fbpx Hva er betydningen av naturlig lys i arkitekturen? | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hva er betydningen av naturlig lys i arkitekturen?

Bilde av Per Olaf Fjeld

Hva er betydningen av naturlig lys i arkitekturen?

I forelesningsrekken Daylight Talks tolvte utgave diskuterer AHO-professor Per Olaf Fjeld det unike samspillet mellom dagslysets egenskaper og arkitekturen. Les mer og se forelesningen digitalt her.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) presenterer Daylight Talk #12 i samarbeid med VELUX Group og magasinet Daylight & Architecture. Daylight Talks er serie samtaler og forelesninger organisert i samarbeid med utvalgte arkitektskoler, der målet er å utforske betydningen av naturlig lys i arkitekturen. Med forelesningene ønsker de å presentere fremtredende arkitekter og lærere som arbeider bevisst og kvalitativt med dagslys i prosjekter og i undervisning.
 

Dagslyset distinkte egenskaper

Professor emeritus Per Olaf Fjeld har en lang historikk ved AHO. Han har undervist AHO-studenter i nesten 50 år, og har i tillegg vært rektor ved skolen. Fjelds arbeid har vært viktig for å etablere AHO som en internasjonal skole av betydning.

 

I forelesningen «Daylight: Rethinking relationships / Change of perspectives» diskuterer Fjeld det unike forholdet mellom dagslys som en del av naturen og arkitekturens kapasitet til å utnytte dens distinkte egenskaper – et forhold som er i konstant endring. Ettersom samfunnets er i stadig endring, med skiftende behov og ønsker, er dette forholdet aldri statisk.

Det foregår imidlertid en underliggende transformasjon der vi endrer perspektiv på den naturlige verden, som vil føre til at arkitekturen vil møte mange utfordringer fremover. Det fysiske rommet blir konfrontert med andre ulike virtuelle romlige identiteter som utfordrer vår bruk av dagslys og vårt forhold til dagslys. For å revitalisere arkitekturen, må bruken av naturlig lys i arkitektur bli mer presis, trekker Fjeld frem i forelesningen.
 
Fjelds forelesing er tilrettelagt fordypningskurset «Nordic light in Architecture» for arkitekturstudentene (GK3) ved AHO. Fordypningskurset er endel av et nordisk samarbeid for å forbedre undervisning i dagslys på arkitektskoler i Norden. Kurset har som har som mål å gi studenter bedre metoder og verktøy for å bruke dagslyset på en god måte i prosjektene sine, både kvantitativt og kvalitativt.
 

Samarbeid over lang tid

AHO har en lang tradisjon med å vektlegge betydningen av dagslys i arkitekturen. Skolen har et nært samarbeid med VELUX Group, og har gjennom tidene hatt flere bidrag til magasinet Daylight & Architecture. Tidligere studenter fra AHO har også vunnet internasjonale konkurransen International VELUX Award tidligere.
 
Det siste samarbeidet med VELUX Group var prosjektet «Everyday poetics of daylight», der studenter fra AHO observerte og dokumenterte dagslyset i egen bolig over tid. Prosjektet var et samarbeid mellom tredjeklasse i arkitektur ved AHO, Cluster for light ved Det Kongelige Akademi—Arkitektur, Design, Konservering, og BUILD ved Aalborg Universitet. Studentenes arbeid ble utstilt på Oslo Arkitektur Triennale.