fbpx Om bærekraftig stedsutvikling og selvkjørende kollektivtrafikk | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Om bærekraftig stedsutvikling og selvkjørende kollektivtrafikk

Om bærekraftig stedsutvikling og selvkjørende kollektivtrafikk

Jørgen Tandberg og Andreas Kalstveit presenterete AHOs masterkurs i arkitektur og urbanisme “Urban Design: Bærekraftig stedsutvikling” for en fullsatt operasal under OBOS Boligkonferanse 2022.

Tanberg og Kalstveit snakket om samarbeidet med OBOS, Ruter og forskningsprosjektet Planning for Autonomous Vehicles (PAV) og planleggingen av et nytt boligområdet på Gjersrud-Stensrud basert på selvkjørende kollektivtrafikk.
 

 

 


Se mer fra OBOS Boligkonferanse 2022 her