Språk

Jarmund/Vigsnæs har vunnet Groschmedaljen 2018

Jarmund/Vigsnæs har vunnet Groschmedaljen 2018

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er blant prosjektene til Jarmund/Vigsnæs som mottok norsk arkitekturs gjeveste pris. 
 
Groschmedaljen gis til personer som på en vesentlig måte har fremmet kvaliteten på norsk arkitektur. Juryen skriver i sin begrunnelse at deres prosjekter har hatt og vil ha betydning for utviklingen av norsk arkitektur.

- Prosjektene demonstrerer en kontinuerlig utforskning av romlige og formmessige sammenhenger. Flere av bygningene kjennetegnes av en klar fargeholdning og en særegen og kontrollert geometri i samspill med urban kontekst, klima og topografi.

Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter, som består av partnerne Einar Jarmund, Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs, har vært ansvarlig for varierte byggeoppdrag som rasteplasser, installasjoner, eneboliger, hytter, hoteller, leilighetskomplekser, interiører, skoler, barnehager og mer. 

Deres første store prosjekt var Svalbard Science Centre og kontoret utmerket seg videre med å blant annet å tegne Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Forsvarsdepartementet og boligprosjektet Sykepleierskolen på Dikemark i Asker. Til felles har disse byggeprosjektene ordet transformasjon, der deler av eldre bygninger har blitt rehabilitert til moderne bygg.   

- Komplekse byggeoppgaver, med motstridende krav og stramme rammebetingelser, er imponerende løst gjennom utviklingen av klare konsepter, skriver juryen. 

Utdelingen var den niende i rekken siden Sverre Fehn fikk den første medaljen i 2001. Prisens intensjon er å stimulere til den samme høye kvalitet i dagens arkitektur som den man finner i bygninger tegnet av Christian Heinrich Grosch (1801-1865).

- Gjennom en 20-årsperiode har Jarmund og Vigsnæs arkitekter opprettholdt denne høye ambisjonen og kraften som skal til for å produsere arkitektur på internasjonalt nivå, skriver juryen.