Språk

Skal bygge 120 hours-prosjekt i Kina

Vinnerforslaget jobbes med på AHO

Skal bygge 120 hours-prosjekt i Kina

AHO-studenter reiser østover for å bygge vinnerprosjektet fra studentkonkurransen 120 hours. Årets vinnerforslag består av 25 paviljonger som deler inn en skolegård i ulike områder.

I 2010 startet AHO-studenter konkurransen 120 hours. Siden har den vokst til å bli en av verdens største arkitektkonkurranser for studenter. Med et ønske om å utfordre, motivere og promotere arkitektstudenter inviterer 120 Hours hvert år til en konkurranse som tar opp dagsaktuelle temaer, som de har 120 timer – 5 dager – på å løse.

Tittel på årets oppgave var "The Way of the Buyi." Buyi er en minoritetsgruppe i Sørvest-Kina, og oppgaven gikk ut på å tegne et prosjekt til en skolegård i en liten fjellbygd utenfor Puan City, i Guizhou provinsen. Prosjektet skulle presentere fasiliteter til å lese og spise.
 
Konkurransen hadde 3024 deltagere fra 79 land. Vinnerprosjektet heter «In'n'Out Village» og er tegnet av Agnieszka Kołacińska og Jakub Andrzejewski fra The Warsaw University of Technology i Polen. Snart skal vinnerbidraget, som består av 25 paviljonger, realiseres og bygges på skolegården til LinagMeng-skolen i utkanten av Puan City.

Det er blitt opprettet et selvprogrammert kurs ved AHO som har som mål å videreutvikle forslaget og bygge det i Kina. Åtte studenter følger kurset, og reiser til Kina i oktober og november.