Statsråd Monica Mæland åpnet "Framtidslaboratoriet: Opplev Norge i 2040"

Fotografier + video: AHO

Statsråd Monica Mæland åpnet "Framtidslaboratoriet: Opplev Norge i 2040"

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpnet 23. oktober "Framtidslaboratoriet: Opplev Norge i 2040" på DOGA i Oslo.

Før hun gikk på podiet fikk hun en omvisning i utstillingen av AHO-studenter. "Jeg har nå hatt speed dating med fire scenarier og jeg må bare si at jeg er imponert, og i måten dere fremfører det på."

"Framtidslaboratoriet: Opplev Norge i 2040" innbyr til diskusjon om fremtidens Norge. Vil vi fortsatt være annerledeslandet hvor vi har høy tillit til hverandre og deler på godene, eller vil vi det være økte forskjeller, frustrasjon og lav tillit?

Laboratoriet er åpent til søndag 27. oktober og er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartemenet, DOGA og AHO.