fbpx Prorektorene er på plass | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Prorektorene er på plass

Prorektorene er på plass

Dette semesteret ble det ansatt en prorektor for utdanning og en prorektor for forskning for de neste fire årene. Lise Amy Hansen fortsetter som prorektor for forskning, og Rachel Troye er blitt prorektor for utdanning. 

Nytt i år er at styre vedtok en navnendring. Tittelen viserektor for forskning har blitt til prorektor for forskning, der hovedargumentet er at dette likestiller utdanning- og forskningsfeltet. 
 

Prorektor for utdanning

Rachel Troye er prorektor for utdanning Rachel Troye tiltrer stillingen som prorektor for utdanning etter 11 år som instituttleder ved Institutt for Design. Hun er professor i visuell kommunikasjon, og har undervist på alle nivåer ved AHO, også innen design management for alle studenter ved AHO. Hun har tidligere undervist ved flere norske høyere utdannings institusjoner. Hun har sentrale nasjonale og internasjonale styreverv i høyskolesektoren, bransjeorganisasjoner og en rekke sensor-, jury- og komiteoppdrag. Før hun engasjerte seg i høyere utdanning, har hun 20-års arbeidserfaring fra designbransjen og næringslivet i Sveits og Norge, med fokus på tverrfaglige prosjekter innen visuell identitet og merkevarebygging.
 
Som instituttleder har Rachel Troye hatt fokus på å bygge en sterk kultur, samt etablere praksis og rutiner for et faglige fellesskap som inspirerer til kontinuerlig faglig utvikling og høy kvalitet i utdanningen. Hun har blant annet gjennomført to store curriculum-revisjoner hvor involvering av bransje, alumni, studenter og kolleger har vært en viktig del av prosessen. Målet har vært å styrke kvaliteten i utdanningen og sikre dens relevans for fremtiden.
 
Rachel vil ta med seg disse erfaringene inn i rollen som prorektor for utdanning.
 
– Jeg ser frem til å jobbe på tvers av hele skolen, særlig med å synligjøre våre fags potensiale for verdiskaping og hvordan våre utdanninger og studentprosjekter er høyst relevante og svært viktige for en mer bærekraftig fremtid for Norge. AHO er i en unik posisjon med motiverte og talentfulle studenter, dedikerte ansatte og fremragende utdanninger. Disse fordelene skal vi bygge videre på for å ligge i forkant av den faglige utviklingen, samtidig som våre studenter skal fortsette å være svært ettertraktede på arbeidsmarkedet. Dette krever tett samarbeide med våre forskningsmiljøer, med arbeidslivet og med vårt internasjonale nettverk. Jeg mener vi har et potensiale til å dra større veksler på hverandre for å styrke kvaliteten i vår utdanning, og gleder meg til å bidra til utvikling og samarbeide på tvers av fag, administrasjon og ledelse ved AHO, forteller Rachel. 
 

Prorektor for forskning 


lise_amy_hansen_small.jpgLise Amy Hansen fortsetter i rollen som prorektor for forskning. Lise er professor på Institutt for Design og har sin bakgrunn fra London, hun studerte ved Central Saint Martins etterfulgt av en Master på Royal College of Art i London, hvorpå hun startet et eget designstudio og jobbet bredt med kommunikasjon, kultur, teater, dans og byfornyelse. Samtidig med studioet underviste hun på Central Saint Martins i flere år før hun vendte hjem igjen etter 13 år i London. 

Lise har en doktorgrad i interaksjon fra AHO med tittel «Communicating movement – Full-body movement as a design material for digital interaction». Etter doktorgraden fortsatte hun å forske på koreografi og kode gjennom bevegelsesbaserte, digitale medier. Fra 2016 har hun jobbet på AHO med å utvikle designteorifaget og designdrevet forskning på Institutt for Design, med et knippe forskning og innovasjonsprosjekter, som strekker seg fra arbeidsinkludering til visualisering av kinestetiske opplevelser til utvikling av interaksjon- og tjenestedesign-metodikk for offentlig sektor.

– Jeg er veldig glad for muligheten til å jobbe mer strategisk og langsiktig som fire nye år gir. Det er spennende å jobbe helhetlig på skolen og fremme våre varierte og aktive forskningsmiljøer både utad og innad på tvers av våre programmer. Det ligger i våre fags natur å utfordre status quo og det er spennende å jobbe med å hegne om friheten som ligger i forskningen samtidig som det blir stadig viktigere å jobbe med å styrke vår relevans og premissene for vår fagutvikling fremover, forteller Lise. 

– Jeg ser frem til å kunne formidle mer av mangfoldet av forskningsaktiviteter på skolen. AHO bygger mye kunnskap i studio og i samarbeid med andre, samt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og vi kan godt fortelle og formidle mer om den fremragende fagutviklingen vi har gjennom både forskning, samarbeid og undervisning. Våre forskningsresultater går utover tradisjonelle tellekanter og det ligger et potensiale å se på hvordan våre fag bygger kunnskap og hvordan den kunnskapen igjen bør formidles, forteller hun. Foto av Rachel Troye tatt av Lasse Fløde