Språk

- Lite vellykket utbygging av infrastruktur

- Lite vellykket utbygging av infrastruktur

Oppdatering av veiene i Nairobi har ikke klart å ivareta innbyggernes behov og har dermed ført i flere nye problemer, ifølge en ny doktorgrad.

Nairobi, Kenya har siden 2006 oppgradert transportsystemet. Regjeringen sa den gang at den nye infrastrukturen var ment å gi økonomisk vekst og skape positiv sosial endring.
 
Noel J.O. Okello har studert effektene av de nye veiene, og forsvarte nylig sin doktoravhandling på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Ifølge Okello har den nye infrastrukturen feilet. Et av problemene er at veiene har ødelagt etablerte områder og ført til endringer i folks dagligliv.

– Vegplanleggerne og designerne har ikke tatt hensyn til kultur og historie, og den nye infrastrukturen løser ikke problemene den var ment å løse. Innbyggernes behov er ikke tatt høyde for. I stedet er det lagt vekt på hvordan landet og politikerne vil fremstå utad, sier han.
 
Enkelte lokalsamfunn bruker nå Nairobis nye veiområde som sosiale møteplasser, på grunn av mangel på alternativer.
 
– Innbyggerne, som er de som bruker veiene mest, er ikke inkludert i planleggingen, så trafikkmønsteret er ikke forbedret. Faktisk er det mer trafikkaos nå enn på de gamle veiene, sier Okello.

Det er også et stort problem med oversvømmelse, da det ikke er tatt høyde for store nedbørmengder.

Okello mener at politikerne prioriterer infrastrukturprosjekter som lar seg finansiere internasjonalt og glemmer andre og større samfunnsutfordringer:

– Det er andre prosjekter som er viktigere å få løst. Sikkerhet, mangel på vann, folk sulter nord i landet – det virker som at planleggerne følger bankenes prioriteringer og ikke innbyggernes behov, sier han.
 

 
0
Kilde:  Noel J.O. Okello (2017) Our Way or the Highway? A Study of the Reframing of Transformed Road Transportation Infrastructure in the Nairobi Metropolitan Region