Lange år med masterstudier og hardt arbeid er over for AHO-kandidatene innen arkitektur, design og landskapsarkitektur

Lange år med masterstudier og hardt arbeid er over for AHO-kandidatene innen arkitektur, design og landskapsarkitektur

Etter et vårsemester i Koronaens tid er de nyslåtte diplomkandidatene klare for å møte arkitektur, design og landskapsarkitekturens utfordringer.

AHO-kandidatene er attraktive i arbeidsmarkedet, og bransjene står klare til å ta dem imot. C-19 satt også sitt preg på seremonien og feiringen. Selv om nære og kjære ikke fikk delta er vi sikre på at mange av dem vil være lykkelige over at måneder med hjemmeundervisning og hardt arbeid er over. AHO er stolt over å kunne levere kunnskap, kreativitet og ekspertise til samfunnet – men vi kommer til å save dere. 
Gratulerer!
 

 

Master i Design

design-web_750.jpg


Master i Arkitektur

ark-web_750.jpg


Master i Landskapsarkitektur

landark-web._750.jpg

Videreutdanningsmaster

evu-web_750.jpg