fbpx Se studentene bygge Plattformen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Se studentene bygge Plattformen

Se studentene bygge Plattformen

I anledning 75-års jubileet til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO Open, har arkitektstudenter fra første studieår fått i oppdrag å prosjektere og bygge en installasjon i skolens bakgård. Se video av byggeprosessen. 

Plattformen består av en trekonstruksjon og et gulv som er holdt oppe av 20 ulike betongelementer. Installasjonen skal invitere forbipasserende inn i skolegården og skape en møteplass for skolens aktiviteter. Plattformen skal tilrettelegge for hverdagslig aktivitet for studenter og ansatte, fungere som et utendørs galleri for det studentdrevne Tirsdagsgalleriet og danne en scene for skolens arrangementer gjennom jubileumsåret.

Prosjektet er en del av grunnundervisningen i arkitektur på AHO, hvor man i flere år har jobbet med fullskala konstruksjoner i betong og tre. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Bygg uten grenser og ulike bedrifter koblet til betongindustrien, samt Bergene Holm AS som leverandør av trevirke. Lærere: Lone Sjøli, Jonas Gunerius Larsen, Mads Øiern, Katherina Putzer, Petter Kveseth, Sindre Wam, Carsten Oeding Loly​. 


Videoen er laget av student Jonas Bråthen


Mer om Plattformen og GK1s introduksjon til arkitektur i AHO WORKS DIPLOMA + STUDIO EXHIBITION