- Ikke alle låver trenger å være røde

- Ikke alle låver trenger å være røde

AHOs masterstudenter i Scarcity and Creativity Studio (SCS) har satt opp en moderne låvebygning, eller Pocket Farm, på tomten til Elisabeth og Terje Maarud i Skogbygda i Nes kommune, på grensen mellom Akershus og Hedemark. Nå vekker den stor oppsikt, nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom vårsemesteret arbeidet studentene og lærerne med prosjektet, først med å sette sammen modulene på verkstedshallen her på AHO, før disse ble fraktet opp til en ferdig lagt grunnmur hos Maarud på Dystlandhaugen gård.
Den 10 juni i år stod den ferdig og låven har fått fortjent oppmerksomhet fra lokal og internasjonal presse som f.eks. Designboom, Archdaily, Curbed og Romerikes Blad.
- Dette er en moderne låve og det er ganske spennende at ikke alle låver trenger å være røde med rette vinkler, sier gårdeieren Elisabeth Maarud til Romerikes Blad. Maarud skal nå fortsette samarbeidet med AHO og de er i gang med nye prosjekter.
- De er utrolig kreative og det har vært veldig interessant å følge med på prosessen til de 16 masterstudentene på AHO. 
En av studentene, Sigurd Strøm Nørsterud, uttaler at "Vi er stolte av å ha skapt en innovativ og stedsspesifikk låve, både med tanke på den utradisjonelle konstruksjonen og det moderne uttrykket".

Les om hele prosessen bak låven her

The Pocket Farm Team:
Teachers:

Prof. Christian Hermansen
Prof. Solveig Sandness
Prof. Marcin Mateusz Wojcik

Students:
Alberto Ballesteros Barea
Jon Erik Dybedal Brekken
Sara Cais Soler
Amos Chan
Raphaël Fournier
Ingri Heggebø
Jørgen Joacim Høy
Silje Loe
Bao Trung Mai
Alexandra Niedermayr
Sigurd Strøm Nørsterud
Johann Sigurd Ruud
Marc Sánchez Olivares
Vjera Sleutel
Johan By Sørheim
Marine Vincentz
0