fbpx Møt vår nye prorektor og viserektor | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Møt vår nye prorektor og viserektor

Møt vår nye prorektor og viserektor

Fra 1. august fikk AHO en ny prorektor for utdanning og en ny viserektor for forskning. Disse to stillingene ble opprettet etter den nye faglige omstruktureringen, og sikter på å styrke og utvikle utdanningen og forskningen ved skolen. Bli bedre kjent med dem her.  

Prorektor for utdanning

Stillingen som prorektor for utdanning fylles av Espen Surnevik. Han har hatt lærertilknytning til AHO siden 2009 og har i det siste vært instituttleder for institutt for arkitektur. Espen har også en egen arkitektpraksis og har utviklet prosjekter som Våler kirke i Hedmark (2015) og Østre Porsgrunn kirke i Telemark (2019). Allikevel er det kanskje det lille prosjektet PAN-tretopphytter i Åsnes (2017) som er det aller mest internasjonalt publiserte prosjektet til Espen.pan08_architect_espen_surnevik_photo_anne_bratveit.jpg
 

– Jeg har en liten men utforskende arkitektpraksis som forfatter prosjekter hvor det søkes interaksjon med de spesifikke byggestedene, deres historie, kulturelle identitet, landskap og lokale klima. Forholdet mellom det kontemporære og universelle versus det regionale og tradisjonelle er et hoved-forskningsfelt som alle prosjektene har til felles, forteller han. 

Espen har fokusert mest på arkitekturfeltet, men ser nå frem til å kunne jobbe mer målrettet for alle de tre utdanningsprogrammene ved AHO. 

– Selv er jeg vokst opp blant engasjerte landskapsarkitekter, og forhold til kulturlandskap og naturlandskap er også svært sentralt i min relasjon til arkitekturfaget. Når det gjelder design så har dette mange fasetter som interaksjonsdesign, men også dette faget har sterk relasjon til arkitektur og vice versa. Jeg ser veldig frem til å kunne få arbeide med felles og individuelle rammebetingelser for helheten i disse tre fagretningene i en tid hvor disiplinene er gjenstand for store endringer i et omskiftelig samfunn, forteller Espen. 

Han ser styrkene i den lange tradisjonen AHO har i båndet mellom undervisning og å faktisk praktisere det fagene formidler. 

– Jeg har tro på å stadig fokusere på å styrke disse sidene ved utdanningen og søke mot at man faktisk skal kunne lære seg å eksempelvis bygge en god bygning ved arkitekturprogrammet. Skolen har allerede flotte utdanningsmiljøer som både må tas vare på, men også gis betingelser for videreutvikling. Jeg er stor tilhenger av at AHO er et akademi med diverse lærekrefter som representere forskjellige ståsted og anskuelser, forteller Espen. 

ostre_porsgrunn_church_rights_architect_espen_surnevik_photo_michel_vo_6705_small.jpg

Viserektor for forskning

Vår nye viserektor for forskning er Lise Amy Hansen. Hun er førsteamanuensis på institutt for Design. Hun studerte ved Central Saint Martins etterfulgt av en Master på Royal College of Art i London, hvorpå hun startet et eget designstudio og jobbet bredt med kultur, teater, dans og byfornyelse. Samtidig med studioet underviste hun på Central Saint Martins i flere år før hun vendte hjem igjen etter 13 år i London. Lise har en doktorgrad i interaksjon fra AHO med tittel «Communicating movement – Full-body movement as a design material for digital interaction».

– Etter doktorgraden fortsatte jeg å forske på kode og koreografi gjennom bevegelsesbaserte, digitale medier, forteller hun. 

lise_amy_hansen_small.jpgFra 2016 jobber hun på AHO med å utvikle designteorifaget og designdrevet forskning på instituttet for Design, samt gjennom et knippe forskning og innovasjonsprosjekter, som strekker seg fra arbeidsinkludering til visualisering av kinestetiske opplevelser til utvikling av interaksjon- og tjenestedesign-metodikk.

– Jeg gleder meg til å jobbe for å fremme forskning, den forskningen vi gjør på AHO som både trekker de lange linjene, gjennom både å dra historiske tråder til i dag og gjennom Futures studier som kaster blikket langt frem i tid, til dagsaktuelle samfunnsrelevante problemstillinger med forskning tett på praksis, og i noen tilfeller også gjennom praksis. Det ligger å våre fags natur å strekke strikken og det er spennende å jobbe med å hegne om friheten som ligger i forskningen og å jobbe med å styrke underliggende premisser og strukturer for fremragende forskning, forteller Lise. 

AHO har et aktivt forskningsmiljø og bidrar i mange internasjonale forskningsprosjekter. Lise ser frem til å kunne formilde mer rundt hva vi gjør. 

– AHO bygger mye kunnskap i studio og i samarbeid med andre, samt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og vi kan godt fortelle og formidle mer om det vi gjør. Våre forskningsresultatet er også utover det vi kan kalle tradisjonelle resultater og det ligger et potensiale å se på hvordan våre fag bygger kunnskap og hvordan den kunnskapen igjen kan formidles, forteller hun.