fbpx Opptaket til AHO er publisert - Høyere poenggrense enn noen gang | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Opptaket til AHO er publisert - Høyere poenggrense enn noen gang

Opptaket til AHO er publisert - Høyere poenggrense enn noen gang

Etter en spesielt tøff konkurranse i vårens opptaksprøver er 140 nye studenter tatt opp til AHOs studieprogram gjennom Samordna opptak. Poenggrensene ved samtlige studieprogram ved AHO har økt, spesielt ved master i arkitektur og master i landskapsarkitektur på ordinær kvote. 

- Til tross for at det overordnet er levert færre innleveringer av opptaksprøvene i år enn tidligere år, ser vi en sterk økning i poenggrensene. Dette kan tyde på at søkerne til AHO i år er svært dyktige og motiverte, sier leder av opptakskomiteen, Jørgen Tandberg. 

Til master i landskapsarkitektur var det hele 9,5 innleveringer per studieplass, som er ekstra gledelig for det yngste studieprogrammet ved AHO.  
 

Endringer ved årets opptaksprøve 

Tidligere har opptaksprøven bestått av to prøver, hvor den første opptaksprøven avgjorde om man kom videre til opptaksprøve 2. Det var kun de søkerne som kom videre til opptaksprøve 2 som ble vurdert for opptak. Opptaksprøve 2 var estimert til ca 8 timers arbeidstid, og gav tilleggspoeng fra 0 - 120 poeng i tillegg til karakterpoengene i Samordna opptak. 

I år er poengskalaen den samme som tidligere, men opptaket består nå av kun én opptaksprøve. Det er lagt opp til ca 15-20 timers arbeidstid i den nye opptaksprøvemodellen. - Siden arbeidsmengden kan oppleves større samlet i én opptaksprøve, i stedet for fordelt på to prøver, kan det være høyere terskel for noen av søkerne å begi seg ut på opptaksprøven, sier Tandberg, som peker på dette som en naturlig og forventet årsak til færre innleveringer.  

Til gjengjeld gjør den nye opptaksmodellen det mulig for alle søkerne som leverer opptaksprøven å være med i konkurransen om studieplass.   

Ved årets opptaksprøver har opptakskontoret prosjektert et nytt innlevering- og vurderingssystem i samarbeid med opptakskomiteen og IKT ved AHO. Dette har gjort det mulig for søkerne å levere opptaksprøven anonymt digitalt, i det samme systemet som vurderingen av opptaksprøvene er gjort. Søkerne fikk også sine individuelle poengsummer publisert på sin egen brukerside i det samme systemet i slutten av juni. 

Systemet er en tilpasning av læringsplattformen Moodle, og er en del av arbeidet med ytterligere kvalitetssikring av opptaket ved AHO.

Antall innleverte opptaksprøver ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 2022: 

Landskapsarkitektur: 191 innleveringer (20 studieplasser)
Design: 238 innleverte opptaksprøver (60 studieplasser)
Arkitektur: 737 innleverte opptaksprøver (60 studieplasser)