fbpx Høy trivsel, men også stort press | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte undersøkelsen. ​​

Språk

Høy trivsel, men også stort press

Høy trivsel, men også stort press

AHOs studenter skårer høyere enn landsgjennomsnittet på alle trivselsfaktorene i landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. 


 - Vi vet at studenter og lærere trives på AHO, noe denne undersøkelsen også bekrefter. Det er et fint utgangspunkt for å legge til rette for et godt helhetlig læringsmiljø, sier rektor Ole Gustavsen ved AHO.

Formålet med Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT) er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen til studenter i Norge.  Ved forrige undersøkelse i 2014 var det for lav svarprosent fra AHO til at skolen kunne få egne tall.

- I 2018-undersøkelsen er AHO-studentene med. Det er verdifullt for det videre arbeidet, sier rektoren.

Se funnene fra AHO her. 
 
Selv om undersøkelsen viser at at AHOs studenter skårer høyere enn landsgjennomsnittet på trivsel, ble det også rapportert om psykiske plager, rusbruk og tilfeller av seksuell trakassering blant studentene på AHO. 

– Det er viktig at skolen også ser på fysisk tilrettelegging, psykisk stress, studiemiljø, sosialt akseptabel atferd og relasjoner. Dette er områder det skal jobbes videre med, sier Gustavsen. 

Rapporten er utgangspunkt for høstens første møte i læringsmiljøutvalget. Innspill derfra vil følges opp av AHOs ledelse.


  • Undersøkelsen ble sendt på e-post til heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap – til sammen 160.000 studenter i hele Norge.
     
  • Undersøkelsen gjennomføres av studentsamskipnadene sammen med Folkehelseinstituttet.
     
  • Se Khrono for mer om det totale bildet rapporten avdekker her.