fbpx Irene Alma Lønne innsatt som rektor | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Irene Alma Lønne innsatt som rektor

Irene Alma Lønne innsatt som rektor

Vi hadde gleden av å innsette Irene Alma Lønne som ny rektor ved AHO torsdag 18. august. Gjester og talere i seremonien inkluderte ordfører Marianne Borgen, SAHO og flere rektorer fra universitet- og høgskolesektoren. 

– Jeg vet og har selv sett at både studenter og ansatte her ved skolen jobber konkret med vår tids store samfunnsutfordringer. Og dere skal vite at vi som er politikkere, vi trenger den kunnskapen som skolen frembringer, vi trenger forskningen, vi trenger studentenes klokskap, sa Marianne Borgen i sin tale. 

I seremonien takket vi av vår avtroppende rektor Ole Gustavsen, som i åtte år har ledet skolen gjennom vekst og pandemi. 

– Både store og små forandringer mener jeg er et sunnhetstegn, særlig for en kreativ akademisk institusjon av vår kaliber og med våre ambisjoner, sa Ole i sin tale. 

I Oles tid som rektor har AHOs campus vokst til å inkludere hele Maridalsveien 29, sørfløyen brukte nemlig å være utleid, og campus inkluderer nå også Akersbakken. Skolen fikk en fellesmaster i landskapsarkitektur sammen med UiT, og gikk fra å ta opp 30 designstudenter, til nå 60 studenter i hvert kull. Studentene har fått plass i ledergruppa, og ikke minst så var det denne pandemien. Ole har signert nærmere 1000 vitnemål og diplomer, og 45 doktorer har fått sin grad. 

ole_gustavsen_rektorinnsettelse_irene_.jpg

I talene hadde Ole et råd til den påtroppende rektoren. 

– Det er en del forskning på dette med hverdags-takknemmelighet. Den vil bidra til økt tilfredshet og lykke i livet ditt hvis du klarer det. Så derfor er det smart for deg å tenke gjennom hva du kan være takknemlig for. Selv i akademia der kritisk tenkning, eller kanskje man skulle si kritisk høyt-tenkning, blir satt veldig høyt og utøves av mange. 

Irene Alma Lønne har flyttet fra København til Oslo fra stillingen som Erhvervs og innovasjonsdirektør ved Det Kongelige Akademi. Irene blir AHOs niende rektor og er den første kvinnelige rektoren ved skolen. 

– Våre fag innenfor arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design er ikke bare viktige drivere for forandring, men også fag som krever at vi tar ansvar. Hvis vi ikke utvikler med omtanke så kan våre fag potensielt faktisk bidra til negativ utvikling miljømessig og sosialt. Det er et stort ansvar å forme rammene rundt levende liv, sa Irene i sin tale. 

Hun gikk videre med å presisere at dette ikke er noe vi kan gjøre alene, og at samarbeidene vi allerede har, og vil skaffe oss, blir viktige. 

– Studentene vil stå sentralt i AHOs utvikling. Det er på en utdannelsesinstitusjon alltid viktig å ha studentene i sentrum. Nå er det viktigere enn noen gang, fordi generasjonsforskjellene blir tydeligere. Det krever at vi på AHO er oppmerksomme og lydhøre på de nye generasjonene av studenter, sa Irene. 

Bli bedre kjent med Irene Alma Lønne i et kommende intervju her på aho.no. 

1_47.jpg

2_46.jpg

3_38.jpg

4_32.jpg

8_8.jpg

5_20.jpg

6_23.jpg

7_16.jpg