer helhetlig utredning om gjenbruk, i kombinasjon med tilbygg/påbygg, før man bestemmer seg å flytte. Avslutningsvis sier han at "Jeg er positiv til den planen som er lagt frem nå. Jeg tror at dette kan bli et bra byutviklingsprosjekt. Men jeg skulle ønske at flere av disse prosjektet hadde vært mer forankret i historien... Dette er en debatt som kommer..."

Under Oslo arkitekturtriennale, som nå har åpnet, vil Wergeland delta i workshopen Dealing With It som nettopp tar opp disse spørsmålene."Kan rivning være like avgjørende for designpraksisen som bygging er? Er det slik at byenes raske utvikling forutsetter et valg mellom å ta vare på noe eller gi slipp på det?"
Wergeland har satt opp en kort liste med bygninger som har vært gjennom en en vellykket gjenbruksfase de siste 10 årene:
Holmlia Idretts- og Svømmehall (Ferdig i 1983, rehabilitert 2018) - se bildet øverst
Boligblokk i Thorvald Meyers gate 5 (ferdig 1966, rehabilitert på 2010-tallet)
Mathallen Vulkan (Ferdig som Vulkan jernstøperi i 1908, transformert i 2012)
Parkteatret (Ferdig som Kristiania Bryggeri Grünerløkkens Kinematograf i 1907, ombygd 1918-22 og flere ganger senere, før det i 2002 gjenåpnet som dagens bar- og konsertarena.)
PEX-tårnet i Kabelgata (ferdig 1962, nylig omgjort til kulturtårn med variert innhold)

Aktuelle/eventuelle gjenbruksprosjekter:
Deichmanske på Hammersborg
Y-blokka
NRK på Marienlyst​
Nasjonalgalleriet
Munchmuseet på Tøyen
Ullevål sykehus
Vestkantbadet/Hotell Sommerro
Adamstuen (tidl. Veterinærhøgskolen)

even_bw_0.jpg
Even Smith Wergeland. Foto: AHO