Språk

Gledelige søkertall i år også

Gledelige søkertall i år også

AHO er det lærestedet i Norge med flest søkere per studieplass med 10,37 søkere per plass totalt. 

- Dette er svært gode tall, sier kommunikasjonssjef ved AHO Trude Kleven som ikke legger skjul på at de gode tallene ikke er overraskende.

Skårer også høyt på tilfredshet

AHO er en liten og spesialisert vitenskapelig høgskole. Skolen er nasjonalt og internasjonalt anerkjent, og oppnår topprangeringer innen flere områder. Dette gir også utslag i gode søkertall.
 
- Klart vi gleder oss over gode tall, men minst like viktig er det at studentene våre også topper nasjonale målinger av studietilfredshet.

Et av de mest attraktive studiene i landet

Master i arkitektur har 15.4 søkere per studieplass og holder seg dermed høyt oppe på listen over de mest attraktive studiene i landet.

- AHO har en tydelig profil innen arkitekturfaget. Det ser vi på søkning nasjonalt og på internasjonale studenter som søker innpassing til de to siste årene av studiet.

Designstudiet blir mer og mer populært

Søkningen til design har steget de siste årene. Tallene viser 4,7 søkere per studieplass i 2018. Dette er en økning på litt over 2%. Kleven mener at dette bekrefter behovet vi ser for nye studieplasser innen design.
 
- AHOs Master i design er den eneste i sitt slag i Norge og vi greier ikke å utdanne nok studenter til å møte behovene i arbeidslivet, sier hun.

Jubel for landskapsarkitektur

Spesielt gledelig er det at Master i landskapsarkitektur også har veldig gode søkertall, synes hun.
 
Dette er et helt nytt studie som AHO tilbyr sammen med UiT Norges arktiske universitet. Det er nesten over forventning. Nå gleder vi oss storveis til å ta imot 20 nye studenter i august, sier Kommunikasjonssjef Trude Kleven.