Språk

Minneord til Jeppe Aagaard Andersen

Minneord til Jeppe Aagaard Andersen

At Jeppe ikke er her lengre er et stort tap for oss. Tankene våre går til Lone og barna.
Takk for at vi fikk ta del. Ars longa, vita brevis.

For knapt fire år siden fikk AHO æren og gleden av å kunne utnevne Jeppe Aagaard Andersen til professor i landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap.

Jeppe Aagaard Andersens arbeider representerer en gullalder i dansk landskapsarkitektur og har fått internasjonal betydning. Kronborg slott i Helsingør og Havnefronten i Malmø Bo01 er noen av de viktigste av hans verk som vil prege både folks hverdagsliv og landskapsarkitekturens historie.
 
Innsatsen hans har også omfattet internasjonalt organisasjonsarbeid for å styrke og fremme landskapsarkitekturen. Han har over flere tiår vært en sentral skikkelse i IFLA. Dette er bare et eksempel på alt engasjement og omsorg Jeppe har gitt til faget som helhet.
 
Valget om å søke seg til AHO var ikke tilfeldig. Jeppe uttrykte at tiden var inne for å dele erfaringer og kunnskap fra sin mangeårige og svært innflytelsesrike praksis. Mesteren ville dedikere seg til undervisning av kommende generasjoner av landskapsarkitekter, derfor valgte han å komme til AHO.
 
Både hans praksis og akademiske virke står i særklasse. Jeppe var aldri middelmådig eller likegyldig. Her er vi i kjernen av den fantastiske verden som han generøst delte med oss. Jeppes verden åpner for opplevelsen av sammenheng og kontinuitet; i landskapsarkitekturen, i lyset, i rommet, i vannet, i tiden, i verden. Jeppes verden er alltid essensiell.
 
For skolen ble Jeppes ankomst et viktig vendepunkt og den virkelig starten på å knytte arkitektur- og landskapsarkitekturprogrammene tettere sammen. Jeppe stod for en tilnærming til faget som klinger godt med skolens lange og sterke formgivningstradisjoner og vår profesjonsnærhet. Han hadde som en av sine programerklæringer at de to disiplinene arkitektur og landskapsarkitektur har mye å lære av hverandre. Han etablerte et eget kurs i landskapsarkitektur for arkitektstudenter. Han var samtidig bevisst behovet for at det landskapsarkitekturfaglige miljøet stod trygt på egne ben. Han hadde klare visjoner og ambisjoner for AHO.
 
Han initierte et samarbeid med Oslo kommune der studenter og lærere ved skolen utviklet prosjektet Englast. I løpet av en sommer ble den temporære parken på Filipstad verdensberømt og heftig besøkt av Oslos tilreisende og fastboende.
 
I den altfor korte perioden Jeppe var hos oss greide han å engasjere og dyrke frem flere sterke talenter blant studentene våre. Han bidro til avgjørende videreutvikling av den internasjonale masteren i landskapsarkitektur og til oppstarten av den femårige masteren i landskapsarkitektur.
 
Han åpnet generøst opp et stort, internasjonalt fagnettverk for både studenter og kolleger og bidro til en bredere anerkjennelse av programmet, både nasjonalt og internasjonalt.
 
Det er ikke til å forstå at vi ikke skal høre den underfundige latteren din igjen, at vi ikke skal legge flere planer sammen, at vi ikke skal diskutere den nye landskapsarkitekturutdanningen flere ganger med deg.
 
At Jeppe ikke er her lengre er et stort tap for oss. Tankene våre går til Lone og barna. Takk for at vi fikk ta del. Ars longa, vita brevis.
 
23.04.2018
Marianne Skjulhaug