Språk

Ny utdanning for landskapsarkitekter

Ny utdanning for landskapsarkitekter

Gode nyheter for vordende landskapsarkitekter som vil reise nordover: Til høsten starter en femårig integrert felles mastergrad ved AHO og UiT.

Studentene har de tre første årene ved AHO i Oslo, og flytter til UiT i Tromsø de to siste årene. De som kommer inn, blir opptatt på et femårig studium.

 – Det er lagt opp slik at de i løpet av  de tre første årene også skal forberedes på de to siste de skal ha i Tromsø, sier Kjell Magne Mælen, dekan ved Det kunstfaglige fakultet, UiT.

– Spesialiseringen på masterstudiet er rettet mot bærekraftig landskapsarkitektur i et arktisk eller nordlig perspektiv. Det er en allmenn utdanning, og de kvalifiserer seg selvfølgelig til å være landskapsarkitekter hvor som helst i verden. Vi har også lagt opp til at det skal være mulig å ha innveksling og utveksling av engelskspråklige studenter på masternivået, forklarer dekanen.

Les hele saken i Arkitektnytt.