fbpx Hvordan har studietiden vært under pandemien? | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Hvordan har studietiden vært under pandemien?

Hvordan har studietiden vært under pandemien?

Årets nasjonale undersøkelse for studenters trivsel og helse (SHoT) har fokusert på forholdene under pandemien. Vi ser at AHOs studenter er fornøyd med studiene, men at den digitale undervisningen ikke har fungert like bra som den tradisjonelle. 

AHO ligger over landsgjennomsnittet på tilbud til studentene om digital undervisning, og tilbud om fysisk undervisning under pandemien, og 76% svarer at undervisningen ikke har vært mindre engasjerende.

– Jeg er imponert over den innsatsen studenter og ansatte har gjort for å snu seg om å få denne digitale pandemi-hverdagen til å fungere. Men vi gleder oss alle til å komme tilbake for fullt på campus, forteller rektor Ole Gustavsen. 

Undersøkelsen viser at for AHO og resten av landet har den digitale undervisningen fungert dårligere enn tradisjonell undervisning. Våre studier preges av mange fysiske prosesser og modell-arbeid. I dag kan studentene våre booke tid til å jobbe på skolen og i verkstedet, men naturligvis med mye lavere kapasitet enn det vi har til vanlig. Undersøkelsen viser at studentene savner kontakt med medstudentene og faglærerne. 

 

Fornøyd med studiene 

AHO scorer stort sett over landsgjennomsnittet på trivsel med studiet, slik vi gjorde i forrige undersøkelse i 2018. Studentene er fornøyd med blant annet den faglige veiledningen, undervisningen, tilbakemelding på egen læring og egen arbeidsinnsats. 

– Vi har mange engasjerte og svært dyktige studenter og lærere, sier Gustavsen.

Og mange bruker mye tid på skolen. AHO-studenter ligger godt over landsgjennomsnittet over hvor mye tid de bruker på studiet. 

 

Jobber tett med studentene 

I undersøkelsens kartlegging av psykiske plager scorer AHO høyere enn landsgjennomsnittet. 

– Dette er noe vi har fokus på og jobber tett med studentene for å se på tiltak, forteller Gustavsen. 

I pandemien er det mange som kan kjenne på ensomhet, og dette ser vi dessverre har slått ut for våre studenter også. 

– Vi ønsker ikke at noen av våre studenter skal føle seg isolerte og ensomme. Studentvelferd er viktig og vi kommer til å ta med oss alle faktorene i fra denne undersøkelsen i det videre arbeidet, forteller Gustavsen.