fbpx Ny publikasjon: Hvor sosialt? - en studie av sosial bærekraft i byutviklingen på Hamar | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Ny publikasjon: Hvor sosialt? - en studie av sosial bærekraft i byutviklingen på Hamar

Illustrasjon: Sissel Vikhammer.

Ny publikasjon: Hvor sosialt? - en studie av sosial bærekraft i byutviklingen på Hamar

I denne antologien har vi dykket ned i spørsmålet om hva sosial bærekraft kan bety for planleggingen og byutviklingen. De ulike bidragene belyser hvordan en både teoretisk og praktisk tilnærming til sosial bærekraft kan arte seg. Det finnes ingen fasit til dette spørsmålet, men evnen og viljen til å undersøke de mange aspektene ved dette ordskiftet omkring sosial og bærekraft har betydning for hvordan det som hittil har vært et snevert miljømessig fokus på miljømessige konsekvenser i byutviklingen, framover kan få langt mer omfattende betydning for bypolitikk og -forvaltning.

hvorsosialt-cover.jpg

INNHOLD
Introduksjon: Sosial bærekraft og byens mening - Peter Hemmersam og Erling Dokk Holm
Sosial bærekraft  – den gjemte dimensjonen - Rina Brunsell Harsvik, Ida Emilie Tandberg og Gry Rustad Pettersen
Liveability – i teori og praksis - Ingvild - Tjønneland og Sissel Vikhammer
Sosial bærekraft i praktisk planlegging – fra abstrakte verdier til fysiske strukturer - Nataliya Dolzhenko, Mads Lindahl og Henrik Width Kristiansen
Livet mellom husene på Hamar - Kaja Arnesen Tiltnes, Lars Martin Dugstad  og Terese Katrine Kolberg Seynaeve
Hvilken rolle spiller byens  møteplasser og tredjeplasser? - Roar Smelhus og Frode Oldereid
Folkehelse i kompaktbyens tid - Tonje Broch Moe og Sigrun Sætrevik
 
Kapitlene er skrevet av studenter på Videreutdanningsmasteren i urbanisme på AHO.
Publikasjonen er redigert av Erling Dokk Holm og Peter Hemmersam. Lay-out er ved Sigrun Sætrevik.
 
Her finner du publikasjonen
 
Boken vil bli trykt så snart det er mulig, og blir tilgjengelig i AHO InfoTorg.
Videreutdanningsmaster i urbanisme
Studentene som tar videreutdanning i urbanisme er erfarne fagfolk som arbeider med byutvikling, byforming og planlegging. De står midt oppe i utviklingen og utformingen av nye bydeler og byrom. Boka reflekterer disse erfaringene og de kombineres med kritiske perspektiver og urbanismekunnskap.

Nysgjerrig på videreutdanningsmaster i urbanisme?
Nytt kull har oppstart januar 2021.

Mer informasjon finner du her