Språk

Ny bok: Additive Manufacturing, design, methods og processing

Ny bok: Additive Manufacturing, design, methods og processing

Hva er det egentlig med 3d printing? Er det grunnlaget for en ny industriell revolusjon, eller bare en hype som ikke helt har tatt av? Hvilken nytte vil vi ha av å kunne printe ut våre egne plastdingser på kjøkkenet?

Professor Steinar Killi ved AHOs Institutt for design er redaktør for "Additive Manufacturing, design, methods og processing", som utgis på Pan Stanford Publishing i høst. Den 12. oktober ble boken lansert på AHO.

killi.jpg
Killi med bokens bidragsytere

Boken tar opp nye perspektiver og lite diskuterte problemstillinger innen 3D-printing. Tidligere litteratur og oppmerksomhet har i stor grad handlet om teknologi. I Additive Manufacturing tar Killi og medforfatterne opp ulike tilnærminger og analyser av det som skjer før og etter selve printing-prosessen. Veien er lang før man kan printe ut det man ønsker. Det er ingen som tror man blir god keramiker bare fordi man eier en dreieskive. På samme måte er det med 3D-printere. Men med rett kompetanse er mulighetene mange. Boken handler om bruk og innflytelsen den nye teknologien har hatt på samfunnet de siste to tiårene, samtidig som den peker på utfordringer: Hvordan skaper man et merkenavn når et produkt kontinuerlig endres og tilpasses enkeltmenneskers behov?

Og hvem eier hva? Streaming skaper store utfordringer for produsenter av film og musikk. Kan 3D-printere skape de samme utfordringene også for produkter?

Additive Manufacturing kretser rundt design og fagets tilnærming til de fremvoksende teknologiene og retter fokuset mot produktdesign. Hvordan utvides designforståelsen ved å jobbe på tvers av faggrenser?

Dette er en lærebok, men det er også en bok for dem som er nysgjerrige, undrende, eller som bruker 3D-printere i arbeidet og ønsker å utvide bruksområdene. 

img_6316.jpg

0